Šport a olympizmus
3 min. čítania

Návrh novely mení orgány Fondu na podporu športu i hodnotenie výziev

tasr

Fond na podporu športu by už nemal na vyhodnotenie výziev povinne zriaďovať odborné komisie, nebude takisto poskytovať ani športové poukazy. Vyplýva to z návrhu novely zákona o Fonde na podporu športu, ktorú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Návrh prináša tiež zmeny v štruktúre orgánov fondu.

Po novom má prebrať výkonnú právomoc od správnej rady riaditeľ fondu, ktorý sa zároveň stáva ďalším orgánom inštitúcie. „Riaditeľa vymenúva a odvoláva správna rada na základe výberového konania,“ priblížili predkladatelia.

Zmeny sa týkajú aj 11-člennej správnej rady. Členov tohto orgánu už nebude menovať vláda, ale minister školstva. Zároveň nominantov za Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV), Slovenský paralympijský výbor (SPV), Slovenský futbalový zväz (SFZ) a Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) musí schváliť najvyšší orgán príslušnej športovej organizácie. Po novom už kandidát na člena správnej rady nemusí spĺňať podmienku riadiacej či odbornej praxe v oblasti športu. „Aplikačná prax preukázala, že na rozhodovanie správnej rady nie je takáto prax nevyhnutná,“ objasnili predkladatelia.

Znížiť sa má tiež počet členov dozornej rady z doterajších piatich na troch, pričom sa menia inštitúcie, ktoré navrhujú členov dozorného orgánu – nebude to už SOŠV a SPV, ale Ministerstvo financií SR a Najvyšší kontrolný úrad SR. „Zámerom je, aby neboli členmi dozornej rady nominanti športových organizácií, ktoré sú prijímateľmi finančných prostriedkov a príspevkov z fondu,“ dodali predkladatelia.

Na hodnotenie výziev už nebude obligatórne potrebné zriaďovať hodnotiace komisie. „Podľa doterajšieho právneho stavu sa museli odborné komisie zriaďovať obligatórne, pričom aj keď sa výzvy doposiaľ vypisovali najmä na športovú infraštruktúru, na fonde boli zriadené aj ďalšie odborné komisie, ktoré nevykonávali žiadnu činnosť. Touto zmenou sa dosiahne zvýšenie efektivity a aj odbornosti posudzovania a hodnotenia žiadostí o príspevky profesionálnymi zamestnancami kancelárie fondu,“ vysvetlil rezort školstva.

Návrh novely tiež upravuje percento, ktoré je fond povinný použiť na podporu športu, mení sa zo súčasných 95 na 85 percent. „Dôvodom tejto zmeny je skutočnosť, aby viac prostriedkov mohlo ostať na mimoriadnu podporu a na voľnočasové aktivity,“ vysvetľuje MŠVVŠ v dôvodovej správe. Nová úprava obmedzuje tiež použitie prostriedkov fondu na vlastnú prevádzku, a to namiesto doterajších 5 percent sumy príjmov na 3 percentá tejto čiastky.

Navrhuje sa aj zrušenie športových poukazov a všetkých ustanovení, ktoré sa ich týkajú.

Novela má platiť od marca 2022.

Fond na podporu športu kreovali v závere roka 2019. Jeho cieľom je zabezpečiť efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie SR, ale aj športu pre všetkých, i zdravotne znevýhodnených ľudí.

Friuli-Venezia Giuli EYOF 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola