Highlights

OH Peking 2008- Zuzana Štefečeková, striebro