Športové aktuality
1 min. čítania

Olympijský klub Vysoké Tatry zorganizoval: Konferencia žiakov ZŠ o OH

Profile picture for user afinode
Juraj
Falát

Žiaci ZŠ na mierovej ulici vo Svite si pod vedením pani riaditeľky a učiteľov pripravili Konferenciu o OH. Už pri vchode do budovy školy boli na chodníku nakreslené olympijské motívy, nechýbalo ani logo OH Rio 2016. V chodbe školy bola pripravená výstava: žiaci vymodelovali športové ihriská, ukážky rôznych športov. Nechýbali výkresy a články k temam o olympijskom hnutí.
Samotná konferencia trvala asi 80 minút. Všetky časti programu boli pútavo spracované. Moderátori aj účinkujúci boli žiaci školy. Bolo cťou pre Annu Pasiarovú a Máriu Jasenčákovú, že sa mohli tejto akcie zúčastniť a v príhovore vyjadriť svoj obdiv žiakom a učiteľom.

OLOV
pg
konferencia
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV