Športové aktuality
2 min. čítania

Olympijsky klub GEMER zorganizoval: Olympiáda seniorov JDS v Revúcej

Profile picture for user afinode
Juraj
Falát

„Žiadny liek nenahradí pohyb, ale pohyb nahradí každý liek“ - v duchu tohto športového seniorského motta sa konajú všetky športové aktivity seniorov. VI. okresné olympijské športové hry seniorov revúckeho okresu sa uskutočnili 25.mája 2018 v Lubeníku, ktorých sa zúčastnilo spolu 210 prihlásených účastníkov, z toho 140 súťažiacich. Po zapálení olympijskej pochodne predsedom OK Gemer PhDr. Jurajom Králikom, prítomných seniorov, súťažiacich a divákov privítala Mgr. Zuzana Homoliaková, podpredsedníčka P - OR JDS. Osobitne privítala poslancov BBSK Ing. Júliusa Laššana, poslanca BSK, starostu obce Mokrá Lúka a predsedu OO SMER SD v Revúcej, MVDr. Milana Kolesára, primátora mesta Jelšava, podpredsedu RZMOS – Stredného Gemera, prednostu OÚ v Revúcej Ing. Petra Balogha, podpredsedu KR JDS BB Mgr Daniela Kianicu, a hostí, ktorí prijali pozvanie na toto podujatie. VI. OOŠHS v Lubeníku otvoril predseda OO JDS Ing. Igor Hock. Zdôraznil, že na športových hrách sme sa zišli pre radosť z pohybu a naším cieľom je zašportovať si v rámci našich seniorskych možností. Seniori súťažili v troch vekových kategóriach a 8 športových disciplínach. Na zdravotnú stránku športovcov pri zápolení dozeral MUDr. Attila Molnár. Čestné zápolenie a meranie výsledkov zabezpečili rozhodcovia - učitelia telesnej výchovy Mgr. Karol Máte, PhDr. Juraj Králik, Mgr. Rudolf Homola, Mgr. Stanislav Sabol, Mgr. Dušan Matuška.
Mgr. Zuzana Homoliaková

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola