Šport a olympizmus
3 min. čítania

Na úspech webinárov programu OVEP nadviažu v ďalšom školskom roku EKOworkshopy

(pp)

Nové poznatky o výchove v duchu olympijských hodnôt, enviromentálnej výchove, čistom športe bez dopingu či fair play sa dozvedeli stovky účastníkov webinárov v rámci Programu vzdelávania olympijských hodnôt (OVEP), ktoré sa konali v prvom polroku roka 2021. Webináre si získali značnú popularitu.

Slovenský olympijský a športový výbor pripravoval webináre v spolupráci s organizačným výborom Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) 2022 Banská Bystrica a so

svojími partnerskými organizáciami – s CVČ Junior v Banskej Bystrici, Antidopingovou agentúrou SR, environmentálnym občianskym združením Planet Lover a Klubom fair play SOŠV.

 

Stovky účastníkov webinárov

Od januára do júna sa uskutočnilo celkovo 23 webinárov, na ktorých sa zúčastnilo 2206 účastníkov z radov učiteľov, trénerov, študentov, žiakov a nadšencov z radov olympizmu.

Záznamy z jednotlivých webinárov.

„Teší nás veľký záujem odborníkov z praxe, nadšencov a najmä mladých ľudí o projekt OVEP. Zostali sme pozitívne prekvapení z veľkej návštevnosti jednotlivých webinárov. Naším pôvodným zámerom bolo organizovať osobné stretnutia. Prechod do online prostredia sa ukázal ako veľmi dobré rozhodnutie,“ uviedla riaditeľka oddelenia olympizmu SOŠV Ivana Motolíková.

Ponuka webinárov zahŕňala celý rad tematických oblastí, ktoré sú súčasťou olympijskej a hodnotovej výchovy. Popri jednotlivých olympijských hodnotách, ako sú výnimočnosť, rešpekt či fair play, ponúkol SOŠV a jeho partneri účastníkom možnosť rozšíriť si svoje znalosti aj z oblasti antidopingu, výživy či environmentálnej výchovy.

 

Na úspech enviromentálnej výchovy nadviažu EKOworkshopy

Veľkému záujmu sa tešili webináre z oblasti environmentálnej výchovy, ktoré EYOF 2022 Banská Bystrica a SOŠV organizujú v spolupráci s občianskym združením Planet Lover. Zamerané boli na rôzne aktivity trvalej udržateľnosti.

SOŠV v spolupráci s Planet Lover na školský rok 2021/22 pripravuje projekt EKOworkshopov. Viaceré riešenia a miniprojekty budú odprezentované a využité priamo na najväčšom multišportovom podujatí v histórii Slovenska EYOF 2022 Banská Bystrica. EKOworkshopy budú tiež jedným z nosných projektov školského programu pred EYOF 2022.

Už teraz sa do projektu môžu prihlásiť študenti od 15 rokov. Vítaní sú záujemcovia s chuťou rozšíriť svoje znalosti o ochrane životného prostredia, so záujmom podieľať sa na projektoch, ktoré reálne zlepšia kvalitu nášho života a naše okolie.

„V rámci EKOworkshopov sa budeme snažiť zlepšiť kvalitu života v našich komunitách a blízkom okolí, chceme hľadať zelené a najmä trvalo udržateľné riešenia,“ povedala Alexandra Madrová z Planet Lover.

Informácie o EKOworkshopoch

 

Účastníci sa môžu stretnúť aj na EYOF 2022 Banská Bystrica

Všetci účastníci webinárov OVEP i EKOworkshopov sa zároveň môžu stať dobrovoľníkmi na Európskom olympijskom festivale mládeže 2022 v Banskej Bystrici. Zažijú unikátne podujatie a získajú nové skúsenosti, či už v oblasti olympizmu, ale aj športu a trvalej udržateľnosti.

Registrácia dobrovoľníkov EYOF

Tagy
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri