Športové aktuality
3 min. čítania

Olympijsky klub GEMER zorganizoval: V. OKRESNÉ OLYMPIJSKÉ ŠPORTOVÉ HRY SENIOROV V REVÚCEJ

Profile picture for user afinode
Juraj
Falát

V. OKRESNÉ OLYMPIJSKÉ ŠPORTOVÉ HRY SENIOROV V REVÚCEJ
Seniori z celého okresu Revúca sa zišli 7. júna 2017 na V. OOŠHS v športovom areáli ZŠ Komenského v Revúcej, aby si zmerali sily v 8 športových disciplínach a v troch vekových kategóriách. Muži súťažili v behu na 60 m a 200 m, v hode granátom na cieľ a do diaľky, vo vrhu guľou, v stolnom tenise a v streľbe zo vzduchovky. Ženy súťažili v behu na 50 m a 100 m, v hode granátom na cieľ, v hode váľkom do diaľky, vo vrhu guľou, v stolnom tenise a v streľbe zo vzduchovky. Na súťaženie nastúpilo 136 športovcov zo 16 ZO JDS okresu, ďalší členovia ZO JDS a pozvaní hostia v počte 57.
Prítomných privítal a predstavil hostí Igor Hock, člen predsedníctva OR JDS. Predsedníčka OO JDS Zuzana Homoliaková otvorila V. OOŠHS a vyzvala Jána Zatrocha a Annu Hrbálovú - najúspešnejších športovcov IV. OOŠHS v Muráni, aby predniesli sľub športovcov a Petra Bolačeka sľub rozhodcov. K prítomným sa prihovorili hostia pani Eva Cireňová, primátorka mesta, poslanci BBSK Ján Šeševička, Július Laššan, prednosta OÚ Revúca Ing. Peter Balogh, predseda KO JDS Banskej Bystrice Ján Hlaváč a zástupca za Olympijský klub Gemer Dionýz Kemeny, viceprimátor Rožňavy. Všetci popriali športovcom úspešné zápolenie, radosť zo športovania a vyslovili obdiv nad aktivitami seniorov.
Jozef Krušina oboznámil športovcov s poradím disciplín a podmienkami súťaženia. Športovci nastúpili podľa registrácie na prihlásené disciplíny a každý sa snažil, aby dosiahol čo najlepšie umiestnenie. Súťaženie trvalo do 13.30 hod. V školskej jedálni bol pripravení chutný a výdatný obed, ktorý všetci s chuťou skonzumovali po vynaložení úsilia pri súťažení. Pri vínku a zákuskoch, ktoré napiekli členky ZO JDS z Muráňa, Muránskej Dlhej Lúky a Hucína, rýchlo ubehlo čakanie na vyhlásenie výsledkov športového zápolenia.
Na prvom mieste sa umiestnila ZO JDS Revúca, ktorej bol odovzdaný Putovný pohár primátorky Revúcej.
Na druhom mieste sa umiestnila ZO JDS Muránska Dlhá Lúka – so strieborným pohárom V. OOŠHS v Revúcej.
Na treťom mieste sa umiestnila ZO JDS Muráň s bronzovým pohárom V. OOŠHS v Revúcej.
Najúspešnejším športovcom sa stal: Peter Školník zo ZO JDS Muráň.
Najúspešnejšími športovkyňami s rovnakým počtom bodov sa stali: Anna Hrbálová zo ZO JDS Revúčka, Marta Danišová zo ZO JDS Revúca.
Najstarší súťažiaci na V. OOŠHS v Revúcej - 83 ročný Juraj Ďurej zo ZO JDS Muránska Dlhá Lúka.
Poháre a medaily odovzdávali oceneným primátorka mesta Eva Cireňová a zástupca primátorky mesta Július Buchta, ktorí na záver popriali všetkým prítomným športovcom radosť z dosiahnutých výsledkov, vyslovili prianie, aby sa seniorských podujatí vždy zúčastňovali, lebo pohyb je prejav života a vitality človeka.
Zuzana Homoliaková

Adventný kalendár 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV