Šport a olympizmus
5 min. čítania

Najlepší žiaci v projekte OLOV budú bojovať o prvenstvo

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Do finále OLOV postúpili z krajských kôl najvšestrannejší žiaci a žiačky.
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Najlepší žiaci z celého Slovenska sa stretnú vo štvrtok a piatok v Olympijskom tréningovom centre x-bionic sphere v Šamoríne na celoslovenskom finále Olympijského odznaku všestrannosti (OLOV). Počas dvoch dní je pre nich pripravený bohatý sprievodný program. Počas finále projektu Olympijský odznak všestrannosti nebude chýbať ani oslava Olympijského dňa.

O projekt Slovenského olympijského a športového výboru stúpa z rok na rok záujem žiakov i škôl. Po pandémii ochorenia COVID-19 naberá OLOV ešte väčší význam. Návrat detí k pohybu a športu je žiadúca priorita pre každého.

Viacerí učitelia telesnej a športovej výchovy sa počas jarných krajských kôl zhodli, že snaha detí zapájať sa do pohybových aktivít bola biedna už pred vypuknutím pandémie. Lenivosť či závislosť na počítačoch boli hlavné dôvody, prečo sa mladí ľudia nechceli pravidelne hýbať. Zatvorenie športovísk a telocviční pre COVID-19 tieto problémy ešte znásobili. Deti akoby na pohyb rezignovali. Dnes sa telocvikári aj vďaka OLOV, ktorý s SOŠV spoluorganizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, i vďaka ďalším projektom snažia deti vrátiť späť k pohybovým aktivitám.

V roku 2022 sa OLOV opäť stal Národným športovým projektom. Partnermi projektu sú aj Školský šport, Tipos a Slovenský plynárenský priemysel.

Nadčasový projekt Olympijský odznak všestrannosti

OLOV je postupová súťaž
O postup na celoslovenské finále sa bojovalo v krajských kolách.
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

V projekte OLOV majú deti novú motiváciu. Môžu sa „nájsť“ aspoň v jednej z disciplín a ukázať spolužiakom a svojmu okoliu, čo v nich je.

Olympijský odznak všestrannosti je nadčasový projekt. Ponúka dokonalý prehľad o výkonoch športovcov v bodoch i stupeň ohodnotenia jednotlivca a jeho osobnostného rastu, ale aj zdravé zápolenie medzi zdatnými a menej zdatnými deťmi. V projekte OLOV má šancu uspieť každý. Odznaky i rôzne odmeny ešte znásobujú motiváciu bojovať so spolužiakmi či kamarátmi.

OLOV je postupová súťaž v rámci projektu Školského športu. Na rozdiel od predošlých rokov tento ročník až tak neovplyvnila pandémia COVID-19 a mohli sa konať všetky plánované kolá. Do plnenia podmienok odznaku sa zapojili žiaci vo veku 11 a 12 rokov, teda tí, ktorí sa narodili v rokoch 2009 a 2010.

Oslávte aj vy pohybom 23. júna Olympijský deň.

Viac o Olympijskom dni

Stúpajúci trend účasti

Z roka na rok počet športujúcich detí a zapojených škôl stúpa. Do pilotného ročníka OLOV v školskom roku 2019/20 sa zapojilo 40 základných škôl a 1828 žiakov (949 chlapcov a 879 dievčat). V oficiálnom prvom ročníku v školskom roku 2020/21 sa počet škôl strojnásobil na 124, počet žiakov bol 2797 (1419 dievčat a 1378 chlapcov).

V školskom roku 2021/22 poslalo zaznamenané výsledky za 6015 žiakov (2949 dievčat a 3066 chlapcov) už 236 základných škôl. V porovnaní s predošlým školským rokom sa počty zdvojnásobili. Odznak všestrannosti získalo 1 428 žiakov. Zlatý odznak si vybojovalo svojimi športovými výkonmi 159, strieborný 430 a bronzový 839 mladých ľudí.

„Sme vďační učiteľom základných škôl a gymnázií, že aj v tejto ťažkej dobe sa venujú žiakom a snažia sa ich viesť k pohybovým aktivitám. Každý zapojený žiak dostal certifikát a v prípade splnenia požadovanej úrovne aj zlatý, strieborný či bronzový odznak,“ uviedol koordinátor SOŠV pre OLOV Milan Špánik.

Z krajských kôl na celoštátne finále

Pre školy a žiakov, ktorí absolvovali základné kolá a získali certifikáty, SOŠV počas jarných mesiacov zorganizoval postupové krajské kolá. Tie sa konali v rámci OLOV premiérovo. Hostili ich Košice, Prešov, Banská Bystrica, Martin, Prievidza, Piešťany, Nitra a Bratislava. Na základe nominácie učiteľov telesnej a športovej výchovy každú školu mohlo reprezentovať jedno družstvo (dvaja chlapci a dve dievčatá) a po dvaja jednotlivci a jednotlivkyne, ktorí neboli členmi školského tímu. Súťažili na prekážkovej dráhe, ktorá bola pripravená tak, aby preverila kondičné i koordinačné schopnosti súťažiacich. Celkovo sa do krajských kôl zapojilo 785 žiakov zo 137 škôl.

Najlepšie družstvo a po traja najlepší chlapci a dievčatá z každého kraja si vybojovali postup do celoštátneho kola, ktoré na konci školského roka v závere júna hostí Olympijské tréningové centrum x-bionic sphere v Šamoríne. V programe celoštátneho finále sú vytrvalostný beh cez rozličné prekážky, plávanie na 50 m, zdolanie dráhy Aquatic ninja a päť disciplín OLOV (skok do diaľky z miesta znožmo, ľah – sed za 30 sekúnd, hod s 2 kg plnou loptou (medicinbalom) vpred, výdrž v zhybe nadhmatom, člnkový beh 10x5m). Do finále sa v tomto školskom roku prebojovali žiaci zo 43 škôl.

„V nasledujúcom školskom roku plánujeme rozšíriť účasť v školskom kole projektu o žiakov ďalších ročníkov štúdia základných škôl a osemročných gymnázií, aby sme oslovili väčšiu skupinu žiakov a umožnili sa im zapojiť do nášho projektu,“ doplnil Milan Špánik.

Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola