Šport a olympizmus
5 min. čítania

Olympijský klub Alojza Szokolyiho Šahy chce spájať slovenskú a maďarskú olympijskú rodinu, váži si účasť športových velikánov podujatiach

Profile picture for user horvath
Martin
Horváth
Foto
Archív OK Šahy

Olympijský klub Alojza Szokolyiho Šahy v budúcom roku oslávi už svoje pätnáste výročie a vzhľadom na svoju polohu chce byť aj naďalej spojkou medzi slovenským a maďarským olympijským hnutím. Rodisko jedného z najvýznamnejších olympionikov narodených na slovenskom území malo okrem iného možnosť organizovať celoslovenské kolo olympijskej vedomostnej súťaže. Viac o aktivitách OK Šahy nám porozprávala členka výkonného výboru a vedúca oddelenia mládeže a športu na tamojšom mestskom úrade Angelika Révész.

Olympijský klub Alojza Szokolyiho Šahy bol založený v roku 2006 a momentálne má 87 členov. Jeho poslaním je šíriť, rozvíjať a chrániť olympijské hnutie a jeho ideály a prispievať tak k výchove v duchu vzájomného porozumenia a priateľstva, spolupôsobiť pri výchove mládeže v duchu olympijských myšlienok, predovšetkým zásad humanizmu, čestného športového súťaženia a úcty k súperovi – fair play. Výkonný výbor OK Alojza Szokolyiho Šahy tvoria predseda František Révész, Ladislav Gáspár, Štefan Bogdan, PaedDr. Angelika Révész a Ing. Ján Lőwy.

Čomu sa venuje váš olympijský klub?

Zo začiatku sme organizovali lokálne olympijské aktivity. Pomaly sme sa oboznamovali s tým, čo nám ponúka Slovenský olympijský a športový výbor. Veľmi rýchlo sme sa do toho dostali a od roku 2007 sa zapájame prakticky do každého projektu SOŠV. Ide o olympijský festival detí a mládeže, Beh Olympijského dňa, Odznak zdatnosti, výtvarné aj environmentálne aktivity.

V rámci vášho klubu spolupracujete aj s regiónom. Ako vyzerá vaša spolupráca?

Zhruba tri-štyri roky od nášho vzniku mala už každá škola v našom regióne svoje aktivity. Ich vyvrcholenie sa vždy organizuje pod hlavičkou nášho klubu. Mali sme možnosť realizovať aj celoslovenské kolo vedomostnej súťaže pre základné školy. Naše aktivity sú z 80% medzinárodného rázu, keďže sme pohraničné mesto. Veľmi intenzívne spolupracujeme aj s Maďarskou olympijskou akadémiou. Pravidelne pozývame školy z pohraničných regiónov. Rovnako sa snažíme priniesť na každé naše podujatie olympionikov i olympijských víťazov. Minulý rok sme začali aj s Olympiádou seniorov. Som veľmi šťastná z toho, čo sa nám podarilo za skoro štrnásť rokov našej činnosti.

Spomenuli ste, že ste organizovali celoslovenské kolo vedomostnej súťaže. Aké ďalšie úspechy klubu by ste vyzdvihli?

Áno, vedomostnú súťaž sme zorganizovali v roku 2009. Považujem to za veľký úspech. Mali sme možnosť ukázať naše mesto a hostiť základné školy z celého Slovenska. Úspech pre nás je, že sme sa vôbec dostali do olympijskej rodiny. Máme možnosť stretávať sa v našom regióne so športovými velikánmi, ktorí nás pravidelne navštevujú. Boli tu Karol Kučera, Anton Urban, Jozef Pribilinec, Anton Švajlen, Ján Riapoš, Ján Popluhár, Matej Tóth, Peter Korčok, Zuzana Rehák Štefečeková či Jana Gantnerová. Pre naše deti je to úžasné. Môžu od nich dostať autogram, diskutovať s nimi v rámci besedy. V roku 2012 prechádzala cez Šahy a okolitý región olympijská pochodeň, ktorú sme preniesli aj do Maďarska a k hrobu Alojza Szokolyho. To bolo krásne prepojenie a prvá masová akcia, počas ktorej sme sa spojili Slováci a Maďari. Akcia mala niekoľko tisíc účastníkov.

Ako ste fungovali počas koronakrízy?

Keďže tento rok mal byť výnimočný – olympijský, naplánovaných sme mali množstvo aktivít. Veľmi sme sa tešili, že znova u nás bude môcť byť olympijská pochodeň. Bohužiaľ, nepodarilo sa to. Ešte pred koronakrízou sme mali v januári a vo februári dve aktivity - Bavme deti športom a vyhlásili sme výtvarnú súťaž k EYOF-u. Už sme sa pripravovali na naše aktivity k Tokiu, ale zasiahla vyššia moc. Počas pandémie sme preposielali našim členom a širokej verejnosti výzvy SOŠV. Teraz sa pripravujeme na letné akcie.

Čo vás teda čaká v najbližšom období?

Našim deťom ponúkame pohybové hry. Ide o volejbal, turistiku či cyklotúry. Nóvum je splav po rieke Ipeľ, ktorý budeme organizovať po prvý raz. Hlavne sa teda sústredíme na aktivity vonku, v rámci ktorých je možnosť dodržiavať hygienické opatrenia. Postupne sa do diania budú zapájať aj naše dôchodkyne, ktoré sú súčasťou projektu Vykročte za zdravím. Im momentálne ponúkame turistiku. V auguste začnú cvičiť pilates, kalanetiku a budú sa venovať aj „nordic walkingu”.

Akú máte víziu do budúcna?

Radi by sme pokračovali v nastolených aktivitách. Vnímame, že deti ich potrebujú. Chceme, aby sa do nich mohlo zapojiť každé jedno dieťa. Na toto slúži náš olympijský klub. Zapojiť sa môžu nielen pre tí najlepší či najšikovnejší, ale všetci. Chceli by sme byť spojkou medzi slovenskou a maďarskou olympijskou rodinou. Spolupráca mesta Šahy s naším olympijským klubom je veľmi príkladná a radi by sme na ňu nadviazali aj do budúcna.

Významní športovci, ktorí sa narodili v Šahách

Alojz Szokolyi – tretí na 100 m na OH 1896 Atény, Peter Korčok – prezident SAZ, viceprezident SOŠV, a účastník OH 2000 Sydney, 2004 Atény a 2008 Peking, Barnabás Berzsényi - šermiar reprezentujúci Maďarsko, Károly Vass - hádzanár reprezentujúci Maďarsko, paralympionici Ladislav Gáspár - zlato v stolnom tenise z Atén 2004 a Štefan Bogdan – bronz v hode oštepom z Barcelony 1992

Olympijský deň umožňuje celému svetu každý rok šíriť radosť zo športu. Oficiálne sa oslavuje na počesť výročia založenia novovekého olympijského hnutia 23. júna. Slovenský olympijský a športový výbor každoročne pripravuje viaceré aktivity, ktoré pripomínajú Olympijský deň. Pri ich organizovaní zohrávajú veľkú úlohu olympijské kluby pôsobiace v regiónoch. Počas júna si pripomenieme ich činnosť i predstavíme niektoré z nich.

OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV