Šport a olympizmus
Oznamy
2 min. čítania

Manuál pre národné športové zväzy k povinne zverejňovaným údajom v Informačnom systéme športu pripravený Úradom hlavnej kontrolórky športu Alice Fisterovej

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ) považuje od 31. augusta 2018 z povinne zverejňovaných údajov od národných športových zväzov a federácií za relevantné len tie, ktoré sa nachádzajú v Informačnom systéme športu (ISŠ). Úrad hlavnej kontrolórky športu Alice Fisterovej pripravil pre národné športové zväzy pomocný manuál pre kontroly povinných zverejňovaných údajov (k dispozícii je na stiahnutie v závere textu).

O funkčnosti nasadeného informačného systému pre náročné športové zväzy informovala sekcia športu MŠVVŠ už 31. mája 2018. Jeho súčasťou bolo aj oznámenie, že od 31. augusta 2018 ministerstvo považuje ISŠ za naplnený informáciami od národných športových zväzov a iba tieto bude považuje za relevantné. Povinnosť zadávať povinné údaje do ISŠ majú športové zväzy na základe zákona číslo 440/2015 Z. z. o športe.

Ak by národné športové zväzy povinné údaje nezverejnili, nedopustili by sa síce správneho deliktu, ale mohli by stratiť spôsobilosť prijímať verejné prostriedky. V prípade nezverejnenia každoročného zoznamu talentovaných športovcov s potrebnými údajmi hrozí aj odobranie osvedčenia o uznaní za národný športový zväz.

Úrad hlavnej kontrolórky športu Alice Fisterovej pripravil pre národné športové zväzy a ich kontrolórov manuál ako pomôcku pri kontrole povinných zverejňovaných údajov nielen v ISŠ, ale aj na webových stránkach jednotlivých subjektov. Manuál presne popisuje, aké povinné údaje musia byť zverejnené.

V prípade, že nie je možné nejakú informáciu zverejniť priamym zadaním do informačného systému (dobrovoľníci, priebežné čerpanie, zoznam talentovanej mládeže a pod.), odporúča sa vložiť do časti ISŠ „Povinne zverejňované informácie“ dokument obsahujúci všetky zákonom vyžadované údaje vo formáte pdf.

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque