Šport a olympizmus
5 min. čítania

Kolégium KFP SOŠV schválilo ocenenia Klubu fair play SOŠV za rok 2021 a v rámci projektu Šport je šanca vybralo za víťaza projekt Futsal Unific Cup

(pp)
Foto
SOŠV

Členovia kolégia Klubu fair play Slovenského olympijského a športového výboru (KFP SOŠV) schválili udelenie ocenení klubu za rok 2021. Najvyššie ocenenie – Cenu Jána Popluhára dostane za dlhoročné pôsobenie v duchu fair play Vojtech Marcibál. Ak to pandemická situácia dovolí, slávnostné udeľovanie ocenení pre rytierov športu sa uskutoční 1. decembra v priestoroch stálej expozície Slovenského olympijského a športového múzea. 

Vzhľadom na to, že v prípade Ceny Jána Popluhára ide o výročné ocenenie SOŠV, právomoc schváliť jej udelenie prislúcha výkonnému výboru SOŠV. Za rok 2020 dostal prestížne ocenenie pre rytiera športu motocyklový jazdec Štefan Svitko. 

Cenu Klubu fair play SOŠV za príkladný čin dostane šachista Jerguš Pecháč, ktorý sa férovo zachoval v súboji kvalifikácie na Svetový pohár. Bývalý účastník zápasu o mastra sveta Boris Gelfand urobil v partii so Slovákom chybný ťah, nechtiac pustil dámu na políčko b4 a nedotiahol ju až na a4. Pecháč nečakane ponúkol súperovi namiesto vzatia dámy remízu.

Diplomy KFP SOŠV za príkladný čin dostanú futbalisti Peter Čögley, Štefan Markulík a Šimon Šumbera, orientační bežci Michaela Velgosová a Andrej Patráš, atléti Lukáš Horák a Radoslav Bujdoš a biatlonista Andrej Gajdošovci. 

Kolégium KFP SOŠV schválilo udelenie Diplomu KFP za dlhoročné pôsobenie v duchu fair play Viliamovi Kohútovi (džudo), Viere Dancákovej-Fodorovej (športová streľba) a Gertrúde Scholtzovej (tanečný šport).

Cenu Klubu fair play za aktívne šírenie a propragáciu myšlienok fair play udelili pedagógovi Stanislavovi Strižinecovi.

Členovia kolégia KFP SOŠV a zástupcovia Nadácie SOŠV vyhodnotili projekt „Šport je šanca“, ktorého zámerom a cieľom je pomocou športovcov alebo prostredníctvom športových aktivít zvýšiť zapájanie znevýhodnených skupín do športového hnutia, podporovať vzájomnú solidaritu medzi rôznymi skupinami spoločnosti, bojovať proti dopingu i proti všetkým druhom násilia, neznášanlivosti a diskriminácie, podporovať sociálne začlenenie a rovnakých príležitostí v športe aj prispievať k podpore ochrany a obnovy životného prostredia. Za rok 2021 udelili ocenenie pre organizátorov podujatia Futsal Unific Cup, ktorý v Košiciach organizujú Stredná športová škola v spolupráci so Základnou školou Ľ. Podjavorinskej.

Organizátor víťazného projektu dostane od Nadácie SOŠV poukaz v hodnote tisíc eur na nákup športového materiálu podľa vlastného výberu.

 

Ocenenia Klubu fair play SOŠV za rok 2021

Cena Jána Popluhára:

Vojtech Marcibál – za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play

Diplom Klubu fair play za za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play:

Viliam Kohút, džudo

Viera Dancáková-Fodorová, športová streľba

Gertrúda Scholtzová, tanečný šport

Cena Klubu fair play za aktívne šírenie a propragáciu myšlienok fair play:

Stanislav Strižinec, pedagóg

Cena Klubu fair play za príkladný čin:

Jerguš Pecháč, šach

Diplom Klubu fair play za príkladný čin:

Peter Čögley, futbal

Štefan Markulík, futbal

Michaela Velgosová a Andrej Patráš, orient. beh

Lukáš Horák a Radoslav Bujdoš, atletika

Andrej Gajdošovci, biathlon

Šimon Šumbera, futbal

ŠPORT JE ŠANCA

Futsal Unific Cup, Košice

Organizátori: Stredná športová škola, Košice v spolupráci so Základnou školou Ľ. Podjavorinskej, Košice – Západ

Cieľovou skupinou projektu sú žiaci základných a stredných škôl v Košickom samosprávnom kraji. Zámerom projektu je zorganizovať športové podujatie s výrazným sociálnym a výchovným aspektom. Podujatie vytvára ideálnu platformu praktického a nenásilného edukačného pôsobenia a pomáha prekonať názorové bariéry a predsudky vo vnímaní ľudí s mentálnym postihnutím a zo sociálne slabého prostredia a zároveň propagovať a vysvetliť myšlienku unifikovaných športov a fair play. Projekt poskytuje žiakom základných a stredných škôl príklad plnohodnotného trávenia voľného času a ukazuje cestu pri začlenení do bežného života. Podujatie sa koná podľa oficiálnych športových pravidiel unifikovaného športu a umožňuje spoločne súťaženie športovcom pochádzajúcich z rôzneho sociálneho prostredia a s rôznym stupňom mentálneho postihnutia. V neposlednom rade cieľom špecifického športového podujatia je umožniť mladým športovcom prežiť a precítiť jedinečnosť každého účastníka športovej súťaže, rozvíjať prosociálne a komunikačné zručnosti žiakov a prinášať autentickú radosť z hry a športovania.

Cieľom projektu je prekonať bariéry a všetky negatívne formy diskriminácie a negatívnych predsudkov. Šport ako prostriedok sociálnej inklúzie a pomoci znevýhodneným mladým ľuďom pri začlenení do spoločnosti je často inšpiráciou aj pre ostatné subjekty a inštitúcie, aby rozvíjali podobné aktivity zamerané na rôzne cieľové skupiny a športy.

Okrem spoločných športových aktivít v miešaných družstvách, dôležitou súčasťou projektu je aj účasť športovcov, ktorých hodnotový systém, etické normy, postoje a reakcie sú príkladné.

Buďte pripravení zažiariť
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri