Šport a olympizmus
3 min. čítania

Olympijský deň 2021 v duchu hesla „Pripravení na Tokio“

Igor Kováč

Oslavy olympijského dňa v roku 2021 sa podobne ako v minulom roku niesli v tieni pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19. Zároveň sa uskutočnili v čase blížiacich sa Hier XXXII. olympiády v Tokiu, ktoré boli z rovnakého dôvodu preložené o jeden rok.

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) sa preto rozhodol presunúť aktivity Olympijského dňa do online priestoru pod názvom VIRTUÁLNA ŠTAFETA „PRIPRAVENÍ NA TOKIO“. Aktivity v rámci štafety boli vyhlasované cez päť výziev: Webináre, Olympjský kvíz, Výtvarná súťaž, Olympijské pohľadnice a Olympijský deň. Začiatok aktivít prebehol 25. marca 2021 v deň štartu štafety pochodne s olympijským ohňom pre OH v Tokiu, ktorý hostila japonská Fukušima.

Výzva 1 – Webináre

SOŠV zorganizoval v rámci spolupráce s Organizačným výborom letného Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 v Banskej Bystrici sériu 23 webinárov zameraných na témy olympijských hodnôt a symboliky, fair play, environmentálnej výchovy, antidopingu a výživy. Na webináre sa registrovalo viac ako 2200 záujemcov z radov pedagógov a študentov.

Mimoriadnemu záujmu sa tešili webináre na tému environmentálne výchovy, ktoré boli zorganizované v spolupráci s občianskym združením Planet Lover. To spolupracuje so SOŠV aj na príprave EKO workshopov, ktoré budú súčasťou školského programu počas EYOF 2022.

Výzva 2 – Olympijský kvíz

V mesiaci máj spustil SOŠV vedomostný kvíz na tému olympijských hier pre žiakov základných a stredných škôl. Celkovo sa ho zúčastnilo 520 súťažiacich, ktorí odpovedali na otázky zamerané na oblasť olympijských hier, olympijskej symboliky a olympijských maskotov.

Výzva 3 – Výtvarná súťaž

Ďalšou z výziev v rámci virtuálnej štafety bola výtvarná súťaž pre žiakov materských, základných a stredných škôl na tému „Môj olympijský deň“. Do súťaže sa zapojilo dovedna 73 subjektov (prevažne základných škôl), ktoré poslali 880 výtvarných prác.

Výzva 4 – Olympijské pohľadnice

Tradičnou súčasťou aktivít sprevádzajúcich účasť slovenských športovcov na olympijských hrách je aj príprava olympijských pohľadníc, prostredníctvom ktorých majú deti a študenti materských, základných a stredných škôl možnosť osloviť slovenských reprezentantov a poslať im svoj vlastný odkaz a povzbudenie pred ich súťažným vystúpením.

Podobnú príležitosť dostali slovenské deti aj tento rok, keď v rámci výzvy Olympijské pohľadnice zaslali dovedna 30 000 pozdravov naším olympionikom.

Výzva 5 – Olympijský deň

Poslednou z výziev, ktorá bola zároveň vyvrcholením Virtuálnej štafety „Pripravení na Tokio“, bola tradičná oslava Olympijského dňa, ktorý pripadá na 23. júna v deň založenia moderného olympijského hnutia. Vďaka postupnému uvoľňovaniu protipandemických opatrení sa pri tejto príležitosti podarilo zorganizovať tradičné podujatia propagujúce olympijské hodnoty, aktívny pohyb a zdravý životný štýl.

V tomto roku tak prebehlo pod hlavičkou Olympijského dňa 247 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 32 000 účastníkov.

SOŠV pri tejto príležitosti podporil propagačnými materiálmi viac ako 400 subjektov z radov škôl všetkých typov, miest a obcí, regionálnych olympijských klubov, športových klubov či letných táborov.

Birmingham 2022
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri