Šport a olympizmus
2 min. čítania

Olympijské pohľadnice SOŠV - zapojte sa do ďalšej výzvy Virtuálnej štafety „Pripravení na Tokio“

Profile picture for user igorkovac
Igor
Kováč

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) pripravil pri príležitosti blížiacich sa Hier XXXII. olympiády v japonskom Tokiu sériu výziev pod názvom Virtuálna štafeta „Pripravení na Tokio“. V rámci štafety SOŠV vytvoril aj sadu Olympijských pohľadníc, ktoré prostredníctvom svojich vizuálov prezentujú slovenských olympionikov v športových odvetviach, v ktorých nás budú reprezentovať na tohtoročnom sviatku športu.

Prostredníctvom Olympijských pohľadníc majú žiaci a študenti príležitosť písať odkazy, pozdravy a priania našim športovcom priamo do Tokia.

Každý účastník súťaže musí napísať svoj príspevok (odkaz, pozdrav, želanie) konkrétnemu športovcovi na predtlačenej pohľadnici vydanej SOŠV.

Pohľadnice, ktoré sa dostanú do súťaže, budú počas olympijských hier predložené na posúdenie samotným športovcom. Oni sami vyberú pozdrav, ktorý ich najviac oslovil, zaujal a motivoval k dobrým športovým výkonom.

Na súťaži SOŠV spolupracuje s aktívnymi školami a regionálnymi olympijskými klubmi, ktoré zabezpečia zber pohľadníc, ako aj predbežný výber najkrajších prác a ich následné doručenie na SOŠV do 30. júna 2021.

V prípade záujmu o zaslanie pohľadníc na Vašu školu napíšte na [email protected].

SOŠV ocení všetky odkazy, ktoré vyberú samotní športovci, diplomom a vecnými cenami. Výsledky budú oznámené po skočení OH v Tokiu na internetovej stránke www.olympic.sk.

Poznámka: Víťazi udeľujú organizátorom prednostné právo publikovať ich príspevky, uvádzať ich mená a priezviská spolu s adresou školy alebo bydliska a fotografiami pri akejkoľvek propagačnej akcii, ktorá sa bude týkať súťaže, bez toho, že by takéto použitie priznávalo akékoľvek iné práva, ako vyhranú cenu. Organizátor nevracia žiadne súťažné príspevky.

Viac informácií o tom, akým spôsobom a na aké účely v SOŠV spracúvame osobné údaje súťažiacich, resp. ich zákonných zástupcov či kontaktných osôb, a aké sú práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov, nájdete v Podmienkach ochrany súkromia dostupných na internetovej stránke www.olympic.sk.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri