Šport a olympizmus
2 min. čítania

Odborníci volajú po väčšej kvalite telesnej výchovy a väčšej hodinovej dotácii

Foto
TASR/AP

Odborníci z oblasti telesnej a športovej výchovy volajú po väčšej kvalite tejto vyučovacej hodiny, rovnako ako aj po jej väčšej hodinovej dotácii. Chcú, aby sa počet hodín telesnej výchovy v školách zvýšil na tri týždenne. Vyplýva to z vyjadrení odborníkov po tom, ako sa tejto téme venovali ešte koncom roka 2022 na konferencii Budúcnosť telesnej a športovej výchovy na Slovensku.

Viceprezident Medzinárodnej federácie telesnej výchovy v Európe Branislav Antala povedal, že vo všetkých okolitých krajinách je vyššia hodinová dotácia pre telesnú výchovu ako na Slovensku. V susednom Maďarsku je to podľa jeho slov až päť hodín týždenne.

Prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave Dana Masaryková poznamenala, že koncept aktívnej školy je už rozpracovaný na ministerstve školstva. Cieľom je podporiť všetky pohybové aktivity, nielen telesnú výchovu, ktoré sa môžu realizovať v školskom prostredí. Ide napríklad o aktívne prestávky či aktivity po škole. Myšlienky aktívnej školy sa snažili podľa jej slov zapracovať aj do pripravovanej kurikulárnej reformy.

Okrem toho chcú pracovať aj s inklúziou. „Chceli by sme nastaviť systém, aby mali všetky deti možnosť zúčastniť sa na hodinách telesnej a športovej výchovy,“ vysvetlila.

Podľa Antalu sa hľadá cesta, ako skvalitniť vyučovanie telesnej a športovej výchovy na Slovensku. Poukázal na projekty, ako sú napríklad moduly či tréneri v škole, kde sa realizuje tandemové vyučovanie. „Veríme, že sa dopracujeme k príkladu, že bude telenú výchovu viesť skúsený telocvikár spolu s triednym učiteľom,“ uviedol Antala.

Jedným z výsledkov konferencie je aj dôležitosť monitoringu, podľa slov poslanca parlamentu Richarda Nemca je potrebné identifikovať, ktoré deti majú zdravotné problémy. „Aby deti nehľadali ospravedlnenky, ale aby sme vedeli špecificky pre tie deti na školách telesnú výchovu skvalitniť,“ vysvetlil.

Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera povedal, že sa zaoberajú aj podporou športovej infraštruktúry. Poznamenal, že je potrebné sa vyrovnať aj s rekonštrukciami telocviční, nielen s tými, ktoré absentujú. Potrebné je tiež podporiť finančné a materiálne zabezpečenie telesnej a športovej výchovy a jej učiteľov.

Výsledky z konferencie chcú podľa Kučeru prezentovať aj ministerstvu školstva. So šéfom rezortu sa majú stretnúť budúci týždeň.

od nitra
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV