Šport a olympizmus
Lausanne
5 min. čítania

Na 11. olympijskom samite sa najviac diskutovalo o sankciách proti Rusku a Bielorusku

(sou)
Olympijská vlajka.

Vo švajčiarskom Lausanne sa v sídle Medzinárodného olympijského výboru (MOV) v piatok uskutočnil 11. olympijský samit – stretnutie 32 vrcholných predstaviteľov najvýznamnejších medzinárodných olympijských a športových organizácií. Z ich rokovania vzišla spoločná deklarácia, v ktorej sa uvádza postoj k najvýznamnejším aktuálnym problémom.

Z deklarácie sme vybrali najpodstatnejšie body, ktoré sa týkajú horúcej témy dôsledkov vojny vedenej proti Ukrajine v oblasti športu.

Sankcie proti Rusku a Bielorusku zostanú v platnosti, ale vedie sa o nich intenzívna diskusia

Na olympijskom samite sa podrobne analyzoval vplyv dôsledkov ruskej invázie na Ukrajinu. Prevažná väčšina účastníkov sa zhodla na tom, že už dávnejšie uložené sankcie voči Rusku a Bielorusku ako štátom a ich vládam ako tým, ktorí sú zodpovední za toto očividné porušenie Olympijského prímeria a Olympijskej charty, musia zostať pevne v platnosti.

Na samite sa viedla intenzívna diskusia o účasti športovcov z Ruska a Bieloruska na medzinárodných súťažiach. Olympijské hnutie muselo prijať ochranné opatrenia, aby nepozývalo športovcov z týchto národných olympijských výborov (NOV), pretože na jednej strane niektoré vlády rozhodovali a stále rozhodujú o tom, ktorí športovci sa môžu zúčastniť medzinárodných súťaží a ktorí nie. Samit dôrazne odmietol tieto opatrenia vlád ako neprijateľné zasahovanie do autonómie športových organizácií a ich politickej neutrality.

Na samite sa zdôraznilo, že účasť na športových súťažiach musí byť založená výlučne na športových zásluhách športovca a rešpektovaní športových pravidiel. Dôvodom ochranných opatrení bolo aj to, že v niektorých krajinách už nebolo možné zaručiť bezpečnosť a ochranu športovcov z Ruska a Bieloruska.

Tieto ochranné opatrenia postavili olympijské hnutie do vážnej dilemy. Všetci športovci museli byť chránení pred politickým zasahovaním. Musela sa zabezpečiť integrita športových súťaží. To viedlo MOV k tomu, aby konal proti svojmu poslaniu zjednotiť celý svet v mierovej súťaži, pretože musel zakázať účasť športovcom len pre to, akej krajiny vlastnia pas.

Účastníci samitu podrobne diskutovali o tom, či dôvody týchto ochranných opatrení stále existujú, a preskúmali rôzne spôsoby, ako prekonať túto mimoriadne vážnu dilemu.

V diskusii sa poukázalo aj na nedávne jednomyseľné prijatie rezolúcie Organizácie Spojených národov „Šport ako faktor umožňujúci udržateľný rozvoj“, v ktorej sa uznáva, že významné medzinárodné športové podujatia „by sa mali organizovať v duchu mieru“ a „že by sa mal rešpektovať zjednocujúci a zmierlivý charakter takýchto podujatí“.

Takisto sa poukázalo aj na nedávny prejav predsedu skupiny G20, indonézskeho prezidenta Joka Widoda, v ktorom po prejave prezidenta MOV vyjadril svoju podporu politickej neutralite športu a zároveň zdôraznil zjednocujúcu silu olympijských a paralympijských hier.

V deklarácii sa cituje aj vyjadrenie prezidenta hostiteľskej krajiny olympijských a paralympijských hier 2024 v Paríži Emmanuela Macrona: „Šport by sa nemal politizovať. Tieto významné podujatia majú umožniť športovcom zo všetkých krajín, niekedy vrátane krajín vo vojne, oživiť šport. Tiež nájsť prostredníctvom športu spôsoby diskusie, kde ľudia už nemôžu spolu hovoriť – myslím si, že by sa to malo zachovať.“

V deklarácii zmienili aj list osobitného spravodajcu pre oblasť kultúrnych práv a osobitného spravodajcu Rady OSN pre ľudské práva, súčasné formy rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a súvisiacej neznášanlivosti, v ktorom vyjadril „vážne znepokojenie nad odporúčaním zakázať ruským a bieloruským športovcom a funkcionárom, ako sú rozhodcovia, účasť na medzinárodných súťažiach výlučne na základe ich štátnej príslušnosti. To vyvoláva vážne otázky nediskriminácie.“

Olympijská rada Ázie ponúkla uľahčenie účasti športovcov z Ruska a Bieloruska

V priebehu diskusie úradujúci predseda Olympijskej rady Ázie (OCA) Randhir Singh uviedol, že na ázijskom kontinente už dôvody ochranných opatrení neexistujú. OCA ponúkla uľahčenie účasti športovcov z Ruska a Bieloruska na súťažiach v Ázii pod jej vedením pri súčasnom rešpektovaní zavedených sankcií.

Zástupcovia medzinárodných športových federácií (MŠF) uvítali túto iniciatívu a uviedli, že pre niektoré MŠF a pre hostiteľov ich súťaží by sa uplatňovalo rovnaké odôvodnenie. Preto by nemalo existovať univerzálne riešenie, ale každá MŠF by si mala starostlivo zhodnotiť, či dôvody ochranných opatrení v ňou riadenom športe stále existujú.

Prevažná väčšina účastníkov olympijského samitu potvrdila vôľu, aby sankcie voči ruskému a bieloruskému štátu a ich vládam zostali pevne v platnosti. Potvrdili tiež plný záväzok k solidarite s ukrajinskými športovcami a s ukrajinskou olympijskou komunitou s cieľom mať silný tím NOV Ukrajiny na OH 2024 v Paríži a na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo.

Na samite sa jednomyseľne dohodlo, že MOV bude skúmať iniciatívu Olympijskej rady Ázie týkajúcu sa účasti športovcov, ktorí plne rešpektujú Olympijskú chartu a sankcie. O tejto iniciatíve sa bude diskutovať v ďalšom kole konzultačných výziev MOV s členmi MOV, zástupcami športovcov, medzinárodnými športovými federáciami a s národnými olympijskými výbormi.

Exekutíva MOV plne zohľadní diskusiu na samite a nasledujúce komplexné konzultácie pri preskúmaní ochranných opatrení týkajúcich sa účasti športovcov na súťažiach. Všetci účastníci olympijského samitu sa zaviažu, že sa budú riadiť týmito revidovanými odporúčaniami s cieľom zabezpečiť jednotu olympijského hnutia pri jeho vykonávaní zjednocujúcej mierovej misie.

Friuli-Venezia Giuli EYOF 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola