Športové
5 min. čítania

Na 9. ročníku Medzinárodného fóra športovcov v Lausanne schválili viacero odporúčaní pre MOV

Profile picture for user Soucek
Ľubomír
Souček
Medzinárodné fórum športovcov viedla slovenská podpredsedníčka komisie športovcov MOV Danka Barteková, pri otvorení rokovania jej spoločnosť robil prezident MOV Thomas Bach.
Foto
IOC Flickr

LAUSANNE 14. apríla (sou) – V sobotu a v nedeľu sa v Kongresovom centre vo švajčiarskom Lausanne konal 9. ročník Medzinárodného fóra športovcov, ktorý organizovala komisia športovcov Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Viedla ho slovenská strelkyňa, členka MOV a podpredsedníčka jeho komisie športovcov Danka Barteková. Zastúpila pritom predsedníčku komisie Kirsty Coventryovú, ktorá sa vzhľadom na  pokročilé tehotenstvo zapojila do diskusie len prostredníctvom videokonferencie. Na fóre bol bol dlhý čas prítomný aj prezident MOV Thomas Bach. Olympijský víťaz v šerme z Montrealu 1976 bol členom vôbec prvej komisie športovcov MOV, ktorú menoval niekdajší prezident MOV Juan Antonio Samaranch v roku 1981.

 

Na medzinárodnom fóre športovcov 2019 sa zúčastnilo viac než 350 reprezentantov športovcov, čo je historicky najviac. Delegáti zastupovali 185 z celkového počtu 206 národných olympijských výborov (NOV) - zo Slovenska sa zúčastnil predseda komisie športovcov SOŠV Matej Tóth. Prítomní boli aj reprezentanti 50 medzinárodných federácií olympijských športov, svetovej aj všetkých piatich kontinentálnych asociácií NOV (za komisiu športovcov EOV bola medzi delegátmi aj bývalá slovenská biatlonistka Janka Daubnerová-Gereková), organizačných výborov najbližších OH a ZOH dospelých aj mládeže, ďalej Medzinárodného paralympijského výboru, Medzinárodnej antidopingovej agentúry, aj Svetovej asociácie olympionikov (za Slovenskú asociáciu olympionikov bývalý hokejista René Pucher).

 

„Mali sme veľmi plodné stretnutie. Komisia športovcov predloží návrhy a odporúčania z fóra exekutíve MOV, v ktorej má naša komisia priame zastúpenie. Prezident MOV mi počas diskusie na fóre povedal, že plne podporí naše odporúčania. Budeme sa snažiť o ich implementáciu do praxe, aby sme zaručili rast podpory pre športovcov na všetkých úrovniach a upevnenie modelu solidarity, spájajúceho sa s olympijskými hrami, v prospech športovcov,“ uviedla po skončení fóra podpredsedníčka komisie športovcov MOV Danka Barteková.

 

Fórum prijalo odporúčania v 9 tematických oblastiach:

 

1. Posilnenie zastúpenia športovcov. Zahŕňa to požiadavku, aby sa vo všetkých národných olympijských výboroch aj vo všetkých medzinárodných federáciách konali voľby do ich komisie športovcov. Komisia má mať zaručené miesto v riadiacom orgáne NOV či federácie. To je najlegitímnejší spôsob zastúpenie športovcov.

 

2. Posilnenie modelu solidarity. Športovci ocenili systém olympijskej solidarity (realizuje sa v MOV, ale napríklad aj v Európskych olympijských výboroch – pozn. autora). Proces podpory, ktorý sa napĺňa prostredníctvom rôznych súčastí olympijského hnutia, by sa mal stať transparentnejší a jeho priamy dopad na športovcov by sa mal jasnejšie komunikovať. Systém solidarity by mali aplikovať nielen NOV, ale aj medzinárodné športové federácie. V tejto súvislosti fórum odporučilo, aby MOV sformoval spoločne s Asociáciou letných olympijských športových federácií (ASOIF) pracovnú skupinu, ktorá by mala stanoviť základné princípy a pravidlá na vyčlenenie určitého podielu olympijskej solidarity na financovanie programov na podporu športovcov, vrátane ich zastúpenia (v riadiacich orgánoch – pozn. autora).

 

3. Posilnenie priamej finančnej podpory pre komisie športovcov národných olympijských výborov. Berúc do úvahy potreby komisií športovcov na rozvíjanie ich pravidelných aktivít smerom k športovcom, fórum odporučilo komisii športovcov navrhnúť MOV, aby organizácia finančne podporovala komisie športovcov NOV, aj kontinentálnych asociácií. Návrh počíta s príspevkom vo výške 10.000 USD ročne na jednu komisiu, čo by za štvorročné obdobie olympijského cyklu predstavovalo celkove sumu okolo 10 miliónov dolárov.

 

4. Posilnenie podpory „druhej“ kariéry. Na online platforme Athlete365, prostredníctvom ktorej môže komisia športovcov MOV aktívne komunikovať so športovcami na celom svete, bol nedávno spustený tzv. Athlete365 Business Accelerator, ktorý prostredníctvom asistencie expertov pomáha športovcom pri rozvoji ich duálnej kariéry, alebo pri ich prechode do bežného pracovného života.

 

5. Posilnenie ochrany čistých športovcov a boja proti dopingu. Účastníci fóra vyzvali WADA, MOV a olympijské hnutie, aby zabezpečili medzinárodné testovanie a zlepšili v súvislosti s bojom proti dopingu vzdelávanie, prevenciu aj výskum. Zároveň vyzvali WADA, vlády, NOV, medzinárodné federácie aj MOV, aby našli cesty na lepšie odhaľovanie ľudí v „pozadí“ dopingu (lekári, tréneri, funkcionári atď.) a na ich efektívnejšie trestanie.

 

6. Zameranie sa na mentálne zdravie športovcov. Na fóre sa diskutovalo o základnom materiáli, ktorý k tejto téme pripravili spoločne komisia športovcov MOV a lekársko-vedecká komisia MOV.

 

7. Podpora Deklarácie práv a zodpovednosti športovcov. Deklarácia bola prijatá 10. septembra minulého roka na 133. zasadnutí MOV v Buenos Aires. Príslušné športové organizácie by ju mali implementovať do svojej činnosti.

 

8. Výber športovcov za ambasádorov olympijského hnutia. Účastníci fóra navrhujú utvorenie ambasádorského programu MOV na inšpirovanie mladých ľudí, propagáciu olympijských hodnôt aj sily športu.

 

9. Posilnenie spolupráce a komunikácie v rámci siete komisií športovcov. MOV spustí aplikáciu Athlete365, určenú pre reprezentantov športovcov, ktorá bude slúžiť na vzájomnú komunikáciu rôznych komisií športovcov.

 

 

Rokovaniu v Lausanne v piatok 12. apríla prechádzalo fórum medzinárodných športových federácií o rovnosti pohlaví. V pondelok 15. apríla sa zase účastníci Medzinárodného fóra športovcov zúčastnili na Svetovom fóre olympionikov, na ktoré ďalšie dva dni nadviaže stretnutie globálnej komunity olympionikov, zastrešované Svetovou asociáciou olympionikov.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri