Šport a olympizmus
7 min. čítania

Pootvorené i pribuchnuté dvere pre Rusov a Bielorusov, o OH až neskôr

Ilustračná fotografia
Foto
MOV

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) odporučil po konzultáciách so športovým svetom návrat ruských a bieloruských športovcov do medzinárodných súťaží ako jednotlivcov pod neutrálnou vlajkou a bez prepojenia na armádu a bezpečnostné zložky. Nesmú ani podporovať vojnu. Odporúčania exekutívy MOV sa netýkajú účasti týchto športovcov na olympijských hrách 2024 v Paríži a ani zimných olympijských hrách 2026.

Prezident MOV Thomas Bach v utorok po zasadnutí exekutívy oznámil, že MOV odporúča medzinárodným športovým federáciám a organizátorom svetových športových podujatí, že „športovci s ruským alebo bieloruským pasom musia súťažiť len ako individuálni a neutrálni športovci.“ K tomuto kroku MOV dospel po konzultáciách so športovcami, medzinárodnými športovými federáciami a významnými svetovými osobnosťami. „Systém funguje, vidíme ho už v rôznych športoch, v cyklistike, hokeji, futbale či v tenise. Športovci s ruským či s bieloruským pasom súťažia s ukrajinskými. Nedávno sa vo finále turnaja WTA v Austine stretla Ukrajinka so športovkyňou s bieloruským pasom,“ hovoril Thomas Bach.

Jasne dané podmienky pre neutralitu

Vo všetkých športoch by mali byť rešpektované jasne dané podmienky pre neutralitu. Návrat na medzinárodnú športovú scénu sa však dotýka len jednotlivcov, nie tímov. Športovci s ruským či bieloruským pasom nemôžu postaviť ani štafety či sa zapojiť do súťaže družstiev v individuálnych športoch. Definícia tímu v týchto športoch závisí od rozhodnutia medzinárodnej federácie.

Na medzinárodné podujatia by sa podľa odporúčaní MOV nemali dostať športovci z Ruska a Bieloruska, ktorí otvorenie podporovali vojnu na Ukrajine, alebo majú zmluvy s armádou či s národnými bezpečnostnými agentúrami. Tí podľa Bacha nemôžu súťažiť ako neutrálni športovci.

Všetci navyše musia mať preukázateľný záznam o testovaní na doping. Na podujatia nemajú povolený vstup zástupcovia vlád oboch krajín či štátni predstavitelia a na súťažiach nemôžu byť „vlajky, hymny, farby ani akékoľvek iné označenia týchto krajín“. Platí to nielen pre športovcov a členov realizačných tímov, ale aj pre celé športoviská. V hľadisku by tak nemali byť ani ruské či bieloruské vlajky.

Exekutíva MOV v odporúčaní pre medzinárodné športové federácie nerešpektovala postoj zvláštnej komisárky Organizácie Spojených národov pre kultúrne práva Alexandry Xanthakiovej, podľa ktorej by z účasti na športovom živote mali byť vylúčení len páchatelia vojnových zločinov na Ukrajine.

Odporúčania exekutívy MOV

1. Športovci s ruským alebo bieloruským pasom môžu súťažiť len ako individuálni neutrálni športovci.

2. Družstvá športovcov s ruským alebo bieloruským pasom nepripadajú do úvahy.

3. Športovci, ktorí aktívne podporujú vojnu, nemôžu súťažiť. Podporný personál, ktorý aktívne podporuje vojnu, nemôže byť prihlásený.

4. Športovci, ktorí sú zmluvne viazaní s ruskou alebo bieloruskou armádou alebo s národnými bezpečnostnými agentúrami, nemôžu súťažiť. Podporný personál, ktorý má zmluvu s ruskou alebo s bieloruskou armádou alebo s národnými bezpečnostnými agentúrami, nemôže byť prihlásený.

5. Každý takýto individuálny neutrálny športovec, rovnako ako všetci ostatní zúčastnení športovci, musí spĺňať všetky antidopingové požiadavky, ktoré sa naňho vzťahujú, a najmä tie, ktoré sú stanovené v antidopingových pravidlách medzinárodných federácií.

6. Sankcie voči osobám zodpovedným za vojnu, teda voči ruskému a bieloruskému štátu a ich vládam, musia zostať v platnosti:

- Žiadne medzinárodné športové podujatia organizované alebo podporované medzinárodnou športovou federáciou alebo NOV v Rusku alebo Bielorusku.

- Žiadne vlajky, hymny, farby ani iné identifikačné znaky týchto krajín sa nesmú vystavovať na žiadnom športovom podujatí alebo stretnutí, vrátane celého miesta konania.

- Na žiadne medzinárodné športové podujatie alebo stretnutie nemožno pozvať ani akreditovať žiadneho ruského alebo bieloruského vládneho alebo štátneho úradníka.

Mnohí majú zatvorené dvere

Šesť odporúčaní exekutívy MOV zakazuje účasť na medzinárodných podujatiach stovkám ruských a bieloruských športovcov. Dostať sa na medzinárodné súťaže bude pre nich nemožné. Mnohí z nich už aktívne podporili vojnu na Ukrajine. V Rusku a Bielorusku je vrcholový šport prepojený s armádou či políciou. Športovci z armádnych či vojenských klubov s účasťou na vrcholných podujatiach nemôžu počítať. Zo 71 ruských medailí na OH 2020 v Tokiu získali takmer polovicu členovia armády.

„Brali sme do úvahy mierovú povahu olympijských hier. Výkonný výbor dospel k záveru, že niekto, kto je zmluvne viazaný v armáde, už povahou tej zmluvy musí podporovať vojnu. Toto nemôže byť diskriminácia, pretože takáto podpora je považovaná za porušenie Olympijskej charty,“ povedal Bach.

O OH 2024 a ZOH 2026 až neskôr

Odporúčania MOV pre medzinárodné športové federácie sa netýkajú olympijských hier v Paríži, ktoré sa začnú už o šestnásť mesiacov. Bach totiž v utorok uviedol, že o účasti ruských a bieloruských športovcov na OH 2024 sa rozhodne „v primeranom čase“ na základe analýzy, ako športové federácie i samotní športovci dodržiavajú tieto odporúčania.

„Chceme monitorovať implementáciu týchto odporúčaní tak dlho, ako to bude možné, aby sme mohli prijať rozhodnutie,“ citovala agentúra AFP slová Thomasa Bacha po zasadnutí exekutívy MOV v Lausanne. Nemecký funkcionár ďalej uviedol, že výbor nepovažoval za vhodné určiť si časový termín na rozhodnutie: „Nikto nevie, čo sa stane zajtra alebo o deväť mesiacov. MOV prijme toto rozhodnutie o OH 2024 a ZOH 2026 vo vhodnom čase, podľa vlastného uváženia a bez toho, aby bol viazaný výsledkami predchádzajúcich olympijských kvalifikácií.“

Súcit s Ukrajinou a odmietnutie tlaku politikov

MOV zakázal účasť ruských a bieloruských športovcov na podujatiach krátko po začiatku vojny na Ukrajine, no v poslednom období sa snažil nájsť cestu, ako umožniť štart športovcov s ruským a bieloruským pasom na podujatiach.

Rusi a Bielorusi boli doteraz vylúčení z väčšiny športov. Svetová atletika už avizovala, že v dohľadnej dobe neplánuje na prístupe k športovcom z týchto dvoch krajín nič meniť. V tenise a cyklistike už dlhšie súťažia bez vlajky a národných symbolov.

Nielen zo športového prostredia, ale aj od politikov prichádzajú požiadavky, aby platili doterajšie sankcie, ktoré MOV prijal krátko po vypuknutí vojny na Ukrajine. Podľa nich by športovci z agresorských krajín vojny na Ukrajine nemohli súťažiť na medzinárodných športových podujatiach. Thomas Bach razantne odmieta vmiešavanie politiky do športu, ktorý chce zostať autonómny. „Ak by vlády začali rozhodovať, ktorí športovci sa môžu na ktorej súťaži zúčastniť, potom by to bol koniec medzinárodného športu, aký poznáme dnes,“ povedal Bach.

MOV podľa jeho slov naďalej trvá na sankciách pre Rusko a Bielorusko a ich vlády. Odporúča, aby sa v týchto krajinách nekonali žiadne medzinárodné športové akcie. MOV je solidárny s okupovanou Ukrajinou. Za posledných 12 mesiacov čerpalo financie z Fondu solidarity minimálne 3000 ukrajinských športovcov a ďalších členov olympijskej komunity na Ukrajine. MOV do Fondu vložil už 7,5 milióna dolárov. „MOV hlboko súcití s ukrajinským ľudom a ukrajinskou olympijskou komunitou, ktorých bolesť a utrpenie presahujú akékoľvek predstavy,“ vyhlásil Bach.

od nitra
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV