Šport a olympizmus
5 min. čítania

Národné olympijské akadémie majú byť pilierom dlhodobej vízie Medzinárodnej olympijskej akadémie

SOŠV, em
Nočný pohľad na zrekonštruovanú hlavnú budovu sídla Medzinárodnej olympijskej akadémie v Olympii.
Foto
ARCHÍV (em)

V poradí 17. zasadnutie prezidentov a riaditeľov národných olympijských akadémií sa uskutočnilo od 5. do 9. novembra 2021. Podujatie malo byť prvým v zrekonštruovaných priestoroch Medzinárodnej olympijskej akadémie (MOA) v gréckej Olympii, avšak pre pandemické opatrenia v dôsledku pandémie COVID-19 sa napokon konalo online.

Slovenskú republiku zastupovala Elena Malíková, ktorá sa na rokovaní takéhoto celosvetového významu v oblasti rozvoja olympizmu zúčastnila prvýkrát od svojho vymenovania do funkcie predsedníčky Slovenskej olympijskej akadémie.

205 národných olympijských výborov musí propagovať a šíriť vzdelávací rozmer olympizmu a to sa dá dosiahnuť najmä prostredníctvom národných olympijských akadémií. My všetci musíme pracovať na tomto cieli. Je však nevyhnutné zamerať sa na fyziognómiu NOA, ktorá musí byť štruktúrovaná okolo pracovného a produktívneho modelu. NOA musia byť aktívne a podstatne zapojené do rozvoja olympijskej výchovy vo svojich krajinách, musia byť ochotné ďalej napredovať vo svojej práci a byť pilierom v dlhodobej vízii MOA,“ uviedol v úvodnom prejave prezident MOA Isidoros Kouvelos.

Renomovaní prednášajúci na stretnutí

 

Pohľad na nočnú Olympiu
Nočný pohľad na zrekonštruované sídlo Medzinárodnej olympijskej akadémie.
Foto
ARCHÍV (em)

Delegáti boli vyzvaní, aby počas rokovania preskúmali možnosti posilnenia úlohy a siete NOA v olympijskom hnutí zdieľaním svojich odborných znalostí a skúseností, zvlášť prostredníctvom pracovných skupín a diskusných stretnutí.

V plenárnej časti sa predstavili viacerí renomovaní prednášajúci. Dlhoročný člen Medzinárodného olympijského výboru Richard Pound vystúpil s príspevkom na tému „Význam olympijskej výchovy v olympijskom hnutí“.

Profesor Eric Monnin z Francúzska predstavil najbližšie olympijské hry témou s názvom „Paríž 2024: Olympijské vzdelávacie programy“. Právnik, športový poradca a viceprezident Portugalskej olympijskej akadémie Dr. Gustavo Soares Marcos svojou prednáškou s názvom „Inštitucionálna úloha NOA v olympijskom hnutí“ otvoril agendu inštitucionalizácie NOA, ktorá bola jednou z najviac diskutovaných tém podujatia.

Elena Malíková prijala ponuku viesť rokovanie jednej z pracovnej skupín a následne pripraviť závery, ktoré prezentovala počas plenárneho zasadnutia. Vyzdvihla, že „vzhľadom na heterogénne zloženie skupiny bolo celkom jasné, že dosiahnutie spoločného stanoviska bude náročná záležitosť. Rozdielne postoje však otvorili priestor pre dialóg a efektívnu komunikáciu. Rešpekt a konštruktívne prístupy boli najväčším prínosom našej spoločnej práce.“

Členovia pracovnej skupiny pod jej vedením rozpracovali počas piatich dní rokovania dve témy. Prvá sa týkala inštitucionalizácie národných olympijských akadémií z pohľadu zainteresovaných predstaviteľov.

Druhá téma bola zameraná na nové vzdelávacie programy a iniciatívy vo svetle nadchádzajúcich olympijských hier v Paríži 2024. Práve vzhľadom k nim sa plánuje, že športovým aktérom na celom svete predstavia francúzštinu ako jazyk diplomacie, ale aj športu. Prioritne pôjde o športovcov, trénerov a funkcionárov. V tomto kontexte rezonovali najmä špecifické vzdelávacie programy vo francúzštine realizované v úzkej spolupráci s príslušnými francúzskymi inštitútmi a alianciami v jednotlivých krajinách.

Predsedníčka Slovenskej olympijskej akadémie prijala tento zámer s nadšením a dodala, že „popri iných globálnych iniciatívach Medzinárodnej organizácie Frankofónie a témy viacjazyčnosti nadchádzajúceho francúzskeho predsedníctva v Rade Európskej únie 2022, by znalosť francúzštiny u športových aktérov mohla uľahčiť a výrazne obohatiť medzinárodnú spoluprácu aj v oblasti športu.“

Národné príspevky rozšírili obzory

Zasadnutie Medzinárodnej olympijskej akadémie
Rokovania boli v on-line priestore.
Foto
ARCHÍV (em)

V závere plenárnej časti predstavil profesor Ronnie Lidor z Izraela tému „Myšlienky, rozhodovanie a zmeny na vysokých školách telesnej výchovy počas pandémie COVID-19“ a pani Cecile Fayeová, zástupkyňa generálneho tajomníka Senegalského olympijského výboru a riaditeľka NOA, informovala o téme „Olympijské hry mládeže v Afrike“.

Na podujatí vystúpil tiež prezident Medzinárodného výboru Pierra de Coubertina a riaditeľ Centra olympijských štúdií v Nemecku, profesor Stephan Wassong, ako aj pani Xenia Kourgouzová, manažérka MOV v rámci oddelenia medzinárodných kultúrnych záležitostí olympijského vzdelávania, ktorá predstavila najnovšie trendy vo vzdelávacom programe OVEP.

Účastníci podujatia boli veľmi aktívni, vymieňali si názory na relevantné témy a zdieľali svoje príspevky na príkladoch dobrej praxe. Národné príspevky boli vzájomne akceptované a umožnili rozšíriť obzory všetkých zúčastnených. NOA podporujú aktivity MOA na národnej úrovni rôznymi formami. Cestou vpred do budúcnosti by mohla byť určitá inštitucionalizácia NOA po celom svete so strategickým cieľom zlepšiť ich doterajšiu prácu a zvýšiť vplyv olympijskej výchovy, najmä na mládež. Inštitucionalizácia by mala prispieť pri šírení olympizmu vo viacerých oblastiach, ako je hľadanie synergií, uľahčenie práce na medzinárodných projektoch a otváranie nových obzorov pre financovanie.

Komplexné podklady z rokovania sú zverejnené na stránke MOA https://ioa.org.gr/ a relevantné preklady budú v krátkom čase prístupné v rámci Slovenskej olympijskej akadémie.

OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV