Športové aktuality
2 min. čítania

Olympijský klub okresu Nové Zámky zorganizoval: Olympijská kvapka krvi

Profile picture for user afinode
Juraj
Falát

Olympijská kvapka krvi

Dňa 26.10.2018 v priestoroch magistrátu mesta Nové Zámky Olympijský klub okresu Nové Zámky zorganizoval Olympijskú kvapku krvi v spolupráci s Mestom Nové Zámky pod názvom „Novozámocká kvapka krvi a Olympijská kvapka krvi“. Podujatie otvoril primátor mesta Nové Zámky Mgr.art. Otokar Klein a predseda OK okresu Nové Zámky Mgr.Peter Rácek. Pozvanie podporiť OKK prijali ako ambasádori podujatia bývalá olympionička v tenise rodáčka z Nových Zámkov Martina Suchá, ktorá odovzdala svoju krv a súčasný olympionik v rýchlostnej kanoistike rodák z Komárna Erik Vlček. Ďalšou športovou osobnosťou, ktorá prišla podporiť toto podujatie bol bývalý reprezentant v hádzanej Tomáš Stráňovský. Podujatie svojou prítomnosťou podporili aj zástupcovia Jednoty dôchodcov Slovenska- Nové Zámky. Celkovo svoju drahocennú tekutinu odovzdalo 21 darcov medzi ktorými boli aj primátor mesta Nové Zámky Otokar Klein, športovci na čele už so spomínanou olympioničkou Martinou Suchou, členovia OK okresu Nové Zámky a vysokoškoláci.
OKK podporila Nadácia SOV nielen materiálne, ale aj účasťou predsedu správnej rady Dušanom Guľášom.
Odber vykonala Národná transfúzna služba Nové Zámky.
Podujatie bolo spropagované prostredníctvom webových stránok, plagátov, mestských novín Castrum Novum a Novozámockej televízie.
Všetkým darcom, hosťom a organizátorom podujatia patrí veľká vďaka.

Spracoval: Peter Rácek, predseda OK okresu Nové Zámky

http://www.novezamky.sk/fotogaleria%2Dnovozamocka%2Dkvapka%2Dkrvi%2Ds%2Dnbsp%2Dolympionikmi%2Dfotogaleria%2Dersekujvari%2Dvercsepp%2Dolimpikonokkal/d-29823

od nitra
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV