Šport a olympizmus
Bratislava
7 min. čítania

Kompletný prehľad vyznamenaní SOŠV za rok 2021

Profile picture for user soucek
Ľubomír
Souček
Zľava prezident SOŠV Anton Siekel, noví držitelia Zlatých odznakov SOŠV Viliam Mjartan, Dušan Hamar, Ivan Jakubovič, Michal Staňo a čestný prezident SOŠV František Chmelár.
Foto
An

Na štvrtkovom 62. valnom zhromaždení Slovenského olympijského a športového výboru (VZ SOŠV) boli odovzdané viaceré vyznamenania SOŠV – Zlaté odznaky SOŠV a Plakety SOŠV.  Odovzdali im ich prezident SOŠV Anton Siekel a čestný prezident SOŠV František Chmelár. Niektorí laureáti výročných ocenení či vyznamenaní SOŠV sa na 62. VZ SOŠV nezúčastnili a prevezmú si ich pri inej vhodnej príležitosti.

Aj Strieborné a Bronzové odznaky SOŠV, Medaily SOŠV a Čestné uznania SOŠV sa budú odovzdávať pri iných slávnostných príležitostiach – predovšetkým na podujatiach príslušných športových zväzov a ďalších členských subjektov SOŠV, ako aj regionálnych olympijských klubov.

Prehľad vyznamenaní SOŠV za rok 2021

ZLATÝ ODZNAK SOŠV

(za výnimočný prínos pre olympijské a športové hnutie)

LADISLAV ASVÁNYI - V mladosti stredotratiar a vytrvalec Interu Bratislava.  Trénersky úspešne pôsobil v Interi a v Slávii UK Bratislava, o. i. viedol účastníkov vrcholných podujatí Sollárovú, Hanzela, či Habovštiakovú. V rokoch 1997 – 2002 bol predseda Slovenského šermiarskeho zväzu. Od roku 2016 je viceprezident Slovenského atletického zväzu, v rokoch 2008 – 2013 bol predseda atletického oddielu Slávia UK Bratislava. Je významný podporovateľ športu aj organizátor atletických podujatí. Spoluzakladal halový míting Elán, bol iniciátor obnovenia legendárneho mítingu P-T-S v roku 2016, inicioval kandidatúru Slovenska na ME 2017 v krose/cezpoľnom behu v Šamoríne, v minulosti sa podieľal na organizácii supermaratónu Viedeň – Bratislava – Budapešť. Ako dlhoročný  pracovník v oblasti správy športových zariadení sa významne zaslúžil o vybudovanie  bratislavskej atletickej haly Elán a o prevádzku Haly Mladosť.

IVAN CIBÁKMajster športu bol v rokoch 1972 – 1983 najprv juniorský, potom seniorský reprezentant Československa vo vodnom slalome. Bol trojnásobný majster ČSSR a v K1 na majstrovstvách sveta 1975 skončil štvrtý. Neskôr sa dlhé roky venoval trénerskej práci, najprv pre mládeži a v rokoch 1997 – 2000 ako tréner seniorského reprezentačného družstva SR. Ako funkcionár bol najprv viceprezident a potom v rokoch 2002 – 2016 prezident Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode. V rokoch 2017 – 2021 pôsobil ako prezident Slovenskej kanoistiky. Už takmer dvadsať rokov je tajomník Kanoe Tatry Klubu Dukla Liptovský Mikuláš. V tamojšom areáli vodných športov, ktorý nesie meno jeho otca Ondreja Cibáka, sa uskutočnilo množstvo významných vodáckych podujatí, ktoré organizoval, vrátane viacerých majstrovstiev Európy. Má veľký podiel na rozvoji a modernizácii infraštruktúry pre náš dlhodobo najúspešnejší šport v Liptovskom Mikuláši.

DUŠAN HAMARBývalý čs. reprezentant a majster ČSSR vo vrhu guľou v rokoch je medzinárodne uznávaný vedec a odborník predovšetkým v oblasti funkčnej diagnostiky a telovýchovného lekárstva. Bol člen výkonného výboru a predseda lekárskej komisie Vysokoškolského športu ÚV ČSZTV (1979 -1993), podpredseda Slovenskej asociácie vysokoškolského športu (1995 - doteraz), vedecký sekretár (1979 -1993) následne predseda (1993 – 2016) Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva, v ktorej výbore stale pôsobí. Až 23 rokov bol aj člen lekárskej komisie SOV. Okrem toho získal významné postavenie v Medzinárodnej federácii športovej medicíny (FIMS) aj v Medzinárodnej federácii univerzitného športu (FISU). Bol dlhoročný člen lekárskej komisie FISU, ktorú od roku 2004 vedie. Bol aj člen a osem rokov predseda vedeckej komisie FIMS, okrem toho v rokoch 1994 – 2002 člen výkonného výboru FIMS.

IVAN JAKUBOVIČBývalý pretekár v krasokorčuľovaní bol v rokoch 1990 – 2001 predseda Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu. Dlhé roky viedol disciplinárnu komisiu zväzu. Už v roku 1974 sa stal predsedom niekdajšieho mestského krasokorčuliarskeho klubu. V súčasnosti je predseda Krasokorčuliarskeho klubu Martin, ktorý vznikol v roku 2012.

VILIAM MJARTANPretekársky sa venoval viacerým športom – v Banskej Štiavnici behu na lyžiach a šermu, v Slávii SVŠT Bratislava zjazdovému lyžovaniu, v Interi Bratislava cyklistike a v Lokomotíve Bane Spišská Nová Ves vodnému lyžovaniu. V rokoch 1987 – 1990 bol predseda slovenského a podpredseda federálneho zväzu vodného lyžovania, v ktorom zároveň viedol trénerskú radu. V Spišskej Novej Vsi ešte aj dnes vo veku 81 rokov vedie tamojší klub. Od roku 2021 vedie Olympijský klub Turiec, ktorý patrí medzi dlhodobo najaktívnejšie na Slovensku. Bol aj podpredseda Združenia OK SR.

MICHAL STAŇOV mládežníckych kategóriách bol ako atlét v Žiline majster ČSR i Slovenska a slovenský rekordér v behoch na stredné trate. Dlhé roky sa výrazne angažuje v organizovaní množstva športových podujatí v Žiline a v okolí. V roku 1995 bol zakladajúci člen Olympijského klubu Žilina, ktorý od roku 2004 vedie. Dlhé roky bol člen výkonného výboru Združenia olympijských klubov SR. Vlani oslávil osemdesiatku.

● PLAKETA SOŠV

(pre osobnosti, ktoré svojou činnosťou významne prispievajú k rozvoju olympizmu a športu)

JURAJ DROBAAktívne sa venoval džudu, basketbalu a karate. Ako predseda Bratislavského samosprávneho kraja sa významne podieľa na rozvoji športu a športovej infraštruktúry v kraji, osobitne na školách.

PETER FIABÁNEV minulosti dlhoročný plavecký tréner a funkcionár, predseda plaveckého oddielu Nereus Žilina a dlhoročný predseda Slovenského plaveckého zväzu i podpredseda Slovenskej plaveckej federácie. V posledných rokoch sa ako primátor Žiliny významne podieľa na rozvoji športu a športovej infraštruktúry v meste.

MAREK ŠTEVČEKV športe pôsobil ako prezident Slovenskej boxerskej federácie v rokoch 2013 – 2015  a predseda rozhodcovského súdu Slovenského futbalového zväzu. Podieľal sa na príprave Zákona o športe i na výučbe predmetu športové právo. Univerzitný profesor je od roku 2019 rektor Univerzity Komenského v Bratislave. Na UK kontinuálne podporuje rozvoj športu, študentské športové aktivity a podieľa sa na organizovaní univerziád.

Plakety SOŠV si z rúk prezidenta SOŠV Antona Siekela a čestného prezidenta SOŠV Františka Chmelára prevzali Peter Fiabáne a Marek Števček.
Plakety SOŠV si z rúk prezidenta SOŠV Antona Siekela a čestného prezidenta SOŠV Františka Chmelára prevzali Peter Fiabáne a Marek Števček.
Foto
Andrej Galica, SOŠV

Ďalšie vyznamenania SOŠV, ktoré budú odovzdané pri iných slávnostných príležitostiach

 

● STRIEBORNÝ ODZNAK SOŠV

(za výrazný prínos pre olympijské a športové hnutie)

MILOSLAV BENCA

JÁN BENDA

ALICA CHLÁDEKOVÁ-GROFOVÁ

JÁN KOŠTIAL

JOZEF MALÍK

JOZEF MRAČNA

LADISLAV MUNDIL

JÁN STACHERA

DUŠAN ŤAŽKÝ

VLADIMÍR VACHALÍK

● BRONZOVÝ ODZNAK SOŠV

(za dlhodobú prácu a prínos pre rozvoj olympijského a športového hnutia)

KATARÍNA ADLEROVÁ

ERNEST CABAN

VALENTÍN CAP

RÓBERT ERBAN

ANDREJ HUNČÍK

VOJTECH JURKOVIČ

EVA KRIŽKOVÁ-ĎURIŠINOVÁ

TIBOR KIŠŠ

ĽUDOVÍT LUČANIČ

RÓBERT MOLNÁR

PAVEL NEUBAUER

KAROL PETÖCZ

RÓBERT PETRISKA

PATRIK POLLÁK

ĽUBOŠ RUPČÍK

ELENA ŠMIDTOVÁ

JAROMÍR TRUKSA

PETER URÍČEK

● MEDAILA SOŠV

(za úspešnú reprezentáciu na hrách olympiády a zimných olympijských hrách)

JAROSLAVA ABRAHÁMOVÁ-MIHOČKOVÁ

JOZEFÍNA ČERCHLANOVÁ

GALINA ČISŤJAKOVÁ

ALENA DAMITŠOVÁ

MARCELA ERBANOVÁ

LENKA ILAVSKÁ

MAREK MATIAŠKO

MIROSLAV MATIAŠKO

JÁN PACKA

ĽUBOŠ PODSTUPKA

ANTON ŠOLTÝS

MARIÁN VANDERKA

JOZEF TURZA

● ČESTNÉ UZNANIE SOŠV

(za dlhodobú aktivitu v športe)

JOZEF ANDREJA

ŠTEFAN BIELIK

KATARÍNA ČECHVALOVÁ

ZUZANA HRAŠKOVÁ

JAROSLAV KAMENSKÝ

ŠTEFAN KOĽŠOVSKÝ

DUŠAN MATUŠÍK

MIROSLAV PATRO

JÚLIUS VALENTA

MARTIN ZAJAC

od nitra
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV