Športové aktuality
3 min. čítania

Olympijský klub Alojza Szokolyiho zorganizoval: Šahy - Vyhodnotenie najaktívnejších škôl a organizátorov Olympijského dňa za rok 2018 v Nitrianskom kraji

Profile picture for user afinode
Juraj
Falát

Vyhodnotenie najaktívnejších škôl a organizátorov
Olympijského dňa za rok 2018 v Nitrianskom kraji
Olympijský deň každoročne umožňuje celému svetu zdieľať radosť zo športu, zapojiť sa do športových aktivít a zjednotiť sa v duchu olympijských hodnôt. Oslava Olympijského dňa sa prvýkrát konala v roku 1948 na počesť výročia založenia novovekého olympijského hnutia.
Zakladateľ moderného olympizmu Pierre de Coubertin bral šport ako súčasť spoločenskej kultúry a olympijské hry i šport ako taký považoval za významné nástroje výchovy. 115-ročná história existencie organizovaného športu v našom meste, ale aj založenie Olympijského klubu Alojza Szokolyiho v Šahách nás neustále podnecujú k tomu, aby sme šírili vznešené ideály olympizmu. Vhodnou príležitosťou na to bola aj slávnosť, ktorá sa uskutočnila 16. októbra 2018 pri príležitosti vyhodnotenia najaktívnejších škôl a organizátorov Olympijského dňa v Nitrianskom kraji. Hosťami podujatia boli Tibor Csenger – podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK), Igor Éder – podpredseda NSK, Marek Oremus – primátor mesta Šurany a poslanec NSK, Martin Bátovský – poslanec NSK, Zdenko Kríž – viceprezident SOV, Ivan Čierny – predseda ZOK SR, Ivana Motolíková – riaditeľka oddelenia olympizmu SOV, Ľubomír Kleštinec – vedúci OKaŠ NSK, Mária Otottová – vedúca OMTKaŠ.
Čestnými hosťami boli športoví velikáni Tibor Linka – strieborný medailista z OH Rio v K4, majster sveta a Európy v rýchlostnej kanoistike, Ladislav Gáspár – zlatý paralympionik, Erik Karvai – strieborný medailista z MS v silovom trojboji a František Kašík – aktuálny majster Nitrianskeho kraja v cezpoľnom behu (žiak SOŠ Šahy).
V duchu troch pilierov Olympijského dňa (pohyb, vzdelávanie a poznávanie) a v spolupráci s ostatnými zainteresovanými stranami sa aj v tomto roku organizovali rôzne športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity. Na Slovensku sa uskutočnilo vyše 600 podujatí so 118 746 účastníkmi, čo je historický rekord. V Nitrianskom kraji sme evidovali 68 podujatí: 39 podujatí organizovaných materskými školami, 21 organizovaných základnými školami a 8 samostatných aktivít organizovali stredné školy. Okrem školských podujatí uskutočnili masové programy aj obce, mestá, ale aj NSK.
Za najaktívnejších organizátorov športových aktivít s olympijskou tematikou boli vyhlásené nasledovné školské zariadenia: za najaktívnejšiu materskú školu vyhlásili Materskú školu na Čajkovského ul. č. 3 v Nitre, ako najaktívnejšia základná škola bola vyhodnotená Základná škola v Demandiciach, najaktívnejšia stredná škola bola Stredná odborná škola obchodu a služieb na Budovateľskej ul. č. 32 v Komárne, najlepším organizátorom olympijských podujatí za rok 2018 sa stalo mesto Šurany.
V predchádzajúcich rokoch boli ocenené aj školy nášho regiónu, a to ZŠ Plášťovce, MŠ na Nám. M. R. Štefánika v Šahách, KSŠ F. Fegyvernekiho s vyuč. jaz. maď. v Šahách a Stredná odborná škola Šahy.
Angelika Révész

nadacia2percenta2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola