Športové aktuality
2 min. čítania

Olympijsky klub GEMER zorganizoval: Olympiáda seniorov JDS v Revúcej

Profile picture for user afinode
Juraj
Falát

„Žiadny liek nenahradí pohyb, ale pohyb nahradí každý liek“ - v duchu tohto športového seniorského motta sa konajú všetky športové aktivity seniorov. VI. okresné olympijské športové hry seniorov revúckeho okresu sa uskutočnili 25.mája 2018 v Lubeníku, ktorých sa zúčastnilo spolu 210 prihlásených účastníkov, z toho 140 súťažiacich. Po zapálení olympijskej pochodne predsedom OK Gemer PhDr. Jurajom Králikom, prítomných seniorov, súťažiacich a divákov privítala Mgr. Zuzana Homoliaková, podpredsedníčka P - OR JDS. Osobitne privítala poslancov BBSK Ing. Júliusa Laššana, poslanca BSK, starostu obce Mokrá Lúka a predsedu OO SMER SD v Revúcej, MVDr. Milana Kolesára, primátora mesta Jelšava, podpredsedu RZMOS – Stredného Gemera, prednostu OÚ v Revúcej Ing. Petra Balogha, podpredsedu KR JDS BB Mgr Daniela Kianicu, a hostí, ktorí prijali pozvanie na toto podujatie. VI. OOŠHS v Lubeníku otvoril predseda OO JDS Ing. Igor Hock. Zdôraznil, že na športových hrách sme sa zišli pre radosť z pohybu a naším cieľom je zašportovať si v rámci našich seniorskych možností. Seniori súťažili v troch vekových kategóriach a 8 športových disciplínach. Na zdravotnú stránku športovcov pri zápolení dozeral MUDr. Attila Molnár. Čestné zápolenie a meranie výsledkov zabezpečili rozhodcovia - učitelia telesnej výchovy Mgr. Karol Máte, PhDr. Juraj Králik, Mgr. Rudolf Homola, Mgr. Stanislav Sabol, Mgr. Dušan Matuška.
Mgr. Zuzana Homoliaková

od nitra
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV