Šport a olympizmus
2 min. čítania

Novela zákona o športe podľa požiadaviek športových subjektov

(minedu.sk)

Poslanci Národnej rady SR včera schválili novelu zákona o športe, ktorá reaguje na situáciu Covid-19. Jej zámerom je ochrániť národné športové zväzy pred stratou spôsobilosti prijímať verejné prostriedky, nakoľko sa nemohli počas pandémie konať zasadnutia kolektívneho orgánu, tak ako to prikazoval zákon.

Návrh zákona taktiež uvoľňuje limity použitia príspevkov uznaným športom, keďže  epidémia na jednej strane znemožnila uskutočňovať športovú činnosť, na ktorú boli peniaze určené, no na strane druhej ekonomicky zasiahla do existencie športových subjektov. Uvoľnenie limitov použitia príspevku uznanému športu tak umožní zväzom zmierniť následky krízy bez nutnosti vrátiť prostriedky. Schválená novela rieši aj určenie hodnoty príspevku uznanému športu podľa vzorca, súčasťou ktorého sú aj výsledky na medzinárodných podujatiach. Pretože počas epidémie sa medzinárodné podujatia neuskutočňovali, novela ustanovuje, že tento rok sa na výpočet použijú hodnoty z uplynulého roka.

Ďalším z benefitov prijatého návrhu je možnosť účelnejšieho použitia štátnych prostriedkov. Novela zvyšuje maximálne percento ich použitia na vlastnú administratívu zväzu, a to z 15 % na 20 %. Akékoľvek zmeny v rozpočte organizácie by však mal schváliť jej najvyšší orgán zväzu.

Materiál pripravilo ministerstvo v úzkej spolupráci s dotknutými subjektmi - národnými športovými zväzmi. Do jej obsahu boli zahrnuté takmer všetky návrhy a pripomienky, ktoré zozbieral Slovenský olympijský a športový výbor.

V súvislosti so schválenou novelou rezort školstva odporúča zväzom, aby v čo najkratšom čase uskutočnili zasadnutia svojich najvyšších orgánov a schválili upravené rozpočty v súlade s jej obsahom. Štátny tajomník ministerstva školstva pre oblasť športu Ivan Husár vyjadril presvedčenie, že finančné prostriedky budú nasmerované do športových klubov - subjektov, ktoré peniaze najviac potrebujú. „Ešte raz ďakujem všetkým športovým subjektom za veľmi konštruktívne podnety a pomoc pri príprave návrhu novely,“ povedal Ivan Husár. Zároveň dodal: „Bol by som veľmi  rád, ak by sa tento osvedčený model spolupráce podarilo aplikovať aj na tvorbu nového zákona o športe, na ktorej už ministerstvo pracuje.“ Podnety k novele zákona zbiera rezort školstva na e-mailovej adrese [email protected].

Zdroj: minedu.sk

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri