Športové aktuality
6 min. čítania

Olympijské festivaly Slovenska 2014: Pohár prezidenta SOV pre Košický kraj

SPIŠSKÁ NOVÁ VES 9. februára (SOV) – V Koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi sa v pondelok uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie vlaňajšieho ročníka už tradične najväčšieho celoročného projektu Slovenského olympijského výboru (SOV) - Olympijských festivalov Slovenska. V roku 2014 sa do festivalov zapojilo 2433 škôl, čo je tretí najvyšší počet v sedemročnej histórii tohto projektu.

Ešte pred začiatkom samotného slávnostného podujatia prijal všetkých ocenených v priestoroch radnice primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný. Ten ocenil, že sa takéto významné podujatie koná práve v Spišskej Novej Vsi. Po prijatí u primátora sa ocenení presunuli do Koncertnej sály Reduty.

Podujatie otvoril svojim príhovorom prezident SOV František Chmelár. Ten v úvodnom slove poďakoval všetkým aktérom, ako aj učiteľom a dobrovoľníkom, ktorí sa na prípravách a realizácii projektu SOV podieľali. Vyzdvihol tiež význam celého projektu: "Šport a aktívny prístup k životu je v dnešnej dobe veľmi dôležitý. Športovanie preto nadobúda vyšší rozmer. Zvlášť dôležité je pritiahnuť ku športu deti. A to sa práve vďaka projektu OFS podarilo." Slovo si následnej zobral predseda Ústredného štábu OFS Anton Javorka. Ten vyzdvihol najmä konečný výsledok, ktorý vďaka projektu OFS vznikol a stále vzniká. "Celý projekt si môžeme predstaviť ako jedno veľké plátno, na ktoré postupne pridávajú svoje maľby všetci jeho aktéri. Účastníci, organizátori, dobrovoľníci. Napokon vznikne jedno spoločné dielo, ktoré má svoje významné postavenie v

Z rúk prezidenta SOV Františka Chmelára si preberá Pohár prezidenta SOV šéf odboru školstva Košického samosprávneho kraja Štefan Kandráč. FOTO: MOJMÍR GAŠKO
Z rúk prezidenta SOV Františka Chmelára si preberá Pohár prezidenta SOV šéf odboru školstva Košického samosprávneho kraja Štefan Kandráč.
Foto
MOJMÍR GAŠKO
spoločnosti," uzavrel svoj príhovor Anton Javorka.
  
Najvyššie ocenenie za OFS 2014 – Pohár prezidenta Slovenského olympijského olympijského výboru – získal Košický kraj.
Tento kraj bol najúspešnejší aj v predošlých troch ročníkoch, ktoré na rozdiel od toho posledného prebiehali počas školských rokov, nie v rámci kalendárneho roka. Košický kraj získal najlepšie hodnotenie v kategórii materských aj základných škôl, v kategórii stredných škôl bol hodnotený na druhom mieste. Na druhom mieste v celkovom hodnotení skončil Banskobystrický kraj, ktorý bol k jednotlivých kategóriách raz prvý a dvakrát druhý. Tretí skončil Nitriansky kraj, ktorý získal tretie najvyššie hodnotenie v kategórii materských aj stredných škôl, medzi základnými bol v rámci krajov piaty.

Do Olympijských festivalov Slovenska 2014 sa zapojili stovky materských, základných a stredných škôl, ako aj viaceré špeciálne školy. Na slávnostnom vyhodnotení v Spišskej Novej Vsi boli ocenené nielen najúspešnejšie kraje, ale z celého Slovenska aj konkrétne školy (po osem materských, základných a stredných, plus šesť špeciálnych škôl)), i tucet najaktívnejších organizátorov festivalov v rôznych kútoch Slovenska. Všetky ocenené školy dostali diplomy a poukážku v hodnote 200 EUR na nákup tovaru v sieti obchodov Intersport na Slovensku, ocenení jednotlivci zase vecné ceny. Celé podujatie bolo pretkávané vystúpeniami detí zo Základnej umeleckej školy

Počas otvorenia slávnostného vyhodnotenia OFS za rok 2014. FOTO: MOJMÍR GAŠKO
Počas otvorenia slávnostného vyhodnotenia OFS za rok 2014.
Foto
MOJMÍR GAŠKO
Smižany.

Významené ocenenie Medzinárodného olympijského výboru ženy a šport si z rúk prezidenta SOV Františka Chmelára a predsedu Združenia olympijských klubov SR Ivana Čierneho prevzala Mária Jasenčáková.
  
Olympijské festivaly Slovenska (OFS) odštartovali na jar roku 2008 I. ročníkom pod názvom Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska (OFDMS). Ich cieľ od začiatku bol podnietiť všetkých zodpovedných - rodičov, pedagógov, trénerov, predstaviteľov štátnej správy a samosprávy, ale aj príslušné inštitúcie, školy a školské zariadenia k tomu, aby si vo väčšej miere uvedomili význam športu pre život a zdravý vývoj detí a mládeže a aby v záujme napĺňania tohto cieľa ponúkali deťom a mládeži vo všetkých slovenských krajoch možnosť „dotknúť sa športu a olympizmu“, inšpirovať sa skutočnými olympijskými hrami a v konečnom dôsledku tak formovať vzťah k športu.
  
Prvý ročník OFDMS prebiehal v školskom roku 2008/09. Hlavnú trofej pre najúspešnejší kraj – Pohár prezidenta SR – hneď od začiatku venoval vtedajší prezident SR Ivan Gašparovič, ktorý mal patronát nad podujatím až do VI. ročníka OFDMS, ktorý prebiehal v školskom roku 2012/13. Najvyšší počet zúčastnených škôl bol v školskom roku 2011/12 – spolu 3228.
  
Festivaly vyhlasuje Slovenský olympijský výbor v spolupráci s Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR, Združením miest a obcí Slovenska, slovenskými samosprávnymi  krajmi a so Slovenskou asociáciou športu na školách. Slovenský olympijský výbor po vyhodnotení VI. ročníka rozhodol o zmene názvu projektu na Olympijské festivaly Slovenska a o presune konania festivalov zo školských na kalendárne roky – s premiérou v roku 2014.

Podujatie bolo spojené aj so slávnostným odovzdávaním cien Klubu fair play Slovenského olympijského výboru (KFP SOV) za rok 2014. Na slávnosti boli prítomní aj zástupcovia regionálnych olympijských klubov z celého Slovenska, ktorí sa následne stretli na valnom zhromaždení Združenia olympijských klubov SR.
 
VYHODNOTENIE OLYMPIJSKÝCH FESTIVALOV SLOVENSKA 2014
 
Celkové poradie krajov - o Pohár prezidenta SOV:
1. Košický kraj – súčet umiestení 4 (1,1,2), 2. Banskobystrický kraj – um. 5 (2,2,1), 3. Nitriansky kraj – um. 11 (3,5,3).
Ocenené školy
Materské školy (8): MŠ Bratislava, Šustekova 33; MŠ Hlohovec, Fraštácka 4; MŠ Príbeta, Kvetná 39; MŠ Lednické Rovné, Súhradka 204; MŠ Óvoda, Fiľakovo; MŠ  Košice, Dénešova 53; MŠ Stropkov, A. Hlinku 1762/27; MŠ Liptovský Mikuláš, Agátová 637.
Základné školy (8): ZŠ Bratislava, Gessayova 2; ZŠ A. Radlinského, Kúty; ZŠ s MŠ Veľké Ripňany; ZŠ  Trenčín, Dlhé Hony 1; ZŠ Vígľaš; ZŠ  Košice       , Krosnianska 4; ZŠ Lipany, Hviezdoslavova 1; ZŠ J. A. Komenského Čadca.
Stredné školy (8): SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, Bratislava; Gymnázium Á. Vámbéryho s VJM, Dunajská Streda; Stredná odborná škola, ul. SNP, Šahy; SOŠ strojárska, Považská Bystrica; Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nová Baňa; Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice; SPŠ, Mnoheľova 828, Poprad; Gymnázium, Liptovský Hrádok.
Špeciálne školy (6): Špeciálna ZŠ, Jelka; Spojená škola, Pod Kalváriou 941, Topoľčany; Špeciálna ZŠ, Predmerského, Trenčín; Špeciálna ZŠ, Zvolenská cesta 59, 98401 Lučenec; Spojená škola, Vojenská 13,  Košice; Spojená škola, SNP, Sabinov.
Ocenení jednotlivci (12):
Ľubomír Štiglic (Mestský úradPezinok), Alena Mišáková (CVČ Dúha Hlohovec), Magdaléna Feketeová (Mestský úradNitra), Pavol Mečiar (ZŠ S. Chalupku Prievidza), Marcela Batópálová (Špeciálna ZŠ Lučenec), Erika Šoltésová (Špeciálna ZŠ Lučenec),Pavol Blažek (VŠC Dukla Banská Bystrica), Eva Hudáčková (SOŠ Učňovská5 Košice – Šaca), Eva Murgačová (ZŠ Ing. O. Kožucha Spišská Nová Ves), Ján Chmura (SPŠ Mnoheľova Poprad), Mária Turlíková (ZŠ Hviezdsoslavova, Lipany), Mária Čamborová (CVČ Čadca).

OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV