Šport a olympizmus
3 min. čítania

Olympijský klub Bratislava absolvoval prvé zasadnutie VV v roku 2022

Mária Mračnová

Prvé zasadnutie členov Výkonného výboru sa uskutočnilo 18. 1. 2022 v priestoroch kancelárie OK Bratislava. Po prvýkrát sa kvôli pandémii Covid-19 volil nový VV OK BA per rolam. Doterajšia predsedníčka Mária Mračnová neplánovala kandidovať na ďalšie volebné obdobie, oslovila Martinu Gogolovú, ktorá súhlasila s kandidatúrou.

Rozposlaných bolo 46 volebných lístkov, 34 z nich sa vrátilo so súhlasom s navrhovaným zložením pod vedením olympioničky Martiny Gogolovej Kohlovej. Podpredsedom sa stal Dušan Noga, riaditeľ spojenej školy na Kalinčiakovej, ktorý je dušou najmä olympijských dní a súťaží, členovia Vladimír Černušák, Mária Mračnová a Rober Schnurmacher, administrátorka Xenia Sitačíková.

Programom bol plán na prvý polrok 2022, ktorého dominantou sú Olympijské dni, ktoré usporiadame pre MŠ 16. 6. a pre ZŠ 23. 6. Novinkou bude v rámci týchto olympijských dní inklúzia s členmi Špeciálnych olympiád, ktorú navrhla Martina Gogolová. Prvé podujatie OK BA bude slávnostné odhalenie tabule olympionikovi a striebornému medailistovi z OH 1972 v Mníchove, Petrovi Pospíšilovi v priestoroch Filozofickej fakulty UK, ktorú navštevoval. Uskutoční sa 4. februára od 11:00 hod. Okrem vedenia fakulty sa ho zúčastní jeho „dvojička“ Ján Súkup a absolventi fakulty Stano Ščepán a Jana Dukátová.

OK BA mal 8. 3. 2021 30. výročie založenia, pre nemožnosť stretnutia sa, odsúhlasil VV OK BA prípravu publikácie, ktorá by tých 30 rokov zmapovala a zdokumentovala. Mračnová osloví pamätníkov uplynulých rokov – prof. Grexu, Mariana Šimu, Ľubomíra Součeka a bývalých predsedov OK BA Vladimíra Šťastného a Soňu Minarovičovú o dodanie podkladov.

Tradičné podujatie OK BA, čistenie areálu lyžiarskej lúky na Kolibe a studničiek, na ktoré už roky žiadame podporu, by sme obnovili pre žiakov školy a členov OK BA 21. a 22. apríla.

Iniciatíva OK BA Vykročte za zdravím pre seniorov už trvá 10 rokov, cvičenie na Riazanskej okamžite po skončení obmedzení znova začne, naše cvičenky nás už dlhodobo súria, aby sme v tejto krásnej a pre ne prospešnej aktivite pokračovali.

Diskusia prebehla aj o návrhu Dušana Nogu, ktorý už viackrát aj na zasadnutiach ZOK SR inicioval honorovanie bývalých olympionikov, ktorí by po skončení športovej kariéry začali pracovať ako predsedovia olympijského klubu v mieste svojho pôsobenia.

Pravidelné stretnutia VV OK BA budú štvrťročne, utorky, najbližšie 12. 4. 2022.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola