Šport a olympizmus
2 min. čítania

Olympijský deň oslavovali aj zdravotne znevýhodnení žiaci v Zlatých Klasoch

Gertrúda Farkašová

Dňa 1. júna 2022 pripravila Špeciálna základná škola v Zlatých Klasoch oslavu Olympijského dňa pod názvom „Veselá olympiáda“.

Celý deň sa niesol v znamení športu, hier a dobrej nálady. Súťažné disciplíny boli hravo „olympijské“, aby ich zvládli všetci zdravotne znevýhodnení žiaci. Tí si mohli vyskúšať napríklad skok z miesta, triafanie hokejkou do bránky, bicyklovanie na rotopédoch, slalom na kolobežkách po vyznačenej dráhe, preskoky cez švihadlo za určený čas, triafanie do basketbalového koša i obľúbené preťahovanie lanom.

Olympijský deň bol slávnostne otvorený na školskom dvore olympijskou hymnou a príhovorom riaditeľky školy. V rámci prípravy na podujatie bolo vyhotovené aj špeciálne logo, ktoré symbolizovalo mier pre deti a rodiny na celom svete.

Počas súťaží vládla medzi žiakmi skvelá nálada. Súťaženie bolo korektné, disciplinované a hravé.

V olympijskom duchu sa niesol aj nasledujúci deň, ktorý bol zameraný na vedomostné aktivity o olympijských hrách.

Žiakov prvého stupňa učiteľky vhodným spôsobom, s využitím premietania zaviedli do olympijského sveta a udalostí spojených s olympijskými hrami. Žiaci sa rozprávali o zážitkoch z uplynulého dňa a výtvarne ich spracovali.

Žiaci druhého stupňa sa zamerali na vyhľadávanie informácií o histórii olympijských hier, vyhľadávali miesta konania hier i zaujímavosti o úspešných slovenských olympionikoch.

Dvojdňové oslavy Olympijského dňa tak prebehli veľmi úspešne. Niesli sa v znamení mieru, ktorý je predpokladom šťastia, pohody, úsmevov na tvárach detí i nedeliteľnou súčasťou olympizmu.

nadacia2percenta2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola