Šport a olympizmus
Oznamy
Bratislava
3 min. čítania

MŠVVŠ SR v spolupráci so SOŠV usporiada 25. júna pracovné stretnutie o meraní záujmu o športy na Slovensku a v zahraničí

SOŠV
Kritérium popularity športov doma a v zahraničí predstavuje jeden z parametrov vo vzorci na výpočet podielu uznanému športu a je zdrojom vzrušených diskusií. Na stretnutí bude reč určite aj o tom, do akej miery sa má svetová popularita tzv. veľkých športov (na fotografii v akcii najväčšia futbalová hviezda Lionel Messi) zohľadňovať pri rozdeľovaní štátnych dotácií pre slovenské športové zväzy.
Foto
TASR/AP

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV) usporiada vo štvrtok 25. júna v čase od 14:00 do 18:00 h pracovné stretnutie na tému  „Meranie záujmu o športy na Slovensku a v zahraničí“. Stretnutie sa uskutoční v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave, v zasadačke na 2. poschodí. Keďže cieľovou skupinou tejto debaty sú športové zväzy, SOŠV ich touto cestou o podujatí informuje.

Ako deklaruje MŠVVŠ SR, stretnutie má za cieľ otvoriť verejnú odbornú diskusiu so športovými zväzmi, ale aj s odborníkmi a zainteresovanými stranami o problematike merania záujmu verejnosti o športy.

Záujem verejnosti o športy doma a v zahraničí predstavuje jeden z parametrov vo vzorci na výpočet podielu uznanému športu. Percentuálne vyjadrenie tohto záujmu sa ukázalo v praxi častokrát ako problematické a preto je na mieste položiť si otázky: „Ako často a akým spôsobom ho merať?“, „Kto ho má merať?“ „Stabilizovať tento parameter?“, „Potrebujeme vôbec tento parameter?“ V úvode pracovného stretnutia a diskusie sa na tieto a ďalšie otázky pokúsia poskytnúť relevantné odpovede odborníci zo Slovenskej akadémie vied, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a z Telecomu.

Medzi pozvanými hosťami budú aj prezident SOŠV Anton Siekel, splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera a poslanci Národnej rady SR Radovan Sloboda, Richard Nemec, Ján Krošlák a Romana Tabak.

Registrácia účastníkov sa začne o 13:00 h. Úvodné slovo prednesie štátny tajomník MSVVŠ SR pre šport Ivan Husár. O význame merania zahraničnej popularity bude hovoriť Igor Moška zo Slovenského tenisového zväzu. Naňho nadviaže Andrej Miklánek z Telecomu s vystúpením na tému merania a špecifík televíznej sledovanosti s akcentom na šport. O sociologickom prieskume záujme verejnosti bude hovoriť Milan Zeman zo Slovenskej akadémie vied. Po prestávke, ktorá je plánované od 15:30 do 16:00 h, bude na vopred zaslané otázky odpovedať Richard Kollár z FMFI UK v Bratislave. Od 16:45 h bude priestor na otázky z pléna.

Organizátori stretnutia upozorňujú, že z kapacitných dôvodov sa z každého športového zväzu na Slovensku môže zúčastniť len jeden zástupca. Účasť na podujatí treba potvrdiť písomne do 22. júna 2020, zaslaním emailu na adresu [email protected]. Uviesť treba: meno a priezvisko, organizáciu a kontaktné údaje. Otázky a námety k predmetnej téme treba zaslať písomne do 22. júna 2020 na adresu [email protected].

Pracovné stretnutie bude vysielané cez live stream, takže bude dostupné odbornej verejnosti. Link na live stream: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?139897UMOZD3IU39

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri