Športové aktuality
Lausanne/Bratislava
3 min. čítania

MOV ďalej posilnil postavenie žien pod piatimi kruhmi: na OH v Tokiu budú v každej výprave, so štátnou vlajkou každej krajiny môžu na otvorení kráčať muž aj žena

(sou)
Momentka zo zasadnutia exekutívy MOV v Lausanne.
Foto
TASR/AP

Rodová rovnosť medzi pohlaviami má v agende prezidenta Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomasa Bacha jedno z najvýznamnejších miest. Už dávnejšie bolo známe, že podľa stanovených kvót budú mať ženy na tohtoročných olympijských hrách v Tokiu historicky najvyššie zastúpenie – budú tvoriť už takmer polovicu, presne 48,8 percenta účastníkov OH. V štyroch športoch (kanoistika, veslovanie, športová streľba a vzpieranie) budú mať ženy aj muži po prvý raz v histórii OH rovnaký počet disciplín a v šiestich športoch (okrem štyroch uvedených aj v jachtingu a v džude) premiérovo aj rovnaký počet účastníkov z radov mužov i žien. Takáto „parita“ platí aj pre ďalšie tri odvetvia (bikros, horská cyklistika a zápasenie voľným štýlom).

Exekutíva MOV v stredu v Lausanne schválila ďalšie kroky smerom k posilneniu postavenia žien pod piatimi kruhmi a k ich zrovnoprávneniu s mužmi. Vo výprave každého národného olympijského výboru (NOV) MOV zaručuje účasť aspoň jednej ženy. Okrem toho MOV po prvý raz v histórii poskytuje NOV možnosť, aby so štátnou vlajkou každej krajiny na slávnostnom otvorení OH mohli spoločne kráčať muž aj žena. Doteraz mala každá výprava len jedného vlajkonosiča. Pre ženy je to pekný darček k ich nadchádzajúcemu medzinárodnému sviatku, ktorý oslávia v nedeľu 8. marca.

Uvedené „vymoženosti“ sa týkajú všetkých 206 národných olympijských výborov, plus tzv. Olympijského tímu utečencov (ROT). Na účel zabezpečenia účasti minimálne jednej ženy (ale aj muža) z každej krajiny sa MOV dohodol na princípe spolupráce s medzinárodnými športovými federáciami pri poskytnutí obmedzeného počtu dodatočných kvótových miest na rozdelenie pre krajiny, z ktorých na základe kvalifikačného procesu nepostúpi na OH v Tokiu žiadny muž, alebo žena. O rozdelení dodatočných kvótových miest rozhodne tripartitná komisia. MOV zároveň vyzýva všetky NOV, aby využili možnosť spoločného nástupu so štátnou vlajkou pre muža aj ženu z každej krajiny.

Exekutíva MOV okrem toho v stredu schválila princíp, že nielen olympijské hry v Tokiu, ale aj nasledujúce letné aj zimné hry musia byť „klimaticky pozitívne“. Pre OH v Tokiu uplatnenie tohto princípu znamená uhlíkovú neutralitu a významne redukovanú uhlíkovú stopu. Od roku 2030 každý organizátor OH/ZOH bude musieť do svojich operačných plánov zahrnúť povinnosť redukovať uhlíkové emisie, aj kompenzovať ich únik.

V súvislosti s princípom „klimatickej pozitivity“ a v spolupráci s Environmentálnym programom Organizácie spojených národov (UNEP) sa MOV od roku 2021 zapojí do do projektu Veľkého zeleného múra v Afrike, zameraného na kultivovanie púštneho územia a zmierňovanie následkov klimatických zmien. V jeho rámci sa bude postupne vysádzať Olympijský les v Sahelskom regióne. Pre MOV predstavuje ochrana životného prostredia jeden z troch základných pilierov, definovaných pred necelými siedmimi rokmi pri prijímaní reformnej Agendy 2020.

Podujatia a športovci
nadacia2percenta2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola