Šport a olympizmus
4 min. čítania

Olympijský odznak všestrannosti: Ako sa zapojiť v školskom roku 2020/2021?

Olympijský odznak všestrannosti je dobrovoľný  športový projekt Slovenského olympijského a športového výboru v Slovenskej republike realizovaný na školách, zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. Ako sa dá do projektu zapojiť v školskom roku 2020/2021?

V školskom roku 2020/2021 je projekt OLOV určený pre druhý stupeň ZŠ. Testovať sa budú iba triedy 6. ročníka. Do štatistiky sa započítava len množina 11 a 12-ročných žiakov s dátumom narodenia 1. 9. 2008 - 31. 8. 2009. Ostatní žiaci sa z celkového vyhodnotenia vyfiltrujú. Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 nie je možné zrealizovať všetky kolá tak, ako bolo v projekte určené (školské, okresné, krajské, celoslovenské finále). V školskom roku 2020/2021 sa projekt OLOV bude realizovať v nasledovných formách:

Školské kolá (školské testovanie všetkých žiakov) a postupová súťaž jednotlivci

Cieľom bude v termíne 3.5.2021 – 31.5.2021 zapojenie čo najväčšieho počtu žiakov a získanie čo najväčšieho počtu dát do štatistiky. Otestovanie detí vo všetkých šiestich disciplínach po návrate do škôl na hodinách telesnej výchovy.

Ako sa zapojiť?

  1. Zaregistrujte svoju školu na stránke https://www.olympic.sk/olov/registracia
  2. Otestujte žiakov vo všetkých šiestich disciplínach po návrate do škôl na hodinách telesnej výchovy
  3. Výsledky zapíšte do súboru Tabuľka – jednotlivci tabuľky na stránke https://www.olympic.sk/olov/na-stiahnutie
  4. Namerané a zapísané výsledky odošlite mailom do 31.5.2021 na [email protected]

Vyhodnotenie údajov a zaslanie certifikátov a odznakov podľa dosiahnutých výsledkov na školy prebehne do konca júna 2021. Do celoslovenského finále budú pozvaní 30 najlepší účastníci (15 dievčat a 15 chlapcov) s najvyššími nameranými bodovými hodnotami.

Krajské kolá - postupová súťaž družstvá

Termín realizácie krajských kôl bude prebiehať v rámci Týždňa olympijských aktivít v termíne 14. 6. - 25. 6. 2021. Krajské kolá majú súťažný a motivačný charakter. Školy musia nominovať svoje reprezentačné družstvá a prihlásiť ich do postupovej súťaže.

Ako sa zapojiť do postupovej súťaže?

  1. Učiteľ nominuje reprezentačné družstvo školy (4 dievčatá, 4 chlapci)
  2. Prihláste svoje družstvo v termíne od 1.6.2021 do 7.6.2021, ktoré bude reprezentovať vašu školu na krajskom kole na stránke https://www.olympic.sk/olov/registracia-postupova-sutaz

Vzhľadom na súčasné opatrenia a rešpektovanie nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR o zákaze usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy sa budú krajské kolá realizovať jednotlivo na školách v určenom termíne. Učiteľ otestuje družstvo a výsledky zašle na SOŠV do konca školského roka. Zo zaslaných výsledkov do určeného dátumu SOŠV vyhodnotí súťaž družstiev a školám oznámi postupujúce družstvá do konca školského roka.

Finále OLOV

Termín realizácie celoštátneho finále je 29. 9. - 30. 9. 2021 v Olympijskom tréningovom centre X-BIONIC SPHERE ŠAMORÍN. Na celoslovenskom finále sa zúčastní 8 družstiev (najlepšie družstvo z každého kraja) podľa počtu získaných bodov všetkých členov družstva zo všetkých disciplín a 30 najlepších jednotlivcov (15 dievčat a 15 chlapcov). Organizácia celoslovenského finále vo vybranom meste je kompletne v réžii SOŠV (ubytovanie, strava, doprava).

Ocenenie účastníkov

Školské kolá – každý žiak obdrží účastnícky certifikát, najúspešnejší žiaci jednotlivé stupne odznakov (zlatý, strieborný, bronzový), škola certifikát.
Krajské kolá – prvým 100 zaregistrovaným školám budú zaslané balíčky s propagačným materiálom, všetci účastníci obdržia pamätný diplom, škola certifikát.
Celoslovenské finále – Všetci účastníci obdržia štartovací balíček a diplom. Najúspešnejšie družstvá a jednotlivci diplomy, medaily, vecné ceny. Najlepšie družstvo obdrží putovný pohár.

od nitra
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV