Šport a olympizmus
4 min. čítania

Najvšestrannejší žiaci z Olympijského odznaku všestrannosti zabojujú o Pohár ministra školstva SR

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth

Najlepších tridsať jednotlivcov, po pätnásť chlapcov a dievčat, a najmä najúspešnejšie školy z každého samosprávneho kraja zabojujú 27. a 28. septembra v Šamoríne a Bratislave vo finále Olympijského odznaku všestrannosti (OLOV) 2020/2021 o celkové prvenstvo i o Pohár ministra školstva SR. Celkovo 94 detí vo veku 11 a 12 rokov prídu na finále povzbudiť aj olympionici a ďalší úspešní športovci.

Do projektu Olympijského odznaku všestrannosti sa v školskom roku 2020/21 zapojilo celkovo 152 škôl z celého Slovenska. Z celkového počtu 3700 zapojených detí vo veku 11 a 12 rokov absolvovalo všetkých šesť disciplín OLOV 2797 (1419 dievčat a 1378 chlapcov). Celkovo Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) ako hlavný organizátor viacboja udelil odznaky 713 žiakom 6. ročníkov základných škôl (369 dievčatám a 344 chlapcom). Zlaté odznaky získalo 99 účastníkov (47 dievčat a 52 chlapcov), strieborné 199 žiakov (105 dievčat a 94 chlapcov a bronzové 415 šiestakov (217 dievčat a 198 chlapcov).

OLOV zvýrazňuje dôležitosť športovania

Projekt OLOV je zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. Žiaci absolvovali  komplexnú kombináciu disciplín, ktoré boli zamerané na testovanie všetkých kondičných pohybových schopnosti - rýchlosti, sily aj vytrvalosti. Testovacie batérie sa skladali zo šiestich disciplín (člnkový beh 10x5 m, výdrž v zhybe, vytrvalostný člnkový beh, ľah – sed za 30 sekúnd, skok do diaľky znožmo z miesta a hod 2 kg medicinbalom vzad).

SOŠV pripravil kompletnú metodiku, zabezpečil aj vyhodnotenie všetkých výsledkov OLOV a rozposlal všetkým účastníkom diplom s výsledkami. Vďaka významnej finančnej podpore od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR mal OLOV štatút Národného športového projektu.

Každá zapojená škola získala od SOŠV zaujímavé ceny, každý zúčastnený žiak dostal certifikát s jeho bodovými výsledkami. Tí, ktorí splnili podmienky na udelenie, majú už doma aj jednu z troch úrovní odznaku.

„Sme radi, že sa nám podarilo aktivovať vyše 150 slovenských škôl. Slovenský olympijský a športový výbor chce aj prostredníctvom projektu Olympijského odznaku všestrannosti zvýrazniť význam športovania ako najdôležitejšieho preventívneho prostriedku zdravej spoločnosti. Keď deti privedieme k pravidelne športovaniu už v tomto veku, máme šancu, aby zostali aj ako starší pri športe a pohybových aktivitách. Dieťa si utvára nielen športové, ale aj spoločenské predpoklady. Olympijský odznak všestrannosti preto patrí medzi naše prioritné projekty,“ povedal prezident SOŠV Anton Siekel.

Všestranný pohybový rozvoj detí

Cieľom vzájomnej spolupráce SOŠV a ministerstva školstva pri organizácii Olympijského odznaku všestrannosti je všestranný pohybový rozvoj detí a mladých ľudí. Okrem SOŠV a ministerstva sa do projektu začleňuje na základe dohôd aj Národné športové centrum.

„V projekte Olympijský odznak všestrannosti, pre staršie generácie známy ako Odznak zdatnosti, vidím veľký potenciál. V budúcnosti by sa mal rozšíriť aj na ďalšie školské ročníky. Je to jedna z foriem, prostredníctvom ktorej chce Ministerstvo školstva aktivovať žiakov k pohybu, viesť ich k všestrannosti a rozvíjať pohybovú gramotnosť,“ uviedol štátny tajomník ministerstva školstva pre šport Ivan Husár.

Finále v Šamoríne a Bratislave

Finalisti OLOV absolvujú v Olympijskom tréningovom centre x-bionic sphere súťaž všestrannosti. V pondelok 27. septembra popoludní ich čakajú disciplíny ľah-sed, výdrž v zhybe, skok do diaľky z miesta a hod medicinbalom. Podvečer je pre účastníkov pripravený cezopoľný beh a na druhý deň predpoludním plávanie na 25 metrov.

Následne sa finalisti presunú do priestorov bývalej športovej haly Mladosť v Bratislave, kde držiteľa Pohára ministra školstva SR určia súboje na špeciálnej prekážkovej dráhe Ocelot. Účastníci na nej budú behať, skákať, využívať aj svoju silu či liezť. Ide o pilotný projekt dráhy s cieľom nastaviť do budúcna parametre novej súťažnej disciplíny a priniesť do systému školských súťaží nový atraktívny formát.

Na finálovom bloku sa zúčastnia aj čelní predstavitelia ministerstva školstva a Slovenského olympijského a športového výboru.

ukazsa
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri