Šport a olympizmus
Oznamy
2 min. čítania

Ministerstvo školstva zverejnilo výzvu na rozdelenie 1,7 milióna eur pre podujatia

(pp)
Foto
TASR/ROMAN HANC

Sumu v celkovej výške 1,7 milióna eur pre významné medzinárodné a tradičné športové podujatia a v rámci reštartu športu po epidémii Covid-19 aj na súťaže najmä pre deti a mládež prerozdelí v najnovšej výzve F-2020-DOT02 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Najviac tridsať významných medzinárodných športových podujatí s rozpočtom minimálne 15-tisíc eur organizovaných na Slovensku v roku 2020 môže dostať na základe účelu 01 najnovšej výzvy finančné čiastky vo výške od 7,5 do 70-tisíc eur. Celkovo je na tento účel alokovaných 700-tisíc eur, povinné spolufinancovanie žiadateľom je minimálne na úrovni 50 percent. Pri posudzovaní žiadostí sa bude zohľadňovať aj tradícia či počet účastníckych krajín na podujatí. Žiadosti nebude posudzovať komisia a rozhodovanie bude výpočtom. Výška dotácie sa vypočíta podľa vopred daného vzorca, ktorý bude zohľadňovať aj počet štartujúcich, počet súťažných dní podujatia i jeho úroveň.

Ministerstvo zároveň sumou 10-tisíc eur podporí maximálne 80 podujatí pre deti a mládež, na ktorých sa zúčastní aspoň 200 individuálnych alebo 100 kolektívnych športovcov narodených v roku 2000 a neskôr. Podmienkou je, že športovci musia byť aspoň z troch krajov. Na tento účel výzvy je alokovaných 800-tisíc eur.

Ďalších 40 športových podujatí organizovaných subjektami zapísanými v registri právnických osôb v športe môže dostať sumu 5-tisíc eur. Podmienkou je účasť aspoň 800 športovcov, z nich aspoň 500 musí byť narodených po roku 2000, alebo pred rokom 1960.

Všetky detaily výzvy sú zverejnené na ministerskej stránke. Žiadosti o dotáciu je nutné podať do 15. júla 2020. Žiadosti je potrebné predkladať v listinnej podobe a zároveň aj elektronicky doručením prostredníctvom e-mailu.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri