Šport a olympizmus
Eger
3 min. čítania

Maďarský Eger hostil regionálny seminár Európskych olympijských akadémií

Elena Malíková
V družnej debate (zľava) slovenské delegátky Elena Malíková a Katarína Ráczová s cviceprezidentkou EOA Mariou Bulatovovou.
Foto
EOA

Program výchovy k olympijským hodnotám (OVEP) bol jadrom diskusií regionálneho seminára Európskych olympijských akadémií (EOA) v Egeri. Na podujatí, ktoré od 1. do 3. marca 2023 usporiadala prezenčne Maďarská olympijská akadémia, sa zúčastnili zástupcovia deviatich národných olympijských akadémií (NOA), ako aj množstvo vynikajúcich odborníkov v oblasti olympijskej výchovy a vzdelávania. Program predstavili dve prestížne kľúčové lektorky - Deanna Binderová z Kanady a Xenia Kourgouzová zastupujúca  Medzinárodný olympijský výbor.

Deanna Binderová z Kanady priniesla do diskusií nielen profesionálny prístup a odbornosť, ale aj akciu a emócie, najmä prostredníctvom simulácie otváracieho ceremoniálu olympijských hier.
Deanna Binderová z Kanady priniesla do diskusií nielen profesionálny prístup a odbornosť, ale aj akciu a emócie, najmä prostredníctvom simulácie otváracieho ceremoniálu olympijských hier.
Foto
EOA

Na vrúcne uvítacie slová prezidenta EOA Manfreda Lämmera prostredníctvom videonahrávky nadviazali odborné prezentácie a živé diskusie o regionálnych podobnostiach, ako aj aktivitách, štruktúrach, právnych formách alebo o organizácii jednotlivých NOA. Tie boli doplnené o príklady rôznych vzdelávacích programov, ktoré poskytujú zúčastnené organizácie vo svojich krajinách. Prostredníctvom zorganizovania simulácie otváracieho ceremoniálu tzv. Regionálnych seminárnych olympijských hier EOA sa účastníci oboznámili s novou metodikou a aktuálnymi trendami v pedagogickom prístupe pri vyučovaní olympijských hodnôt.

Xenia Kourgouzová zastupujúca  Medzinárodný olympijský výbor počas  simulácie otváracieho ceremoniálu tzv. Regionálnych seminárnych olympijských hier EOA.
Xenia Kourgouzová zastupujúca Medzinárodný olympijský výbor počas simulácie otváracieho ceremoniálu tzv. Regionálnych seminárnych olympijských hier EOA.
Foto
EOA

Slovenskú republiku reprezentovali dve bývalé úspešné športovkyne, ktoré v súčasnosti na dobrovoľnej báze pôsobia v rámci štruktúr Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) – čestná členka SOŠV, dlhoročná členka výkonného výboru Európskeho hnutia fair play (EFPM), predsedníčka Klubu fair play SOŠV a bývalá úspešná šermiarka Katarína Ráczová, a predsedníčka Slovenskej olympijskej akadémie a bývalá moderná päťbojárka Elena Malíková.

Obe slovenské delegátky sa podelili s účastníkmi seminára v Egeri o naše príklady dobrej praxe v oblasti olympijskej výchovy. Predstavili najmä vzdelávacie aktivity súviseli s letným EYOF 2022 v Banskej Bystrici. Tie sa realizovali pod odborným vedením riaditeľky oddelenia olympizmu SOŠV Ivany Motolíkovej.

Návšteva múzea športu umožnila rozšíriť si poznatky aj o úspechoch športovcov z regiónu Egeru.
Návšteva múzea športu umožnila rozšíriť si poznatky aj o úspechoch športovcov z regiónu Egeru.
Foto
EOA

Prehliadka Egeru so sprievodcom umožnila komplexný ponor do bohatej histórie mesta a následná návšteva múzea športu umožnila rozšíriť si poznatky aj o úspechoch športovcov z tohto regiónu. Neoddeliteľnou súčasťou seminára boli pohybové aktivity, či historické a kultúrne aspekty, vrátane ochutnávky vína ako súčasti významného gastronomického dedičstva regiónu.

Prínos seminára spočíval najmä v podobnom geografickom a geopolitickom pozadí zúčastnených organizácií, ktoré prepájali a uľahčovali spoločné chápanie diskutovaných problémov. Priateľské prostredie a dobrá nálada účastníkov boli pridanou hodnotou umožňujúcou úprimný pohľad a prístup k problémom, s ktorými sa NOA v súčasnosti stretávajú.

Seminár ukončil výkonný riaditeľ EOA Soenke Schadwinkel a viceprezidentka EOA Maria Bulatovová z Ukrajiny, ktorí zhrnuli závery diskusií. Svorne konštatovali, že pre všetky NOA a účastníkov to bola skvelá príležitosť ukázať vývoj hodnotového vzdelávania a diskutovať o aktuálnych nových výzvach v oblasti olympijskej výchovy.

Adventný kalendár 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV