Šport a olympizmus
Bratislava
3 min. čítania

Na čele Slovenskej olympijskej akadémie Elena Malíková, SOA vstupuje do novej etapy

(sou)
Nová predsedníčka Slovenskej olympijskej akadémie Elena Malíková (v strede) sa dlhodobo angažuje v oblasti vzdelávania v športe, ale aj v oblasti športovej diplomacie a medzinárodných vzťahov. Na fotografii zo seminára o športovej diplomacii je v spoločnosti členky MOV Danky Bartekovej a šéfa európskeho bedmintonu Petra Tarcalu.
Foto
Archív

Ku koncu roka 2020 sa vzdali funkcií traja čelní predstavitelia Slovenskej olympijskej akadémie (SOA) – jej predseda Pavel Ružbarský, podpredseda Ján Grexa (mimochodom, 8. marca oslávil čestný člen SOŠV a bývalý dlhoročný predseda SOA osemdesiatku) a predsedníčka komisie pre výchovu a vzdelávanie Viera Bebčáková. Ešte vlani v decembri všetkých troch na pôde Slovenského olympijského výboru (SOŠV) prijal jeho prezident Anton Siekel a poďakoval sa im za vykonanú prácu.

Výkonný výbor SOŠV vo februári poveril vedením SOA bývalú úspešnú reprezentantku Československa a Slovenska v modernom päťboji a neskoršiu generálnu sekretárku Slovenského zväzu moderného päťboja Elenu Malíkovú. Súčasná hlavná štátna radkyňa na Úrade vlády SR má bohaté skúsenosti v oblasti vzdelávania v športe (ale aj olympijskej výchovy) v riadiacich pozíciách v Národnom športovom centre (2004 – 2007) a na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR (v období 2007 – 2017). Ďalšia oblasť, v ktorej sa dlhodobo realizuje, je športová diplomacia a medzinárodné vzťahy.

Na aprílovom zasadnutí výkonného výboru SOŠV boli schválené Malíkovou navrhnuté základné dokumenty SOA – organizačná štruktúra, organizačný poriadok, aj strategický plán rozvoja až do roku 2030. V rámci toho bolo schválené aj predsedníctvo SOA, v ktorom sú ad hoc prezident SOŠV Anton Siekel aj čestný prezident František Chmelár. Podpredsedom SOA sa stal profesor František Seman z FTVŠ UK v Bratislave. Členmi predsedníctva sú aj piati koordinátori pracovných skupín z jednotlivých oblastí – Vladimír Miller (olympijská a športová výchova a vzdelávanie), Zdenka Letenayová (podpora olympijského a športového dedičstva), Ľubomír Souček (dokumentačno-informačná a edičná činnosť), Jordana Palovičová (kultúra a šport) a Eva Corticelli (rozvoj, inovácie, komunikácia a spolupráca).

Predsedníctvo SOA sa má schádzať štyrikrát do roka. Vo výkonnom výbore SOŠV má činnosť SOA „pod palcom“ viceprezident pre olympizmus Zdenko Kríž. Akadémia sa chce opierať o činnosť špecializovaného lektorského zboru, členov SOA, ako aj dobrovoľníkov.

Slovenská olympijská akadémia je organizačná zložka SOŠV, ktorá pomáha presadzovať olympijské ideály. Ťažiskovo sa orientuje na olympijskú výchovu tak, aby sa stala súčasťou všeobecno-vzdelávacieho a výchovného procesu detí a mládeže. Spolupracuje s Medzinárodnou olympijskou akadémiou (MOA), s Európskou olympijskou akadémiou (EOA), ako aj s národnými olympijskými akadémiami iných krajín.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri