SOŠV
5 min. čítania

Odborníci na psychiku športovca odhalili svoj názor na talent či motiváciu

Miroslava Luptáková, Martin Horváth
Konferenciu SPORT (R)EVOLUTION svojimi prednáškami obohatili aj odborníci v oblasti športovej psychológie a mentoringu. Zatiaľ čo globálny stratég, kouč a mentor Jan Mühlfeit (na snímke) hovoril o neporaziteľnej mysli, športový psychológ a tréner Adam Truhlář vysvetľoval, ako nastaviť hlavu športovca v 21. storočí.
Foto
SOŠV

Konferenciu SPORT (R)EVOLUTION svojimi prednáškami obohatili aj odborníci v oblasti športovej psychológie a mentoringu. Zatiaľ čo globálny stratég, kouč a mentor Jan Mühlfeit hovoril o neporaziteľnej mysli, športový psychológ a tréner Adam Truhlář vysvetľoval, ako nastaviť hlavu športovca v 21. storočí. 

„Ronaldo vyhráva zápas ešte predtým, ako príde na ihrisko. Už v dávnej minulosti sa hovorilo, že bojovník musí súboj vyhrať najskôr v hlave a až potom ísť bojovať,” hovorí bývalý viceprezident Microsoftu pre Európu Jan Mühlfeit, ktorý robil mentora aj futbalistovi Patrikovi Schickovi. „Povedal som mu, že má dve možnosti. Buď sa toho zľakne a nikdy nebude ako Ronaldo, alebo si povie, že má na to, aby bol ako on,” prezradil Mühlfeit, ktorý svoje poznatky odovzdáva mnohým známym športovcom, napríklad aj Rafaelovi Nadalovi. Jeho myšlienky dodávajú profesionálnym športovcom odvahu a vieru v to, že niečo dokážu. „Ak chceš vyhrať olympijské hry, musíš bežať na Mesiac. Ak náhodou netrafíš, stále skončíš medzi hviezdami,” vyslovil svoju myšlienku český rečník, ktorý sa na konferencii venoval aj problematike talentu, na ktorú existuje veľké množstvo názorov.

Globálny stratég, kouč a mentor Jan Mühlfeit hovoril na konferencii SPORT (R)EVOLUTION o neporaziteľnej mysli
Foto
SOŠV

Talent – preceňovaný, alebo podceňovaný?

Niektorí odborníci zastávajú názor, že talent je preceňovaný, iní si zas myslia, že je najdôležitejšou zložkou športového úspechu. „Ak chcete vykonávať akúkoľvek činnosť, musíte mať talent. Na druhej strane je však potrebná aj tvrdá práca, ktorá vás dostane mimo komfortnej zóny,” myslí si Mühlfeit, podľa ktorého talent nestačí. Sám o sebe je len potenciál. „Talent je potrebné precvičovať a dôležité je, aby človek bol v tzv. plynutí (z ang. flow), pri ktorom vníma všetkými zmyslami a učí sa rýchlejšie,” dodal uznávaný odborník, ktorý na konferencii rozvinul aj teóriu maďarského psychológa žijúceho v USA. Profesor Mihaly Csikszentmihalyi „flow” opisuje ako stav, ktorý sa dostaví pri plne koncentrovanej a sústredenej činnosti. Dôležité je potlačiť rušivé vplyvy okolitého sveta. V centre ľudskej pozornosti sa v danom okamihu nachádza len samotná činnosť. „V prípade, že človek nie je vo „flow”, cíti strach. Čo je strach? Minulosť alebo budúcnosť. Strach neexistuje jedine vo vašej prítomnosti, pretože nevnímate čas,” predostrel svoje myšlienky uznávaný odborník.

Všetky prednášky a diskusie

Športový psychológ Adam Truhlář: „Rodič nemá byť trénerom” 

Adam Truhlář momentálne vedie projekt modernizácie športového systému na Slovenskom zväze ľadového hokeja v oblasti športovo-psychologického vzdelávania rodičov a trénerov. Na konferencii sa výrazne dotkol aj tejto problematiky. „Pri výchove začínajúcich športovcov nie je dôležité, či začne s basketbalom, hokejom, alebo tenisom. Podstatné je nájsť niekoho, kto je schopný dieťa viesť a vybudovať u neho vzťah k športu. Práve vzťah a zanietenie pre šport sú kľúčové,“ vysvetľuje mentálny kouč mnohých známych športovcov, ktorý vo svojej prednáške vyzdvihol potrebu správnej motivácie a ako príklad použil počítačové hry. „Malé deti ovládajú technológie a hry intuitívne. Sú prepracované a motivačne odmeňujú každé úsilie či pokrok. Na Slovensku je v športe veľké množstvo kritiky a sústredenia sa na chyby. Preto dieťa radšej siahne po hre, v ktorej je odmeňované a rastie. Je prirodzené, že mozog sa chce rozvíjať tam, kde má spätnú väzbu od prostredia. Sebavedomie sa buduje tak, že interaguje s prostredím a keď zistí, že to funguje, tak sa rozvíja. Nastavme teda aj tréning tak, že bude dynamický a hravý,“ vyjadril sa psychológ so zameraním na vrcholový šport a fungovanie mozgu elitných športovcov.

Adam Truhlář momentálne vedie projekt modernizácie športového systému na Slovenskom zväze ľadového hokeja v oblasti športovo-psychologického vzdelávania rodičov a trénerov.
Foto
SOŠV

Pri výchove budúceho športovca je vplyv rodičov výrazný

Pre rodičov mladých talentov zostavil Adam Truhlář aj príručku „Psychológia športu pre rodičov budúcich hokejistov”. „Pri výchove mladého športovca zohrávajú kľúčovú úlohu rodičia. Oni rozhodujú, akému športu sa dieťa bude venovať a aký čas denne strávi pohybom. Reagujú na jeho chyby aj úspechy. Ich vplyv je pri výchove budúceho športovca výrazný. Na druhej strane je však potrebné uvedomiť si, že rodič nemá byť trénerom,“ hovorí člen českej asociácie športovej psychológie, ktorý mal na svojej prednáške bohatú divácku základňu nielen z radov odbornej verejnosti.

Adam Truhlář je psychológ so zameraním na vrcholový šport a fungovanie mozgu elitných športovcov.
Foto
SOŠV

Všetky prednášky a diskusie

Publikum zaujal aj svojím postojom k motivácii ako dôležitej zložky úspechu. Zastáva názor, že už na začiatku je potrebné vybudovať silnú motiváciu a pevnú väzbu. Nielen rodičia, ale aj tréneri si musia uvedomiť svoju moc. „V momente, keď reagujete na chybu alebo výkon, meníte vedomie dieťaťa. Určujete, do akej miery si bude veriť. V prípade, že ho daná činnosť baví, je uvoľnené, sústredené a má dobrý tréningový proces, výsledok je len vedľajší produkt. Vedľajší produkt dobre nastaveného systému, v ktorom sa nachádza,” uzatvoril svoju časť prednášky Adam Truhlář.

Projekt
Sport Revolution
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri