Nadácia
Bratislava
4 min. čítania

Nadácia SOV spustila tretí ročník grantového programu UKÁŽ SA!, celkovou sumou 60-tisíc eur podporí 12 mladých talentovaných športovcov a 6 kolektívov

NSOV

BRATISLAVA 22. júna (SOV) - Pri príležitosti tohtoročného Olympijského dňa Nadácia Slovenského olympijského výboru (SOV) v piatok 22. júna vyhlásila nový ročník grantového programu „Ukáž sa!“, určeného na podporu mladej športovo talentovanej mládeže. V jeho rámci Nadácia SOV prerozdelí na podporu 12 mladých športovcov a 6 mládežníckych športových kolektívov spolu 60-tisíc eur, čo je dvakrát viac, než pred rokom.

„Tento projekt má svoju budúcnosť. Zatiaľ sme pomohli 24 talentovaným športovcom, teraz ich bude podstatne viac. Mladých športovcov prostredníctvom ,Ukáž sa!´ inšpirujeme a zároveň im ukazujeme, že je tu niekto, kto sa snaží a aj vie im pomôcť,“ povedal na tlačovej besede v Bratislave prezident SOV Anton Siekel. Práve on bol ešte pred zvolením do súčasnej funkcie v pozícii bývalého predsedu správnej rady Nadácie SOV iniciátorom spustenia projektu „Ukáž sa!“

Za predchádzajúce dva ročníky si projekt „Ukáž sa!“ získal výborné meno a pripútal veľký záujem verejnosti, ktorá hlasovala o rozdelení grantov pre mladých talentovaných športovcov. V treťom ročníku sa do projektu premiérovo môžu prihlásiť už nielen zástupcovia individuálnych, ale aj kolektívnych športov.

Žiadatelia sa do projektu „Ukáž sa!“ môžu zapojiť od 22. júna do 22. júla 2018 na stránke www.olympic.sk/ukazsa. Spolu s registračným formulárom musia zaslať aj krátke motivačné video (v dĺžke do dvoch minút), v rámci ktorého zdôvodnia, prečo sa uchádzajú o grantový príspevok od Nadácie SOV, a na aký účel ho chcú využiť. Podmienkou zaradenia do grantového programu je vek žiadateľa od 12 do 18 rokov, ďalej musí ísť o talentovaného športovca, ktorý sa venuje individuálnemu alebo kolektívnemu športu, pričom sa prihliada aj na jeho sociálnu situáciu. V žiadosti je potrebné uviesť dosiahnuté športové výsledky a zdôvodniť účel čerpania finančného príspevku.

Zo všetkých prijatých žiadostí odborná komisia zložená zo zástupcov Nadácie SOV najneskôr do 31. júla 2018 vyberie top 12 žiadateľov z individuálnych športov a 6 žiadateľov z kolektívnych športov, ktorí zabojujú o hlasy verejnosti prostredníctvom internetového hlasovania na stránke Nadácie SOV. Hlasovanie bude prebiehať od 1. do 31. augusta 2018. Výsledky vyhlási Nadácia SOV v priebehu septembra 2018.

„Nebol som pri zrode tohto projektu, ale som veľmi rád, že finančná podpora pre mladých talentovaných športovcov v jeho rámci rastie, vďaka čomu môžeme po prvý raz podporiť aj kolektívy. uviedol predseda správnej rady Nadácie SOV Dušan Guľáš a dodal:Tento rok sme sa rozhodli dať oveľa väčší dôraz práve na sociálny aspekt žiadateľov. Športový talent je nepochybne dôležitý, oveľa dôležitejšie kritérium je však sociálna situácia žiadateľa, ktorá bude pri posudzovaní žiadostí dôležitejšia ako po minulé roky. Na základe doterajších skúseností môžem povedať, že výber finalistov z množstva žiadateľov je veľmi zložitá úloha. Môžem však sľúbiť, že celoročne sa v Nadácii SOV snažíme hľadať zdroje, aby sme mohli podporiť aj ďalších športocov, nielen finalistov projektu.“

Z vlaňajších finalistov „Ukáž sa!“ sa na tlačovej besede spojenej so spustením tohto ročníka projektu zúčastnili rýchlostná kanoistka Jessica Zatlkajová a snoubordista Martin Józsa. „Grant od Nadácie SOV mi pomohol absolvovať viaceré sústredenia, aj si kúpiť športové potreby. Som z toho veľmi šťastná. O grant som sa uchádzala už v prvom ročníku projektu. Vtedy to nevyšlo, ale v druhom ročníku som uspela,“ povedala Jessica Zatlkajová. Martin Józsa na ňu nadviazal: „Vďaka tejto podpore som mohol absolvovať väčšinu sústredení v Rakúsku aj v Nemecku, kúpiť si nový snoubord, aj snoubordové oblečenie.“

Tento rok Nadácia SOV v spolupráci so Slovenským olympijským výborom vyčlenila pre projekt „Ukáž sa!“ až 60-tisíc eur, ktoré budú rozdelené 18 finalistom (12 jednotlivcom a 6 športovým kolektívom) podľa výsledkov internetového hlasovania nasledovne:

Top 6 kolektívov: 1. miesto 10 000 eur, 2. miesto 8 000, 3. miesto 6 000, 4., 5. a 6.  miesto po 2 000 eur, spolu 30 000 eur.
Top 12 jednotlivcov: 1. miesto 4 000 eur, 2. miesto 3 500, 3. miesto 3 000,  4. a 5. miesto po 2 500, 6. – 12. miesto po 2 000 eur, spolu 30 000 eur.

O grant sa môžu uchádzať aj úspešní účastníci programu z predošlých dvoch ročníkov, pokiaľ stále spĺňajú predpísané kritériá.

Tagy
Projekt
Ukáž sa
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri