Športové aktuality
8 min. čítania

Olympijské festivaly Slovenska za rok 2015: Pohár predsedu NR SR pre Banskobystrický samosprávny kraj

Ľubomír Souček

TRNAVA 2. decembra (SOV) - V Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave v stredu 2. decembra slávnostne vyhodnotili najrozsiahlejší dlhodobý projekt Slovenského olympijského výboru (SOV) – Olympijské festivaly Slovenska za rok 2015. Slávnosť sa uskutočnila v prítomnosti viacerých významných hostí, ako aj predstaviteľov slovenského olympizmu - generálneho sekretára SOV Jozefa Libu, predsedu ústredného štábu OFS Antona Javorku, predsedu Združenia olympijských klubov SR a podpredsedu rady olympizmu SOV Ivana Čierneho, predsedníčky komisie SOV pre ženy a šport a bývalej šéfky ústredného štábu festivalov (aj v čase ich zrodu v roku 2008), olympioničku Máriu Mračnovú, i zástupcov regionálnych olympijských klubov z rôznych miest Slovenska.

Viceprezident SOV pre olympizmus Vladimír Miller slávnosť moderoval a mal aj úvodný príhovor. FOTO: JÁN SÚKUP
Viceprezident SOV pre olympizmus Vladimír Miller slávnosť moderoval a mal aj úvodný príhovor.
Foto
JÁN SÚKUP

Slávnosť v Trnave moderoval viceprezident SOV pre olympizmus Vladimír Miller, ktorý na úvod tlmočil osobné pozdravy aj poďakovanie organizátorom i realizátorom Olympijských festivalov Slovenska od dvoch významných osobností, ktoré sa zo slávnosti pre pracovné, resp. zdravotné dôvody ospravedlnili – od predsedu Národnej rady SR Petra Pellegriniho, ktorý v rovnakom čase viedol schôdzu parlamentu, aj od momentálneho práceneschopného prezidenta SOV Františka Chmelára.

„Olympijské festivaly predstavujú komplexný projekt, ktorý plní športovú, výchovnú aj poznávaciu funkciu – šírenie olympijských ideí a myšlienok. Zahŕňa deti od tých najmenších až po stredoškolákov,“ zdôraznil v úvodnom slove Vladimír Miller. Ocenil, že na realizácii OFS sa tradične podieľajú školy, olympijské kluby, centrá voľného času a v niektorých prípadoch aj samotné územné celky alebo mestá. Metodiku a organizačné zabezpečenie v roku 2015 tradične zastrešoval ústredný štáb OFS zložený zo zástupcov jednotlivých krajov SR.

Nad Olympijskými festivalmi Slovenska 2015 prevzal záštitu predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Do roku 2013 hlavnú trofej pre najlepší kraj venoval bývalý prezident SR Ivan Gašparovič.
 

Do festivalov sa v roku 2015 zapojilo 518 škôl
Ôsmy ročník projektu, v minulosti známeho pod názvom Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska (OFDMS) a prebiehajúceho počas školského roka, sa v roku 2015 takisto ako vlani realizoval v rámci kalendárneho roka. Navyše sa zúžil termín jeho realizácie na obdobie dvoch mesiacov (máj a jún). Do OFS 2015 sa spolu zapojilo 518 škôl, z toho 198 materských, 193 základných a 127 stredných. Viac než 60 percent všetkých zapojených škôl bolo v Banskobystrickom a v Nitrianskom kraji. "Boli by sme radi, keby v budúcom - olympijskom roku počet zúčastnených škôl výrazne narástol. Bolo by to naše dobré posolstvo k olympijským hrám v Riu de Janeiru," povedal Vladimír Miller.

Predseda útsredného štábu OFS Anton Javorka. FOTO: JÁN SÚKUP
Predseda útsredného štábu OFS Anton Javorka.
Foto
JÁN SÚKUP

„Myšlienka olympijských festivalov sa začala na Slovensku realizovať v roku 2008. Tento projekt dostal od začiatku do vienka snahu zapojiť čo najviac detí a školákov do pravidelného športovania a formovať v nich trvalý vzťah k športu. Festivaly tak prispievajú k formovaniu osobností budúcich občanov Slovenska, medzi nimi aj športových reprezentantov. Slogan Slovenského olympijského výboru pre celú oblasť olympizmu – Sme jeden tím – výborne vystihuje Olympijské festivaly Slovenska, pretože na ich organizácii sa podieľajú veľmi rôznorodé subjekty,“

uviedol vo svojom vystúpení predseda ústredného štábu OFS Anton Javorka. Vyjadril nádej, že v budúcom roku z festivalov vzíde veľké posolstvo slovenskej mládeže olympijskému Riu de Janeiro – posolstvo zložené z tisícov konkrétnych činov.
 

Pohár predsedu NR SR pre Banskobystrický samosprávny kraj
Zátsupcovia troch najlepších samosprávnych krajov v OFS 2015 - zľava víťazného Banskobystrického, druhého Nitrianskeho a tretieho Bratislavského - s pohármi predsedu NR SR. FOTO: JÁN SÚKUP
Zátsupcovia troch najlepších samosprávnych krajov v OFS 2015 - zľava víťazného Banskobystrického, druhého Nitrianskeho a tretieho Bratislavského - s pohármi predsedu NR SR.
Foto
JÁN SÚKUP

Súčasnú hlavnú trofej – putovný Pohár predsedu Národnej rady SR – v zastúpení neprítomných Petra Pellegriniho a Františka Chmelára – odovzdal generálny sekretár SOV Jozef Liba. Pohár pre víťaza si prevzal zástupca Banskobystrického kraja, odborný pracovník oddelenia školstva a mládeže ÚBBSK a predseda Olympijského koubu Banská Bystrica Imrich Kováč. Pohár za druhé miesto získal Nitriansky samosprávny kraj a za tretie miesto Bratislavský samosprávny kraj. Ocenenia za ne prevzali vedúci odboru vzdelávania a kultúry NSK Vladimír Gubiš, resp. odborný pracovník odboru školstva, mládeže a športu BSK Michal Nálepka. Predstavitelia ďalších samosprávnych krajov, ktoré sa spoločne delili o 4. miesto, si prevzali diplomy SOV.

Poradie krajov vzišlo zo súčtu ich umiestení v jednotlivých kategóriách (materské, základné a stredné školy), pričom pre poradie v týchto kategóriách bolo kľúčové percento zapojenosti škôl z jednotlivých krajov do projektu OFS. Banskobystrický kraj dosiahol najvyššiu zapojenosť škôl v kategóriách materských aj základných škôl (23, resp. 18,95 %), v kategórii stredných škôl skončil druhý. Medzi stredoškolákmi dominoval Nitriansky kraj, v ktorom sa do OFS zapojilo až 52,58 % škôl.
 

Ocenené boli aj najlepšie školy a organizátori OFS z radov pedagógov
Momentka z oceňovania najaktívnejších jednotlivcov, ktorým blahoželal generálny sekretár SOV Jozef Liba. FOTO: JÁN SÚKUP
Momentka z oceňovania najaktívnejších jednotlivcov, ktorým blahoželal generálny sekretár SOV Jozef Liba.
Foto
JÁN SÚKUP

Ocenenia si v Trnave prevzali aj po tri najlepšie školy z jednotlivých kategórií (MŠ, ZŠ a SŠ) a 8 pedagógov – organizátorov na základe návrhov krajských štábov. Odovzdali im ich výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Turčány (materské školy), predseda Slovenskej asociácie športu na školách Marián Majzlík (základné školy), generálny riaditeľ sekcie športu a mládeže MŠVVŠ SR Ladislav Čambal (stredné školy), resp. Jozef Liba a riaditeľka oddelenia olympizmu Ivana Motolíková (jednotlivci). Diplomy SOV, ktoré odovzdali Jozef Liba spoločne s riaditeľom sekcie verejnej správy Trnavského samosprávneho kraja Štefanom Murárikom a so zástupcom primátora mesta Trnava Matejom Lančaričom, si prevzali členovia ústredného štábu OFS na čele s jeho predsedom Antonom Javorkom.

Najaktívnejší organizátori OFS z jednotlivých samosprávnych krajov. FOTO: JÁN SÚKUP
Najaktívnejší organizátori OFS z jednotlivých samosprávnych krajov.
Foto
JÁN SÚKUP

Ocenené materské a základné školy získajú atletické sety v hodnote 600 eur a stredné školy šeky v hodnote 500 eur na nákup športového materiálu. Všetky zapojené školy dostanú od SOV čestné uznanie za aktívnu účasť v tohtoročnej edícii OFS a publikáciu Olympijská abeceda.

O kultúrny program slávnostného vyhodnotenia Olympijských festivalov Slovenska sa postarali pedagogička a žiaci miestnej základnej umeleckej školy, o následné občerstvenie zase SOŠ obchodu a služieb na Lomonosovovej ulici. Pomoc pri organizácii slávnosti poskytol Olympijský klub Trnava. Priestory Zrkadlovej siene Divadla Jána Palárika v Trnave patria Trnavskému samosprávnemu kraju.
 

OFS 2015 boli v znamení viacerých zmien, v budúcnosti ichb čakajú ĎALŠIE výzvy
Olympijské festivaly Slovenska v 8. ročníku svojej existencie prešli viacerými podstatnými zmenami. Prihlasovanie škôl sa premiérovo uskutočňovalo elektronickou formou, prostredníctvom webovej stránky SOV – www.milujemsport.olympic.sk. Tým došlo k objektivizácii realizácie OFS v jednotlivých krajoch, resp. regiónoch.
V dôsledku uvedenej významnej zmeny sa výrazne znížil celkový počet zúčastnených škôl v porovnaní s minulosťou. Vysvetlenie tohto faktu spočíva v tom, že predtým sa do festivalov zaraďovali aj rôznorodé aktivity, ktoré však s nimi nemali priamy súvis. Teraz sa to podarilo „vyčistiť”.

Ako uviedol viceprezident SOV pre olympizmus Vladimír Miller, veľkým problémom realizácie projektu a koordinácie pôsobenia rôznych subjektov v rámci OFS je široké spektrum rôznorodosti škôl (štátne, cirkevné aj súkromné) a ich zriaďovateľov. Nie vždy sa podarilo dosiahnuť zapojenie prevažnej väčšiny škôl v danom kraji. Navyše v štyroch krajských štáboch došlo vo vedení k personálnym zmenám, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnili priebeh, kvalitu a hodnotenie festivalov.

Pre nasledujúci ročník OFS bude potrebné vykonať úpravy v zjednodušení registrácie ako aj v hlásení. Veľkú pozornosť treba venovať jednotnej a zrozumiteľnej metodike realizácie a vyhodnoteniu OFS.
 

Vyhodnotenie Olympijských festivalov Slovenska 2015

Pohár predsedu Národnej rady SR
Poradie krajov - podľa súčtu umiestení v jednotlivých kategóriách (materské, základné a stredné školy): 1. Banskobystrický kraj, 2. Nitriansky kraj, 3. Bratislavský kraj.
 
Ocenené školy
Materské školy: 1. MŠ Kyjevská, Rožňava, 2. MŠ Slniečko, Bitúnková 6, Nové Zámky, 3. MŠ Rӧntgenova 16, Bratislava, základné školy: 1. ZŠ Beethovenova, Nitra, 2. ZŠ Budatínska, Bratislava, 3. ZŠ Školská 2, Michalovce, stredné školy: 1. Obchodná akadémia Watsonova, Košice, 2. Stredná odborná škola vinársko – ovocinárska, Kostolná 3, Modra, 3. Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica.
 
Ocenení organizátori – pedagógovia z jednotlivých krajov:
Banskobystrický SK: Janka Szolnokyová, Gymnázium M. Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica, Bratislavský SK: Anežka Kostelecká, ZŠ Budatínska 61, Bratislava, Košický SK: Ľudmila Dratvová, OA Watsonova, Košice, Nitriansky SK: Štefan Kalocsay, SPŠ F. Hečku 25, Levice, Prešovský SK: Lucia Drobná, MŠ Budovateľská 8, Prešov, Trenčiansky SK: Judita Mojžišová, ZŠ Malonecpalská, Prievidza, Trnavský SK: Peter Toman, Športové gymnázium J. Herdu, Bottova 31, Trnava, Žilinský SK: Anna Šimečková, Gymnázium J. Lettricha, Martin.
Sportrevolution 2022
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola