Šport a olympizmus
6 min. čítania

Mariana Dvorščíková chce skontrolovať každú korunu trikrát, chce byť transparentná a nezávislá

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Hlavná kontrolórka športu Mariana Dvorščíková (vpravo) a štátny tajomník Ivan Husár počas tlačovej konferencie v Bratislave.
Foto
TASR/MARTIN BAUMANN

Nová hlavná kontrolórka športu Mariana Dvorščíková, ktorá do funkcie nastúpi 20. mája, by chcela prispieť k väčšej transparentnosti v športovom svete. Podľa štátneho tajomníka Ivana Husára bola suverénne najlepšia vo výberovom konaní, na ktorom sa zúčastnilo päť osôb. Najradšej by bol, aby po päťročnom funkčnom období nebolo o kontrolórke počuť, keďže v športe bude vládnuť poriadok a transparentnosť.

Mariana Dvorščíková, ktorá vo funkcii strieda Alicu Fisterovú, plánuje spoluprácu s Najvyšším kontrolným úradom či zavedenie plánu kontrolnej činnosti. Cielene sa zameria podľa vlastných slov aj na kontroly výdavkov, predovšetkým ich použitia v mesiacoch január, november a december.

Nezávislosť a transparentnosť

„Chcela by som zaviesť plán kontrolnej činnosti, podľa ktorého budú dopredu organizácie vedieť, že ich čaká kontrola. Môžu sa na kontrolu vopred pripraviť a mať k dispozícii všetky potrebné doklady a aj účtovníctvo. Bezhlavé míňanie peňazí by v športe nemalo byť, všetko by malo byť účelné. Ako sa hovorí, že každú korunu treba trikrát obrátiť, ja ju trikrát skontrolujem. Nerobme však z kontrolóra ježibabu a strašiaka. Chcem zaviesť kontrolné procesy a postupovať tak, aby bolo v športe všetko správne,“ avizuje Dvorščíková, ktorá chce byť nezávislá a transparentná.

Aj preto sa podľa jej slov vzdala v minulých dňoch členstva v arbitrážnej rade Slovenského zväzu cyklistiky, skončila vo funkciách v CK Svätý Jur a v Združení obcí Jurava, plánuje ukončiť aj živnosť a dohodou rozviazala pomer na Mestskom úrade vo Svätom Jure.

Kontrolovať bude 73 národných športových zväzov, sedem národných športových organizácií, ktoré majú dokopy 64 vlastných kontrolórov. Do systému ročne tečie 70 až 100 miliónov eur, ktoré tiež podliehajú kontrole. Pri prezentácii deklarovala záujem riešiť procesy v športe efektívne, včas, nestranne, nezávislé a spravodlivo.

Hlavná kontrolórka športu Mariana Dvorščíková.
Foto
TASR/MARTIN BAUMANN

„V športe je veľa vypuklých problémov, ktoré sa neriešili. Odsúvanie problémov na vedľajšiu koľaj je neprípustné. Chcem a mám snahu každý jeden riešiť efektívne, lebo neriešením sa stupňuje len napätie a ľudia v športe sú potom demotivovaní a odchádzajú do iných sfér spoločnosti. Národné športové zväzy pracujú s veľkým balíkom financií. Verejnosť má právo vedieť, ako sa s týmito prostriedkami nakladá. Nie sú ich, ale sú naše,“ tvrdí Mariana Dvorščíková, ktorá vidí v športe viacero deficitov.

Medzi prvými úlohami aj riešenie sporu v lyžovaní

Spomenula predovšetkým informačný systém športu, ktorý stále nie je dokonalý a rada by sa zapojila do procesu príprav nových funkcionalít tak, aby boli verejne dostupné a predchádzalo sa špekuláciám, či sú procesy transparentné alebo nie.

Spolupracovať chce aj so Slovenským olympijským a športovým výborom a ďalšími športovými organizáciami vyššieho významu. „Prezident SOŠV Anton Siekel je predstaviteľ športových zväzov a z titulu svojej pozície by mi mohol pomôcť pri riešení vzniknutých problémov,“ hovorí Dvorščíková.

V prvých dňoch svojej činnosti sa chce zoznámiť s aparátom, so smernicami a vydanými pokynmi. Zároveň bude musieť vykonať skúšky kontrolórov, ktorým sa končí funkčné obdobie a vypršia im platné certifikáty. Čaká ju aj úloha dotiahnuť otvorené spory v Slovenskej lyžiarskej asociácie a v Slovenskej asociácii fitnes, kulturistiky a silového trojboja. „Nebude to jednoduchá úloha a zaberie istý čas. V tejto hre som len malý človiečik, nechcem predbiehať udalosti. Najskôr sa musím so všetkým oboznámiť.“

Mariana Dvorščíková v minulosti podala niekoľko podnetov na kontrolu v Slovenskom zväze cyklistiky. Aj preto zo strany SZC zaznievajú pochybnosti o jej nezávislosti. „Mnohé problémy, na ktoré som v minulosti upozorňovala, sú premlčané, je preto zbytočné to otvárať. Chcem uzavrieť túto kapitolu,“ tvrdí hlavná kontrolórka športu.

O budúcnosti funkcie hlavného kontrolóra sa bude ešte diskutovať

Národný kontrolný úrad začiatkom roka upozornil, že kontrola prerozdeľovania výdavkov pre športové odvetvia na Slovensku na ministerstve školstva nie je dostatočná. Podľa NKÚ „rozsah pôsobnosti a kompetencií hlavného kontrolóra športu vyvoláva riziká subjektívneho a netransparentného rozhodovania a jeho zriadenie prinieslo neštandardný prvok do systému kontroly v slovenskej verejnej správe.“

V tézach pripravovanej novely Zákona o športe sa objavila zmienka o zrušení pozície hlavného kontrolóra športu a vytvorení funkcie ombudsmana. O týchto zmenách sa má ešte uskutočniť ďalšia diskusia.

„Zákon máme od roku 2016 a myšlienka hlavného kontrolóra športu je dobrá. Aplikačná prax však ukázala, že niektoré veci sú zle nastavené. Neexistuje rozkaz zrušiť túto funkciu, jedna z úvah hovorí o vzniku pozície ombudsamana, ďalšia o komisárovi. Náš záväzok z rokovania vlády bol ten, že do konca roka chceme v rámci novely zákona všetko upratať a spraviť funkčný kontrolný úrad. Bude vec na širokú diskusiu. Našou snahou je, aby 100 miliónov eur pre šport bolo kontrolovateľných,“ uviedol Ivan Husár.

Doterajšia hlavná kontrolórka pre šport Alica Fisterová vo svojich výročných správach viackrát hovorila o tom, že jej úrad je personálne poddimenzovaný a aj z tohto dôvodu nie je možné vykonať viac kontrol.

Poddimenzovanosť si uvedomuje aj štátny tajomník pre šport, ktorý však pripomína nový interný predpis na sekcii kontroly ministerstva školstva. „Hovorí, koľko dokladov je potrebné skontrolovať. Aj v Slovenskej lyžiarskej asociácii sa kontrolovalo 15 percent položiek a zistili sa nedostatky za 139-tisíc eur. Nevravím však, že ak by sa kontrolovalo všetko, bolo by to krát sedem. Momentálny stav je daný. Aj ja by som bol rád, keby mal úrad hlavného kontrolóra športu desať ľudí. Nepatríme však medzi strany, ktoré podporujú zvyšovanie štátneho aparátu,“ doplnil Ivan Husár.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri