Šport a olympizmus
2 min. čítania

Medzinárodná olympijská akadémia otvorila prihlasovací proces do študijného programu "Masters in Olympic Studies"

Profile picture for user igorkovac
Igor
Kováč

Katedra organizácie a riadenia športu Fakulty ľudského pohybu a kvality života na Peloponézskej univerzite s podporou Medzinárodnej olympijskej akadémie otvorila pre akademický rok 2021/2022 prihlasovací proces na magisterský študijný program s názvom ‘‘Masters in Olympic Studies - Olympic Studies, Olympic Education, Organization and Management of Olympic Events".

Magisterský študijný program v oblasti olympijských štúdií predstavuje inováciu v olympijskom hnutí na medzinárodnej úrovni a je podporovaný z programu Olympijskej solidarity Medzinárodného olympijského výboru s množstvom štipendií. Vzdelávací program je založený na troch pilieroch olympijského hnutia - vzdelávanie, šport a kultúra - ktoré tvoria základ olympizmu a olympijskej pedagogiky.

Filozofia programu je v súlade s filozofiou olympijského hnutia zameranej na šírenie olympijského ideálu po celom svete, podporu poznatkov a výskumu v rámci rôznych olympijských tém a rovnocennú participáciu študentov z celého sveta.

Program trvá tri semestre. Od študentov sa vyžaduje, aby sa v Grécku zúčastnili dvoch semestrov prednášok. Tretí semester je venovaný príprave diplomovej práce u študenta.

Termíny prednášok v Grécku sú stanovené nasledovne:

Prvý semester: 17. september 2021 – 20. november 2021

Druhý semester: 8. apríl 2022 – 20. jún 2022 (tieto dátumy sa môžu zmeniť)

Tretí semester:  september 2022 – február 2023 (príprava diplomovej práce).

V rámci študijného programu je potrebné absolvovať 8 povinných modulov a 2 voliteľné moduly (na výber z 5) počas dvoch semestrov. Tretí semester sa končí v mieste bydliska študenta a je zameraný na prípravu diplomovej práce. Všetky prednášky sa realizujú v anglickom jazyku, preto sa od študentov vyžaduje primeraná úroveň jazyka.

Školné za program, platené študentom je 3 000 EUR (náklady na študenta) za tri semestre. Školné je splatné v dvoch splátkach. Termín zaslania prihlášok je 30. jún 2021. Viac informácií ako aj prihlášku nájdete v priložených dokumentoch.

V prípade otázok alebo potreby ďalších informácií, prosím, kontaktujte priamo sekretariát programu na emaile: [email protected]

od nitra
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV