Športové aktuality
1 min. čítania

Olympijský klub Alojza Szokolyiho zorganizoval: Šahy - MO v atletike pre ZŠ po záštitou OK A. Szokolyiho

Profile picture for user afinode
Juraj
Falát

16.5.2018 sa uskutočnilo MO základných škôl v atletike. Za účasti 25 oddielov a 322 súťažiacich sme prežili krásnu a úspešnú atletickú slávnosť. Po slávnostnom otvorení predsedom OK F. Révészom a prednostom MsÚ Milanom Gálom sme pozdravili troch majstrov SR v atletike: Emma Ďurovská-vrh guľou, Marian Vanovsky - 300m prekážky a Milan Haborák-vrh guľou. Mladí majstri SR boli skutočným príkladom a vzorom pre prítomných súťažiacich. Úvodom nás pozdravili ženy z tanečného súboru Brečtan, ktoré nacvičujú vďaka projektu " Vykročte za zdravím". Na konci slávnostného otvorenia nám zatancovali mažoretky zo ZŠ L. Balleka v Šahách. Žiaci súťažili v 7 disciplínach. Najhodnotnejší výsledok súťaže bol vo vrhu guľou - Milan Haborák 16,37 m. V súťaži družstiev vyhrali dievčatá z Gymnázia A. Vrábla v Leviciach a u chlapcov ZŠ, Saratovská 85 z Levíc.
A. Révész

nadacia2percenta2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola