Šport a olympizmus
3 min. čítania

Začal sa projekt NewMiracle, jedinečné školenia pre ženy o vodcovstve v športe

Prvé národné školenie projektu NewMiracle sa uskutočnilo v priestoroch SOŠV.
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

V piatich európskych krajinách začalo viac ako 100 začínajúcich i skúsených športových manažérok jedinečný projekt zameraný na vodcovstvo v športe s názvom NewMiracle.

Projekt NewMiracle vznikol z iniciatívy Litovského národného olympijského výboru (LTOK), ku ktorej sa pridali národné olympijské výbory z Talianska, Lotyšska, Estónska a Slovenska. Akademickým partnerom projektu sa stala rímska univerzita Foro Italico.

Inšpirácia pre ženy

Nedostatok žien v  manažmente športových organizácií bol jednou z inšpirácií pre vznik celého projektu.

Organizátori projektu vytvorili bezplatný program odbornej prípravy a exkluzívnu mentorskú platformu pre začínajúce športové manažérky, v rámci ktorej budú mať možnosť získať rady od skúsených kolegov a kolegýň.

„Počet žien v športovom manažmente rastie, aj keď veľmi pomaly. Bývalé športovkyne často prichádzajú pracovať do rôznych športových federácií bez toho, aby mali základy manažmentu. Len ťažko sa bez nich začleňujú do riadiacich procesov. V mnohých krajinách je to problém, a preto sme spolu s našimi partnermi prišli s myšlienkou poskytovať školenia špeciálne pre ženy,“ povedala zástupkyňa riaditeľa športového oddelenia LTOK Agné Vanagiené.

„Rodová rovnosť v športe je jednou z prioritných oblastí Medzinárodného olympijského výboru. Chceme ženám nielen poskytnúť potrebné kompetencie a nástroje, ale ich aj inšpirovať k tomu, aby sa usilovali o dosiahnutie najvyšších cieľov v oblasti športového manažmentu,“ nadviazala Monika Šišková, predsedníčka komisie pre rovnosť príležitostí a členka výkonného výboru SOŠV.

Erasmus+

Projekt New Miracle finančne podporila Európska únia v rámci programu Erasmus+. V roku 2023 po ročných prípravách vstupuje projekt do fázy realizácie.

„Zatiaľ čo v obchodnej spoločnosti zodpovedá človek za jednu konkrétnu oblasť, v športe je zvyčajne zodpovedný s nadhľadom povedané milión vecí. Športový manažér musí nájsť rovnováhu medzi všetkými zložkami, čo si vyžaduje kompetencie. Prostredníctvom školení sa snažíme poskytnúť nástroje potrebné na riadenie činností a časového manažmentu. Je na účastníkoch, ako budú vedieť tieto poznatky uplatniť,“ uviedla Vanagiené.

Prvé národné školenie NewMiracle

Účastníčky prvého školenia NewMiracle.
Účastníčky prvého národného školenia NewMiracle v Bratislave.
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Na prvom národnom školení, ktoré organizoval Slovenský olympijský a športový výbor v piatok a sobotu 13. a 14. januára, sa stretli skúsené športové manažérky i ženy, ktoré ešte so športovým manažmentom nemajú veľa skúseností. Nadviazali medzi sebou užitočné kontakty. Dvojdňový kurz viedli školiteľky Barbora Bachratá a Katarína Lesayová z OZ Priestor na rozvoj.sk.

Hlavnou témou prvého národného stretnutia bolo vedenie ľudí. Okrem teoretickej časti nechýbala ani praktická. V rámci programu mali možnosť vymieňať si navzájom skúsenosti a počas celého trvania NewMiracle môžu záležitosti konzultovať aj s mentormi.

„Prvé stretnutie NewMiracle vnímam veľmi pozitívne. Bolo to zaujímavé fórum, počas ktorého sme diskutovali, čo môžeme v našej práci vylepšiť. Verím, že aj vďaka New Miracle sa vyformujú nové líderky v športe,“ povedala jedna z účastníčok, riaditeľka Nadácia SOŠV Zuzana Vodáčková.

Prvé medzinárodné školenie projektu New Miracle sa uskutoční začiatkom februára v Bratislave. Zúčastní sa na ňom po šesť zástupkýň z každej z piatich zúčastnených krajín. Nasledovať budú ďalšie dve medzinárodné školenia.

Tagy
Adventný kalendár 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV