SOŠV
Horný Smokovec
2 min. čítania

Na zasadnutí pléna Združenia základných škôl Slovenska prezentovali svoje aktivity aj SOŠV a Slovenská olympijská akadémia

Ivana Motolíková
Podpredseda Slovenskej olympijskej akadémie Ján Grexa mal na zasadnutí prezentačnú prednášku.
Foto
Ivana Motolíková, SOŠV

Na celoslovenskom zasadnutí pléna Združenia základných škôl Slovenska, ktoré sa konalo 24. – 26. apríla v Hornom Smokovci, prezentovali svoje aktivity aj Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) a Slovenská olympijská akadémia (SOA). Na rokovaní s účasťou 320 riaditeľov základných škôl z celého Slovenska sa zúčastnili aj predseda SOA Pavel Ružbarský, predsedníčka komisie výchovy a vzdelávania SOA Viera Bebčáková, podpredseda SOA Ján Grexa, ktorý mal aj prezentačnú prednášku, plus Ivana Motolíková so Silvia Remiašovou z oddelenia olympizmu SOŠV.

SOŠV a SOA mali k dispozícii stánok, v ktorom prezentovali publikácie a plagáty vydané v rámci programu olympijskej výchovy, celkový projekt Olympijského dňa, aktivity, ktoré zahŕňa, ako aj propagačné predmety. Vecnými cenami (publikácie Pjongčang 2018 a kolekcie odznakov k 25.výročiu SOV) prispeli aj do večernej tomboly. Zástupcovia SOŠV okrem toho rozdali všetkým prítomným riaditeľom škôl začiatkom roka aktualizované DVD „Program olympijskej výchovy“. Po prednáške Jána Grexu viacerí riaditelia ZŠ prišli do „olympijského“ stánku s tým, že aktivity SOŠV a SOA sú im známe a ich školy sa do nich zapájajú.

Obal aktualizovaného DVD Program olympijskej výchovy.
Foto
SOŠV

SOŠV momentálne v tomto období prekladá OVEP (Program olympijskej výchovy) z Medzinárodného olympijského výboru. Tento program by sa v ďalšom školskom roku mal na Slovensku aplikovať na vzdelávacích seminároch pre učiteľov všetkých typov škôl. SOŠV plánuje aj nadviazať spoluprácu v oblasti vzdelávania (motivácia pre učiteľov, účasť na seminári v zahraničí, zisk certifikátu a pod.) s inými národnými olympijskými výbormi.

Projekt
Olympijský deň
OVEP

Oddelenie olympizmu

+421 2 492 56 119
[email protected]

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri