Šport a olympizmus
2 min. čítania

Na poslanie návrhov na rytierov fair play zostáva len zopár dní

Jednotlivci i subjekty majú ešte zopár dní na podávanie návrhov na udelenie cien fair play Klubu fair play SOŠV i do zapojenia sa do súťaže Šport je šanca. V oboch prípadoch sa prihlasovanie končí v piatok 14. októbra.

Aj v tomto roku vyzýva Klub fair play SOŠV všetkých priateľov športu a olympizmu, aby zaslali svoje návrhy na udelenie ocenení KFP SOŠV za rok 2022.

Tak ako po minulé roky, aj tento raz je možné poslať do 14. októbra návrhy v troch kategóriách: za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play, za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play, a za príkladný čin v duchu fair play.

VIAC INFORMÁCIÍ A PRIHLASOVANIE

Klub fair play SOŠV v spolupráci s Nadáciou Slovenského olympijského a športového výboru vypísali aj ďalší ročník súťaže „Šport je šanca“. Víťazný projekt získa finančnú odmenu na nákup športového materiálu vo výške 1000 eur.

Cieľom súťaže je podporiť a pomáhať rozvíjať projekty, ktoré zvýrazňujú sociálnu a výchovnú funkciu športu.

Ocenenie môže dostať organizátor projektu, ktorého zámerom a cieľom je s pomocou športovcov a prostredníctvom športových aktivít zvýšiť zapojenie znevýhodnených skupín do športového hnutia, napomáhať vzájomnému dialógu a podporovať vzájomnú solidaritu medzi rôznymi skupinami spoločnosti (etnickými, náboženskými).

Návrhy môžu posielať fyzické aj právnické osoby formou vyplnenia elektronického dotazníka do 14. októbra 2022. Jedna osoba môže podať aj viac návrhov.

VIAC INFORMÁCIÍ A PRIHLASOVANIE

OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV