Športové aktuality
1 min. čítania

Olympijský klub Bratislava zorganizoval: Olympiáda pre 3.a 4.roč.ZŠ Pri kríži

Profile picture for user afinode
Juraj
Falát

Atletický krúžok pri škole vedený D.Mlynárovou v spolupráci s OK BA zorganizovali po úspešnom podujatí pre 1. a 2. ročník, kolo aj pre žiakov 3. a 4. ročníka. Pretekalo na obvyklých stanovištiach 48 detí. Rozhodcami boli o.i. Ján Meliš, dlhoročný tréner výškárov Viliam Lendel s manželkou, ktorí dohliadali na presný priebeh súťaží. M.Mračnová priniesla pre najlepších medaily a školské zošity
s účastníkmi OH RIO 2016 ako aj publikáciu Olympijská abeceda.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri