Šport a olympizmus
Lausanne
10 min. čítania

MOV hlási naplnenie 85 percent odporúčaní olympijskej Agendy 2020

(sou)
Ilustračná fotografia.
Foto
TASR/AP

Exekutíva Medzinárodného olympijského výboru (MOV) na decembrovom zasadnutí konštatovala, že za šesť rokov sa podarilo splniť 85 percent odporúčaní olympijskej Agendy 2020. Tento reformný program so 40 podrobnými a navzájom prepojenými odporúčaniami schválil MOV v decembri 2014. Boli postavené na troch hlavných pilieroch - dôveryhodnosť, udržateľnosť a mládež.

"Olympijská agenda 2020 zmenila olympijské hry, MOV a olympijské hnutie. Dosiahnutie 85 percent odporúčaní je skvelým príkladom toho, čo môžeme dosiahnuť, keď pracujeme spoločne. Táto silná a stabilná pozícia nám poskytuje všetky dôvody veriť v budúcnosť. Sme presvedčení, že dnešný úspech nám dáva príležitosť riadiť budúce zmeny," komentoval bilancovanie šiestich rokov uplatňovania reforiem prezident MOV Thomas Bach.

Záverečná správa o plnení Agendy 2020 bude dokončená v novom roku a predložená na zasadnutie MOV, ktoré sa uskutoční v marci 2021 v Aténach.

V decembri MOV zverejnil podrobný odpočet plnenia odporúčaní reforiem v rámci Agendy 2020. Z veľmi obsiahleho zoznamu vyberáme najpodstatnejšie veci.

Olympijské hry

MOV úplne zreformoval spôsob prideľovania olympijských hier zriadením dvoch samostatných hostiteľských komisií – pre zimné a letné hry. To viedlo k lepšej a cielenejšej spolupráci, aj k zníženiu priemerného rozpočtu na jednu kandidatúru na usporiadanie ZOH 2026 na 5 miliónov USD v porovnaní s 35 miliónmi USD na jednu kandidatúru na ZOH 2022.

Maximalizáciou využívania existujúcej alebo dočasnej infraštruktúry, úpravou úrovne služieb a iných opatrení MOV výrazne znížil náklady na organizáciu olympijských hier.

V súvislosti s OH 2020 v Tokiu to za sedem rokov príprav konkrétne znamenalo úspory vo výške 4,58 miliardy USD (nad rámec príspevku MOV organizátorom vo výške 1,7 miliardy USD). Z toho 2,2 miliardy USD znamenali úspory súvisiace s revíziou pôvodného plánu športovísk, 2,1 miliardy úspory v prevádzkovom rozpočet aplikáciou tzv. Novej normy a ďalších 280 miliónov v rámci zjednodušenia a optimalizácie organizácie OH 2020 po ich preložení na budúci rok v dôsledku pandémie nového koronavírusu.

V prípade OH 2024 v Paríži 2024 došlo k zníženiu celkového počtu športovcov a funkcionárov približne o 1 000 ľudí. Predpokladá sa, že v Paríži 2024 bude až 95 percent olympijských a paralympijských športovísk existujúcich alebo dočasných. Na OH 2028 v Los Angeles neplánujú ani jedno trvalé nové športovisko.

Na OH v Paríži po prvý raz v histórii hier dôjde k rovnosti pohlaví, čiže k paritnému zastúpeniu športovcov a športovkýň.

Ilustračná fotografia.
Foto
TASR/AP

Do programu OH boli zaradené nové športy, ktoré mu dodávajú mestskejší a mladistvejší charakter. Tokio 2020 si vybralo skejtbording, športové lezenie, surfovanie, karate a bejzbal/softbal. Paríž 2024 si vybral skejtbording, športové lezenie, surfovanie a brejking (v minulosti označovaný ako breakdance).

Olympijské hry mládeže (OHM) poslúžili ako inovačné laboratórium na testovanie nových, a viac mestských športov, atraktívnejších pre mládež. Športové iniciačné programy počas OHM 2018 v Buenos Aires 2018 prilákali 250 000 účastníkov, na ZOHM 2020 v Lausanne 200 000 účastníkov.

Budúce OH mládeže sa v roku 2026 uskutočnia v senegalskom Dakare, vďaka čomu sa veľké olympijské podujatie po prvý raz uskutoční na africkom kontinente.

Športovci

Viac ako 100-tisíc olympionikov, ďalší elitní športovci a členovia ich realizačných tímov sa prihlásili k internetovej platforme Athlete365, ktorá im v šiestich jazykoch ponúka špeciálne prispôsobené programy.

Približne 5 500 športovcov využilo v prvom roku podporné programy ponúkané v oblasti dvojitej kariéry, kariérneho prechodu a duševného zdravia, ako aj program Business Accelerator, ktorý bol dodaný v spolupráci s Nadáciou Muhammada Yunusa.

Boli zavedené inovačné programy na posilnenie a podporu športovcov prostredníctvom spolupráce s celosvetovými TOP-partnermi MOV.

Ochrana čistých športovcov

Olympijské hnutie minie štvorrročného cyklu vynaloží 260 miliónov USD na boj proti dopingu, pričom 136 miliónov USD pochádza priamo od MOV.

V rámci Agendy 2020 sa do ochrany čistých športovcov investovalo 60 miliónov USD. Z toho MOV poskytol fond vo výške 30 miliónov USD na zriadenie Medzinárodnej testovacej agentúry (ITA) na vytvorenie rovnakých podmienok pre všetkých športovcov.

Bol zriadený fond "Ochrana čistých športovcov" vo výške 20 miliónov USD, z ktorého sa financuje rozvoj rozsiahlych vzdelávacích a osvetových programov o rizikách ovplyvňovania výsledkov zápasov, manipulácie so súťažami a súvisiacej korupcie, resp. na podporu projektov ponúkajúcich nové vedecké prístupy k boju proti dopingu.

MOV na piatej svetovej konferencii o dopingu v športe v novembri 2019 oznámil ďalší "akčný plán" vo výške 10 miliónov USD vrátane 2,5 milióna USD na výskum, 2,5 milióna USD na spravodajstvo a vyšetrovanie so širším priestorom na zahrnutie tých, ktorí umožňujú a podporujú doping mimo športovcov a 5 miliónov USD na dlhodobé skladovanie vzoriek, disponibilných na opätovnú analýzu.

Dobré spravovanie športu

Spolupráca s Medzinárodným partnerstvom proti korupcii v športe (IPACS) v roku 2017 vyústila do prvého nástroja na predchádzanie korupcii v športe. IPACS predstavuje platformu, na základe ktorej spolupracujú športové, vládne i mimovládne organizácie.

MOV podpísal memorandá o porozumení s Interpolom, Úradom OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) aj Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). MOV spolu so svojimi partnermi vypracoval nové usmernenia na zmiernenie rizík korupcie, napríklad pri obstarávaní a predchádzaní konfliktom záujmov.

Predpisy všetkých medzinárodných federácií olympijských športov sú dnes v súlade s Kódexom olympijského hnutia o prevencii manipulácie súťaží, vrátane programu zvyšovania povedomia športovcov, sprievodov a funkcionárov.

Nezávislosť etickej komisie MOV sa posilnila tým, že väčšina členov komisie je nezávislá od športového hnutia. Predsedom komisie je bývalý generálny tajomník OSN Pan Ki-mun.

Solidarita

MOV rozdeľuje 90 percent svojich príjmov širokému olympijskému hnutiu.

V období uplatňovania olympijskej Agendy 2020 sa rozpočet vyčlenený na Olympijskú solidaritu MOV na podporu športovcov a národných olympijských výborov (NOV) zvýšil z 311 miliónov USD na 590 miliónov USD pre olympijský cyklus 2021 - 2024.

MOV počas koronakrízy aktívne podporoval športovcov, NOV a medzinárodné športové federácie prostredníctvom dodatočného programu balíka pomoci až do 150 miliónov USD.

Olympijská solidarita (OS) MOV poskytla v príprave na OH v Tokiu štipendiá viac ako 1 600 športovcom.

Pred OH 2016 v Riu de Janeiro MOV zriadil a prostredníctvom OS MOV financoval olympijský tím utečencov (ROT), čo znamenalo posolstvo nádeje utečencom a vysídleným osobám na celom svete. Na OH v Riu z ROT súťažilo 10 športovcov. V súčasnosti smerom k OH v Tokiu poberá štipendiá v rámci ROT viac než 50 športovcov.

MOV vytvoril v roku 2017 Nadáciu olympijských utečencov. Za tri krátke roky svojej existencie už podporila projekty v Rwande, Mexiku, Turecku, Konžskej demokratickej republike, Keni, Jordánsku, Ugande a Kolumbii. Až 200 000 mladých ľudí postihnutých vysídlením vďaka tomu získalo prístup k bezpečnému športu.

Význam športu v spoločnosti

MOV a Organizácia Spojených národov (OSN) podpísali memorandum o porozumení na začiatku olympijskej Agendy 2020. Jeho výsledkom je spolupráca na najvyššej úrovni.

Nedávna rezolúcia prijatá Valným zhromaždením OSN túto spoluprácu veľmi dobre zhŕňa. Predstavuje "uznanie Olympijskej charty" a potvrdenie "neoceniteľného prínosu olympijského a paralympijského hnutia v presadzovaní športu ako jedinečného prostriedku na podporu mieru a rozvoja".

Rezolúcia nabáda OSN, aby "členské štáty začlenili šport a fyzickú aktivitu do plánov obnovy po COVID-19, šport a fyzickú aktivitu do národných stratégií trvalo udržateľného rozvoja, berúc do úvahy prínosy športu pre zdravie, podporovali bezpečný šport ako prispievateľa k zdraviu a blahobytu jednotlivcov a komunít".

V rezolúcii, ktorou sa stanovujú ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, OSN uznala šport za "dôležitý predpoklad" trvalo udržateľného rozvoja.

MOV podpísaním dohody o spolupráci uprostred globálnej pandémie nového koronavírusu rozšíril svoju spoluprácu so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Dohoda posilňuje spoločné úsilie MOV a WHO podporovať zdravý životný štýl vrátane fyzickej aktivity a športu ako nástroj pre zdravie na celom svete a v súlade s tretím cieľom trvalo udržateľného rozvoja. To našlo vyjadrenie v spoločnej globálnej kampani MOV, OSN a WHO s názvom #HealthyTogether.

Sila športu spojiť všetkých ľudí v mierovej konkurencii sa živo prejavila na ZOH 2018 v Pjongčangu 2018 so spoločným nástupom športovcov Kórejskej republiky a Kórejskej ľudovodemokratickej republiky. To to bolo možné prostredníctvom "Deklarácie o Olympijskom Kórejskom polostrove", ktorú podpísali všetky strany pod vedením MOV.

Udržateľnosť

Olympijský dom, nové sídlo MOV, slávnostne otvorené v roku 2019, je jednou z najudržateľnejších budov na svete.

MOV v spolupráci s organizačnými výbormi OH/ZOH zabezpečí, že po roku 2030 všetky olympijské hry budú uhlíkovo neutrálne a budú mať výrazne zníženú uhlíkovú stopu.

MOV je v súčasnosti uhlíkovo neutrálnou organizáciou. Zaviazal sa, že sa do roku 2024 stane klimaticky pozitívnou organizáciou.

MOV prispeje s podporou Environmentálneho programu OSN (UNEP) k projektu Veľký zelený múr – hlavnej iniciatíve Africkej únie na boj proti účinkom rozširovania púští – výsadbou "olympijského lesa" od roku 2021. Okrem použitia uhlíkových kreditov vytvorených prostredníctvom tohto projektu umožní MOV podporovať komunity v africkom regióne Sahel s cieľom vybudovať miestnu odolnosť voči zmene klímy, zlepšiť zdravie a pohodu, vytvárať pracovné miesta a podporovať hospodárske príležitosti.

MOV prispel k rozvoju a vykonávaniu rámca OSN pre boj proti zmene klímy, ktorého cieľom je poskytnúť svetovej športovej komunite jasnú trajektóriu na pomoc v boji proti zmene klímy. K dnešnému dňu sa k rámcu pripojilo viac ako 170 športových organizácií vrátane organizačných výborov pre olympijské hry (OCOG), MPS, MPS a NOC.

Rodová rovnosť

Dnes je členstvo žien v MOV na úrovni 37,5 percenta, čo je nárast z 21 percent na začiatku olympijskej Agendy 2020. Zastúpenie žien v exekutíve MOV dosahuje 33,3 percenta (predtým 26,6 percenta). Ženy predstavujú 47,8 percenta členov komisií MOV, (predtým 20,3 percenta).

MOV vyzval všetky NOV, aby na olympijských hrách v Tokiu 2020 po prvý raz v histórii zahrnuli do svojich tímov aspoň jednu ženu a jedného muža.

Protokol otváracieho ceremoniálu OH/ZOH zmenil MOV tak, aby jedna športovkyňa a jeden športovec z každého NOV mohli spoločne niesť štátnu vlajku.

Na OH mládeže v Buenos Aires 2018 a na ZOH mládeže v Lausanne 2020 sa dosiahla rodová parita 50/50.

Olympijský kanál

V rámci digitálnej stratégie MOV sa v roku 2016 spustilo vysielanie celosvetového Olympijského kanála. Odvtedy malo jeho vysielanie približne 3,4 miliardy zhliadnutí videí na všetkých platformách. Olympic Channel vytvoril vyše 25-tisíc obsahových produktov so zameraním na športovcov a produkoval 76 originálnych sérií a filmov. Získal 10,4 milióna sledovateľov na sociálnych sieťach, ktorým ponúka obsah v 12 jazykoch.

Dôvera vytvára stabilitu

Reformy v rámci olympijskej Agendy 2020 prehĺbili dôveru a dôveru obchodných partnerov, čo viedlo k finančnej stabilite. MOV je schopný rozdeliť 90 percent všetkých svojich príjmov na podporu športovcov a rozvoj športu po celom svete.

V dôsledku týchto reforiem a dôvery partnerov sa príjmy MOV od jeho TOP-partnerov viac ako zdvojnásobili. Podobne vzrástli aj príjmy za predaj vysielacích práv, pričom viaceré kontrakty s vlastníkmi práv (RHB) boli podpísané až do roku 2032. Na olympijský cyklus 2029 – 2032 má MOV s TOP-partnermi a s RHB už podpísané kontrakty v hodnote 4,1 miliardy USD.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri