Šport a olympizmus
3 min. čítania

Novela Zákona o športe zaviedla štyri významné novinky v boji proti dopingu

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Ilustračný obrázok.

Disciplinárne komisie národných športových zväzov už nebudú rozhodovať o trestoch pre dopingových previnilcov, zvyšuje sa ochrana informátorov o porušení dopingových predpisov či verejné vypočutie pri voľbe nového riaditeľa Antidopingovej agentúry SR. Ak komisári zachytia v tele testovaných látky podliehajúce trestnému zákonu, Antidopingová agentúra SR má povinnosť ich nahlásiť orgánom v trestnom konaní. To sú najvýznamnejšie zmeny v novele Zákona o športe.

Slovensko implementovalo štvrtkovým hlasovaním v Národnej rade SR, v ktorom bolo za prijatie novely 132 poslancov koalície i opozície, do svojich právnych noriem nový Svetový antidopingový kódex 2021. Aj u nás vzniknú komisie pre dvojstupňové konanie vo veci porušenia dopingových pravidiel, ktoré budú finančne aj inštitucionálne nezávislé od národných športových zväzov i od Antidopingovej agentúry SR. „Vytvorila sa norma, ktorá stanoví postup, akým spôsobom sa má zabezpečiť spravodlivý proces pre športovcov v prípade porušenia dopingových pravidiel. Obe dvojstupňové komisie sú vytvorené zo zákona, budú štátne a centralizované. Legislatívne sa tak vyňali dopingové otázky spod kurately dopingových komisií národných športových zväzov a všetky povinnosti sa delegovali na samostatný panel, ktorý by mal zabezpečiť hlavné princípy spravodlivého procesu – flexibilitu, odbornosť a rýchlosť spracovania procesov,“ uviedla riaditeľka Antidopingovej agentúry SR Žaneta Csáderová.

Do zákona o športe sa zaviedli nové skutkové podstaty porušení antidopingových pravidiel, pri ktorých doterajšia úprava nevyhovovala požiadavkám Svetového antidopingového programu 2021. Ak by vznikol nesúlad medzi slovenskými a medzinárodnými predpismi, slovenskí športovci by mohli mať problémy so štartom na medzinárodných súťažiach. Nová legislatíva nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia, niektoré ustanovenia budú účinné od 1. januára 2021.

Žaneta Csáderová.
Foto
TASR/DUŠAN HEIN

Do Zákona o športe sa doplnili aj nové skutkové podstaty dopingu súvisiace s ochranou informátorov, tzv. whistleblowerov. Ide napríklad o odrádzanie od oznámenia dopingu príslušnému orgánu alebo pomstu za oznámenie dopingu zo strany športovca alebo inej osoby. Zmeny sa týkajú aj oblasti vzdelávania vo veciach dopingu, ktoré vyžadujú medzinárodné štandardy. Za vzdelávanie športovcov každého veku budú zodpovedné predovšetkým národné športové zväzy. „Dôležitou úpravou je, že ak pri testovaní zachytíme látky z trestného zákona, sme povinní ich oznámiť orgánom činným v trestnom konaní. Oblasť antidopingu chce byť zároveň transparentnejšia. Pri výbere riaditeľa Antidopingovej agentúry SR, ktorého funkčné obdobie je päťročné, sa preto zaviedol inštitút verejného vypočutia kandidátov,“ informovala Žaneta Csáderová.

Zmeny sa zavádzajú na základe nového Svetového antidopingového kódexu 2021. Novela implementovala do Zákona o športe aj medzinárodné štandardy a technické dokumenty. Slovenská republika sa k nim zaviazala na základe Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe ako aj na základe Kodanskej deklarácie o antidopingu v športe, ktorá bola prijatá Monitorovacou skupinou Dohovoru proti dopingu Rady Európy v Štrasburgu 13. marca 2003.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri