Šport a olympizmus
2 min. čítania

Medzinárodný vyšehradský fond a podpora športu

Profile picture for user pukancik
Milan
Pukančík

Medzinárodný vyšehradský fond  podporuje regionálne partnerstvá medzi mimovládnymi organizáciami a organizáciami občianskej spoločnosti, verejnými inštitúciami a samosprávami, súkromnými spoločnosťami a neziskovými organizáciami, ako aj vzdelávacími a výskumnými centrami, ktoré prispievajú k spolupráci vo vyšehradskom regióne (Slovensko, Česká republika, Maďarsko a Poľsko).

Fond umožňuje podporu spoločných športových podujatí a prípadných partnerstiev v oblasti športu s relevanciou k fondom podporovaným prioritám ako napr. regionálny rozvoj, turizmus, kultúra a spoločná identita, demokratické hodnoty , spoločenský rozvoj a pod. Prostredníctvom fondu bolo v minulosti podporených viacero projektov v oblasti športu.

Žiadosť o podporu možno podať v rámci nasledujúcich grantových schém:

Visegrad Grants, vyžaduje sa partnerstvo organizácií min. 3 krajiny z regiónu V4, (v prípade cezhraničnej spolupráce stačia 2 krajiny), maximálna dĺžka trvania projektu je 18 mesiacov,

Visgrad+ Grants, min. 3 krajiny z regiónu V4 + 1 krajina z oblasti východného partnerstva alebo západného Balkánu, maximálna dĺžka trvania projektu je 18 mesiacov,

Strategic Grants, podmienka je zapojenie partnerov zo všetkých V4 krajín, projekt zameraný na niektorú zo strategických priorít (návrat ku koreňom vyšehradskej spolupráce, obnova po pandémii COVID-19, podpora regionálnej značky a turizmu), trvanie projektu 12 – 36 mesiacov.

Najbližší termín predkladania žiadostí je 1.10.2022

Bližšie informácie o aktuálnom grantovom kole na domovskej stránke Medzinárodného vyšehradského fondu.

Projekt
granty
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola