Šport a olympizmus
3 min. čítania

Olympijský klub Bratislava absolvoval prvé zasadnutie VV v roku 2022

Mária Mračnová

Prvé zasadnutie členov Výkonného výboru sa uskutočnilo 18. 1. 2022 v priestoroch kancelárie OK Bratislava. Po prvýkrát sa kvôli pandémii Covid-19 volil nový VV OK BA per rolam. Doterajšia predsedníčka Mária Mračnová neplánovala kandidovať na ďalšie volebné obdobie, oslovila Martinu Gogolovú, ktorá súhlasila s kandidatúrou.

Rozposlaných bolo 46 volebných lístkov, 34 z nich sa vrátilo so súhlasom s navrhovaným zložením pod vedením olympioničky Martiny Gogolovej Kohlovej. Podpredsedom sa stal Dušan Noga, riaditeľ spojenej školy na Kalinčiakovej, ktorý je dušou najmä olympijských dní a súťaží, členovia Vladimír Černušák, Mária Mračnová a Rober Schnurmacher, administrátorka Xenia Sitačíková.

Programom bol plán na prvý polrok 2022, ktorého dominantou sú Olympijské dni, ktoré usporiadame pre MŠ 16. 6. a pre ZŠ 23. 6. Novinkou bude v rámci týchto olympijských dní inklúzia s členmi Špeciálnych olympiád, ktorú navrhla Martina Gogolová. Prvé podujatie OK BA bude slávnostné odhalenie tabule olympionikovi a striebornému medailistovi z OH 1972 v Mníchove, Petrovi Pospíšilovi v priestoroch Filozofickej fakulty UK, ktorú navštevoval. Uskutoční sa 4. februára od 11:00 hod. Okrem vedenia fakulty sa ho zúčastní jeho „dvojička“ Ján Súkup a absolventi fakulty Stano Ščepán a Jana Dukátová.

OK BA mal 8. 3. 2021 30. výročie založenia, pre nemožnosť stretnutia sa, odsúhlasil VV OK BA prípravu publikácie, ktorá by tých 30 rokov zmapovala a zdokumentovala. Mračnová osloví pamätníkov uplynulých rokov – prof. Grexu, Mariana Šimu, Ľubomíra Součeka a bývalých predsedov OK BA Vladimíra Šťastného a Soňu Minarovičovú o dodanie podkladov.

Tradičné podujatie OK BA, čistenie areálu lyžiarskej lúky na Kolibe a studničiek, na ktoré už roky žiadame podporu, by sme obnovili pre žiakov školy a členov OK BA 21. a 22. apríla.

Iniciatíva OK BA Vykročte za zdravím pre seniorov už trvá 10 rokov, cvičenie na Riazanskej okamžite po skončení obmedzení znova začne, naše cvičenky nás už dlhodobo súria, aby sme v tejto krásnej a pre ne prospešnej aktivite pokračovali.

Diskusia prebehla aj o návrhu Dušana Nogu, ktorý už viackrát aj na zasadnutiach ZOK SR inicioval honorovanie bývalých olympionikov, ktorí by po skončení športovej kariéry začali pracovať ako predsedovia olympijského klubu v mieste svojho pôsobenia.

Pravidelné stretnutia VV OK BA budú štvrťročne, utorky, najbližšie 12. 4. 2022.

Tamara Tokarova ukazsa2023
Juraj Slafkovsky Ukazsa 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV