Šport a olympizmus
4 min. čítania

Medzinárodné fórum chce pomôcť zlepšiť postavenie žien v slovenskom športe

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth

Témami zameranými na posilnenie postavenia žien v športovej diplomacii a zabezpečenie rodovej rovnosti v slovenskom športe sa zaoberajú účastníčky a zopár účastníkov dvojdňového medzinárodného vzdelávacieho seminára, ktorý sa v pondelok začal v Bratislave. Fórum organizujú Slovenský olympijský a športový výbor a jeho komisia ženy a šport spoločne s Českým olympijským výborom a jeho komisiou rovných príležitostí.

Školiteľkou je Gabriela Muellerová Mendozová, ktorá sa venuje problematike vedenia a komunikácie v procese posilňovania postavenia žien v športe. Rodená Mexičanka žijúca vo Švajčiarsku organizuje podobné fóra pre národné a medzinárodné  športové federácie i pre Medzinárodný olympijský výbor.

Dvojdňový seminár otvoril v pondelok predpoludním prezident SOŠV Anton Siekel. „Je to pre vás príležitosť podeliť sa o skúsenosti zo športu. Pre SOŠV je dôležité, aby sa zlepšilo postavenie žien v slovenskom športe. Aj vďaka nim môžeme nájsť nové prístupy k športu a aplikovať ich aj v praxi,“ povedal počas úvodného príhovoru Anton Siekel.

Seminár je príležitosťou predovšetkým pre ženy zamestnané v športe zvýšiť svoju kvalifikáciu, získať nové poznatky a kompetencie v oblasti vedenia a komunikačných zručností. Na účastníčky a účastníkov čakali okrem prednášok aj tvorivé workshopy či návšteva Slovenského olympijského a športového múzea.

Ciele vzdelávacieho seminára:

- Poskytnúť ženám v športe príležitosť na rast a zvýšiť možnosti rastu žien v rôznych organizáciách.

- Pracovať na budovaní kľúčových zručností a navrhovaní stratégie a akčného plánu so zodpovednosťou medzi rôznymi organizáciami/rozhodovacími orgánmi.

- Podporiť ženy z národných športových federácií a národných olympijských výborov, aby sa uchádzali o vedúce pozície vo svojich národných športových federáciách, národných olympijských výboroch alebo medzinárodných športových federáciách.

- Vytvoriť skupinu vzdelaných, odvážnych a kompetentných žien, aby boli spoločne silnejšie a navzájom sa podporovali.

- Zvýšiť sebadôveru a dôveru vo vlastnú osobnú silu.

- Budovať dôveryhodné vzťahy medzi zainteresovanými stranami, ktoré zvyšujú medzinárodnú spoluprácu.

- Budovať zručnosti a kompetencie a popri tom spustiť akčné plány. Budú zamerané na posilnenie postavenia lídrov v krajine.

- Posilnenie vodcovských a kľúčových komunikačných schopností s cieľom budovať sebadôveru.

- Poskytnúť ženám nástroje na to, aby sa stali skutočnými líderkami.

- Posilniť ich a inšpirovať k vytvoreniu pevnej siete žien, ktoré sa pohybujú okolo športu.

- Naučiť sa profesionálnu komunikáciu a vodcovstvo pre dnešok a smerom k budúcnosti športu.

- Podporiť účastníčky v posilňovaní ich vodcovskej prítomnosti a vybrúsiť pozitívny a produktívny štýl komunikácie.

- Trénovať líderky, aby dokázali vyjadriť kľúčové posolstvá pod tlakom s pevnou prítomnosťou a tiež efektívne spolupracovať s inými kultúrami a s mužskými kolegami.

- Definovať konkrétny akčný plán pre napredovanie.

„Naším cieľom je budovať povedomie o problematike rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien v športe na Slovensku. Vytvoriť skupinu kompetentných žien, ktoré svojimi skúsenosťami a odbornými znalosťami budú nápomocné v športe,“ hovorila členka výkonného výboru SOŠV a predsedníčka komisie ženy a šport SOŠV Monika Šišková.

Fórum vyvrcholí v utorok popoludní, keď si jeho účastníčky a účastníci prevezmú certifikáty o jeho absolvovaní.

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque