Športové
8 min. čítania

MOV pokarhal slovenského hokejistu Ľubomíra Višňovského

Profile picture for user afinode
Juraj
Falát

VANCOUVER - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v nedeľu 28. februára 2010 oznámil, že udelil pokarhanie hokejistovi SR Ľubomírovi Višňovskému za porušenie antidopingových pravidiel.
Vyhlásenie MOV vydávame v plnom znení (originál je na stránke: http://www.olympic.org/en/content/Media/?articleId=77600&articleNewsGroup=-1)

„Dňa 24. februára, bol športovec požiadaný, aby poskytol vzorku moču bezprostredne po ukončení jeho účasti v stretnutí štvrťfinále ZOH. Nepriaznivý analytický laboratórny nález vzorky (A-vzorka číslo 1) vykázal prítomnosť pseudoefedrínu, vo vyššej koncentrácii ako je limit WADA, t.j. 150 mikrogramov na mililiter. Dňa 26. februára bol športovec požiadaný, aby poskytol predsúťažnú vzorku moču (A-vzorka č. 2) pre dopingovú kontrolu (t.j. pred jeho účasťou v zápase semifinále hokejového turnaja ZOH), rovnako ako post-súťažnú vzorku moču (A-vzorka č. 3) – t.j. po jeho účasti v zápase semifinále hokejového turnaja ZOH. Obe vzorky boli negatívne.

Medzinárodný olympijský výbor zriadil dňa 26. februára 2010 Disciplinárnu komisiu. Disciplinárna komisia MOV zasadla 27. februára. Počas rokovania bolo vysvetlené, že športovec užíval liek liek Advil Cold & Sinus na liečbu symptómov chrípky po porade s Kenom Loweom, jeho profesionálnym trénerom v hokejovom tíme Edmonton Oilers, a MUDr. Dalimírom Jančovičom, lekárom slovenského hokejové tímu. Na zasadnutí bolo jasne vysvetlené, že športovec uviedol do formuláru pri svojej dopingovej kontrole, že užil liek Advil Cold & Sinus a že nepožil látku s úmyslom zvýšiť svoj športový výkon.

Disciplinárna komisia MOV dospela jednomyseľne k záveru, že športovec sa dopustil porušenia antidopingových pravidiel, ale taktiež poznamenala, že:

(i) športovec písomne vyhlásil na formulári na jeho dopingovej kontrole, že užíval liek Advil Cold & Sinus
(ii) športovec povedal, že on nevedel, že Advil Cold & Sinus obsahuje zakázané látky; pripustil užitie zakázanej látky, ktoré sa potvrdili v teste (A-vzorka č.1) a preto požiadal, aby sa neotvárala B-vzorka č.1 pre analýzu;

(iii) Športovec hľadal radu od zdravotníckeho personálu svojho profesionálneho tímu NHL a lekára slovenskej reprezentácie, ktorí boli oboznámení s tým, že športovec užíval Advil Cold & Sinus
(iv) WADA nezahŕňal pseudoefedrín vo svojom zozname zakázaných látok vydanom v roku 2004 a len nedávno – od roku 2010, zaradila pseudoefedrín do Zoznamu zakázaných látok.

(v) koncentrácia zakázanej látky, pseudoefedrín, vo vzorke športovca # 2 a # 3 vzoriek boli približne 3,0 mikrogramy a 0,5 mikrogramov na mililiter, čo bolo hlboko pod hranicu WADA (150 mikrogramov na mililiter) pre nepriaznivý analytický nález

(vi) športovec vystupoval otvorene a spolupracoval a

(vii) bolo to jeho prvé porušenie pravidiel počas svojej dlhej kariéry, počas ktorej sa zúčastnil majstrovstiev sveta v štyroch prípadoch od roku 2002 a jedných olympijských hier v roku 2006.

Disciplinárna komisia preto prijala nasledovné rozhodnutia:

I. športovec, Lubomír Višňovský (Slovensko, ľadový hokej), sa dopustil porušenia antidopingových pravidiel podľa článku 2.1 Svetového antidopingového kódexu a články 2 a 12 Antidopingových pravidiel MOV pre XXI zimné olympijské hry vo Vancouveri 2010;

II. Športovcovi sa vydáva pokarhanie;

III. Odporúča Výkonnému výboru MOV začať disciplinárne konanie voči lekárovi slovenskej reprezentácie MUDr. Dalimírovi Jančovičovi;

IV. postupuje toto rozhodnutie Medzinárodnej hokejovej federácii (IIHF) pre všetky ďalšie kroky v rámci svojich právomocí, a to i s ohľadom na pána Kena Lowea, pokiaľ to bude považovať za vhodné, a

V. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite,“ píše sa v stanovisku Medzinárodného olympijského výboru vydanom dňa 28. februára 2010. Hokejista Ľubomír Višňovský k prípadu vydal nasledovné stanovisko: „Olympijskí testovací komisári zistili na začiatku tohto týždňa v mojom tele pseudoefedrín, pretože som v poslednej dobe užíval liek Advil Cold & Sinus, ktorý obsahuje pseudoefedrín, na liečbu prechladnutia. V žiadnom prípade som nebral tento voľne predajný liek pre nič iné, ako sa na liečbu prechladnutia a počiatočných príznakov chrípky. Fair play je pre mňa dôležité a ja som sa vždy snažil hrať hokej podľa pravidiel. Poslúchol som v tomto prípade odporúčania môjho lekára a v žiadnom prípade som nechcel získať nenáležitú výhodu na ľade. Vzhľadom na to, že prvotný test bol pozitívny, absolvoval som ďalšie testy vykonávané olympijskými orgánmi.
Ako som povedal, uvedomujem si, že olympionici - vrátane mňa - sme zodpovední za to, čo sa dostane do nášho tela, a rešpektujem pokarhanie vydané Disciplinárnou komisiou Medzinárodného olympijské výboru.“

Podujatia a športovci

Súvisiace

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri