Šport a olympizmus
Frankfurt nad Mohanom
7 min. čítania

Na kongrese Európskych olympijských akadémií aj o integrite športu prostredníctvom fair play a o opatreniach na zachovanie bezpečného športu

Elena Maliková, predsedníčka SOA
Účastníci rokovali aj v priestoroch futbalového klubu Eintracht Frankfurt.
Foto
Julian Meusel, EOA

V dňoch 21. – 24. novembra 2022 sa vo Frankfurte nad Mohanom stretlo viac ako 50 delegátov z celej Európy na štvordňovom kongrese Európskych olympijských akadémií (EOA). Kongres sa konal v sídle Nemeckej olympijskej a športovej konfederácie (DOSB) a Nemeckej olympijskej akadémie, ako aj v priestoroch Deutsche Bank Park a na štadióne futbalového klubu Eintracht Frankfurt.

Išlo o prvý prezenčný kongres po takmer trojročnom období virtuálnych rokovaní a tak bola atmosféra počas slávnostného otvorenia na krásnom zámku Biebrich ešte vrúcnejšia a prívetivejšia ako zvyčajne. Výber tohto miesta bol symbolický, keďže Nemecká olympijská akadémia pred desiatimi rokmi usporiadaním sympózia v tesnej blízkosti po prvý raz spojila národné olympijské akadémie Európy na svojom inauguračnom rokovaní.

Podujatie svojím príhovorom otvorila predsedníčka Nemeckej olympijskej akadémie Gudrun Dollová-Tepperová a prezident EOA Manfred Lämmer.

Sme svedkami výrazných zmien v športe

Pracovné rokovania sa začali konferenciou, ktorú odštartovali dve prednášky o športovej diplomacii a možnostiach športu vplývať na vládny sektor. Jürgen Mittag z Nemeckej športovej univerzity v Kolíne nad Rýnom a J. Simon Rofe z Univerzity v Leedse priblížili kontroverzne diskutovanú reakciu MOV a olympijského hnutia na vypuknutie vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. Obaja akademici zdôraznili, že implementovanými opatreniami sa MOV dostal na novú politickú úroveň a že dôsledky nemožno predvídať.

Predstavené boli aj ďalšie príklady zo sveta športovej diplomacie, ako napríklad nemecko-izraelské športové vzťahy v 60. rokoch, športový prínos vzájomnej francúzsko-nemeckej práce s mládežou, či organizácia rôznych priateľských zápasov medzi národmi, ktoré v tom čase neudržiavali akékoľvek diplomatické vzťahy.

Absolútna potreba väčšej udržateľnosti v olympijských športových organizáciách

Jana Janotová z komisie EOV pre udržateľnosť a aktívnu spoločnosť a Bianca Quardokusová z DOSB si získali publikum svojím prístupom k téme väčšej udržateľnosti v olympijských športových organizáciách. Vyzvali národné olympijské akadémie a výbory, aby boli ich aktivity a podujatia ešte udržateľnejšie ako doteraz. Prezentovali praktické úvahy prostredníctvom rôznych prípadových štúdií, zvlášť predstavili projekt ASAP a platformu tzv. Zelených šampiónov https://www.green-champions.de/index.php?id=26&L=1

Bezpečný šport by mal byť na programe národných olympijských akadémií

Čestná hosťka kongresu, podpredsedníčka Európskeho hnutia fair play Baiba Veisová, predniesla podnetnú prezentáciu o fair play ako spôsobe zachovania športovej integrity. Nasledovali prednášky Ingrid Beutlerovej a Kirsty Burrowsovej z Medzinárodného olympijského výboru, ktoré sa zaoberali realitou zneužívania vo vrcholovom športe. „Najťažšou témou dňa“, ako to nazvala samotná prednášajúca Ingrid Beutlerová, bola integrita športu prostredníctvom fair play a opatrenia na zachovanie bezpečného športu. Obe prednášajúce predstavili strhujúcim a emocionálnym spôsobom prístupy a stratégie na ochranu a podporu obetí, vyšetrovanie, zhromažďovanie údajov a zlepšovanie preventívnych opatrení. V tomto kontexte boli národné akadémie oslovené, aby sa viac zapojili do riešenia problému zneužívania v športe.

„Walk the talk“ v oblasti ľudských práv a pri procese udeľovania olympijských hier

V záverečnej časti konferencie sa Stefan Klos (Proprojekt) a Alexandre Miguel Mestre (Abreu Advogados) zaoberali procesom a novým strategickým rámcom MOV o ľudských právach, s cieľom začať diskusiu o dôveryhodnosti olympijského hnutia. Prvá prednáška poskytla hlbší pohľad na posun pri procese udeľovania olympijských hier a bola ilustrovaná paralelou „od súťaže krásy k cielenému dialógu“. Druhá prednáška analyzovala nový rámec ľudských práv MOV a naznačila, do akej miery by sa tieto usmernenia mohli uviesť do praxe, resp. aké dôsledky by mohli mať.

Valné zhromaždenie pripravuje pôdu pre budúci rozvoj

Integrálnou súčasťou kongresu bolo valné zhromaždenie EOA 23. novembra 2022 v priestoroch Deutsche Bank Park vo Frankfurte n/M. Prezident MOV Thomas Bach privítal delegátov prostredníctvom videopríhovoru, v ktorom pripomenul myšlienky zakladateľa olympijského hnutia Pierra De Coubertin a kľúčovú úlohu NOA zachovávať olympijské hodnoty a ideály. Člen výkonného výboru EOV Jean-Michel Brun vo svojom srdečnom privítaní zdôraznil nutnosť a možnosti spolupráce NOA na medzinárodnej úrovni. Valné zhromaždenie schválilo rozpočet na rok 2023 a prijalo Maltskú olympijskú akadémiu za nového člena EOA.

Novozvolený výkonný výbor EOA.
Novozvolený výkonný výbor EOA.
Foto
Julian Meusel, EOA

Voľby nového výkonného výboru

Pri voľbách nových zástupcov do výkonného výboru na ďalšie štyri roky nenastali žiadne veľké prekvapenia. Jednomyseľne boli znovuzvolení doterajší vedúci predstavitelia - prezident Manfred Lämmer z Nemecka a generálna sekretárka Marion Guigonová-Lacroixová z Francúzska. Novým pokladníkom EOA sa stal Bernard Hilgers z Holandska. Potvrdení vo svojich funkciách na ďalšie funkčné obdobie boli aj podpredsedovia Maria Bulatovová z Ukrajiny a Ivans Klementjevs z Lotyšska. Za nové členky vo výkonnom výbore boli zvolené Clea Papaellinová z Cypru a Asta Sarkauskiene z Litvy. Výkonným riaditeľom EOA bude naďalej Soenke Schadwinkel.

Nové ocenenia EOA

Valné zhromaždenie schválilo dve nové ocenenia EOA, ktoré budú uznaním práce a vynikajúcich individuálnych úspechov národných olympijských akadémií v ďalšom období. Ocenenia sa budú prvýkrát udeľovať na budúci rok a zahŕňajú kategórie „Najlepší projekt olympijského vzdelávania“ a „Najlepší projekt olympijského dedičstva“.

Séria workshopov

Záverečná časť kongresu bola venovaná sérii interaktívnych workshopov pod vedením expertov z Nemeckej olympijskej akadémie. Zástupcovia NOA mali počas nich priestor na intenzívnu výmenu poznatkov a skúseností. Peter Fegers a Wiebke Arndt z Nemeckej olympijskej akadémie načrtli aktivity a úspechy akadémie a viedli workshopy zamerané na nasledovných päť tém: športové podujatia, marketing, olympijské dedičstvo, olympijská solidarita a vzdelávacie materiály. V malých skupinách mali účastníci možnosť porovnávať svoju prácu a zdieľať svoje skúsenosti. Opäť sa ukázalo, že práca NOA do veľkej miery závisí od príslušných štruktúr, vzťahov s NOV a oblastí ich kompetencií.

Zameranie na pozitívne udalosti a spoluprácu

Účastníci kongresu sa tešili z rôznorodosti prednášok a programových bodov a vyjadrili veľkú spokojnosť s organizáciou podujatia. Súčasťou podujatia boli aj neformálne diskusie s významnými osobnosťami svetového športu, vrátane olympijských víťazov v športovej gymnastike Miroslava Cerara zo Slovinska a Simony Amanarovej-Tabarovej z Rumunska alebo jazdca Maura Checcoliho z Talianska.

Predsedníčka Nemeckej olympijskej akadémie Gudrun Dollová-Tepperová na záver uviedla: „Napriek súčasnému dramatickému geopolitickému vývoju je veľmi dôležité zamerať sa na pozitívne udalosti a spoluprácu, kde sa stretávame v duchu fair play, priateľstva a solidarity a spoločne pracujeme na presadzovaní olympijských hodnôt, olympijskej filozofie a olympijských ideálov. Týka sa to zvlášť našej spoločnej rodiny v rámci EOA.“

Kongres formálne ukončil prezident EOA Manfred Lämmer slovami: „Národné olympijské akadémie sú vo svojej úlohe národných obhajcov olympijskej výchovy zodpovedné za šírenie a zachovávanie olympijských hodnôt a ideálov, ako aj za dôkladné pozorovanie a diskusiu o minulých a súčasných záležitostiach v olympijskom hnutí.“

Friuli-Venezia Giuli EYOF 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola