Šport a olympizmus
3 min. čítania

Poslanci budú hlasovať o znížení DPH na športovú infraštruktúru

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Foto
TASR

Poslanci Národnej rady SR budú v závere 75. schôdze rokovať aj o návrhu na zníženie DPH na sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu, na vstupné na kúpaliská i na prepravu osôb na lanovkách a lyžiarskych vlekoch. Išlo by o prechodné ustanovenie do 30. apríla 2023.

Podľa pozmeňovacieho návrhu poslanca Miloša Svrčeka (Sme rodina) k zákonu č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty by sa sadzba DPH pre vykonávanie športu v krytých i nekrytých športových zariadeniach, vstupné do umelých kúpalísk a na visuté a pozemné lanovky a lyžiarske dráhy mala znížiť od začiatku roka 2023 do 30. apríla 2023 na 10 percent.

„V súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 – 2024, z ktorého vyplýva podpora cestovného ruchu, ako jedného z najdôležitejších pilierov rozvoja regionálnych ekonomík, ako aj podpora športu, sa vzhľadom na aktuálnu bezprecedentnú situáciu na trhu s energiami navrhuje zaviesť znížená sadzba DPH vo výške 10 % zo základu dane na tie plnenie poskytované v súvislosti so športom, pri ktorých je predpokladaná vysoká energetická účinnosť na strane vstupov. Cieľom navrhovaného opatrenia je snaha o zachovanie poskytovania čo najširšieho spektra vymedzených služieb, ako aj umožnenie prístupu k predmetným aktivitám pre čo najširšiu verejnosť,“ píše sa v odôvodnení pozmeňujúceho návrhu.

Parlament mal o tomto návrhu hlasovať už v utorok. Návrh prišiel na poslednú chvíľu, napokon hlasovanie zaradili na záver schôdze po proteste SaS, že takto narýchlo predložené pozmeňujúce návrhy v treťom čítaní sú v rozpore s rokovacím poriadkom. V súvislosti s pozmeňovacím návrhom sa následne najviac hovorilo o lyžiarskych vlekoch a lanovkách, keďže šéf parlamentu Boris Kollár je aj vlastníkom lyžiarskeho strediska, ostatná športová infraštruktúra išla do úzadia.

Vládni poslanci argumentujú, že ide predovšetkým o pomoc pre celú športovú infraštruktúru, nie pre jedno lyžiarske stredisko. Má to by jedna forma pomoci pre energeticky zaťažené športoviská, ktoré doteraz nedostali žiadnu pomoc. „90 percent energií z celkových športovísk zhltnú hokejové štadióny, potom sú to bazény, súkromné haly, nafukovačky, futbalové štadióny, športové haly,“ vymenúval pre RTVS poslanec OĽaNO a vládny splnomocnenec pre mládež a šport Karol Kučera.

Adventný kalendár 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV