Šport a olympizmus
MŠVVaŠ
Oznamy
2 min. čítania

O výnimky z povinnej karantény pre športovcov je potrebné žiadať na ministerstve školstve

Slovenské športové subjekty môžu požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu o výnimky pre športovcov, družstvá a realizačné tímy z absolvovania povinnej karantény po návrate zo zahraničia na Slovensko či pre zahraničných účastníkov športových podujatí na Slovensku. Rezort o tom informoval listom všetky športové organizácie.

Šport na Slovensku i vo svete výrazne ovplyvňuje pandémia vírusu SARS-CoV-2. V celom svete počty nakazených chorobou COVID-19 rastú. Opatrenia negatívne ovplyvňujú organizovanie športových podujatí i cesty športovcov na zápasy či súťaže.

„V poslednom období sa často stretávame s tým, že športové organizácie žiadajú o udelenie výnimky z absolvovania karantény po návrate zo zahraničia Ministerstvo vnútra SR, príp. aj iné rezortné ministerstvá.

V tejto súvislosti Vás chceme informovať a zároveň požiadať, aby ste žiadosti o udelenie výnimky pre slovenských športovcov, družstvá a realizačné tímy z absolvovania povinnej karantény po návrate zo zahraničia na Slovensko alebo pre zahraničných športovcov z absolvovania povinnej karantény po príchode na významné športové podujatie na Slovensku adresovali výhradne Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré je podľa § 17 písm. e) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii a činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ústredným orgánom štátnej správy pre štátnu starostlivosť o mládež a šport,“ uviedol v liste pre športové organizácie riaditeľ odboru športu na sekcii športu ministerstva Dušan Ťažký.

Žiadosti o výnimku z povinnej karantény je možné posielať v elektronickej forme na adresu kancelaria.st3@minedu. Kópiu je potrebné poslať na adresu [email protected]. „Zároveň by sme Vás radi informovali, že ministerstvo všetky žiadosti o výnimky dôkladne preverí a individuálne posúdi,“ upozornil v liste Dušan Ťažký.

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque