Šport a olympizmus
2 min. čítania

Olympijský odznak všestrannosti už ako Národný športový projekt

TS
Na jednej škole dozerali na testovanie aj ambasádori projektu Anastaia Kuzminová a Michal Martikán.
Foto
Ján Súkup, Štartfoto

Slovenský olympijský a športový výbor aj v školskom roku 2020/21 pokračuje v projekte Olympijský odznak všestrannosti (OLOV), ktorý sa stretol pri pilotnom ročníku s pozitívnym ohlasom vo všetkých zúčastnených školách. V novom školskom roku má OLOV status Národného športového projektu.

V projekte ide o komplexnú kombináciu disciplín, ktoré sú zamerané na testovanie všetkých kondičných pohybových schopnosti - rýchlosti, sily aj vytrvalosti. Testovacie batérie sa skladajú zo šiestich disciplín (člnkový beh 10x5 m, výdrž v zhybe, vytrvalostný člnkový beh, ľah – sed za 30 sekúnd, skok do diaľky znožmo z miesta a hod 2 kg medicinbalom vzad).

Projekt Olympijský odznak všestrannosti je určený pre 6. ročníky základných škôl. Testovať sa v jeho rámci môžu žiaci buď jednorazovo (niekoľkokrát počas školského roka), prípadne možno využiť postupovú súťaž škôl. Reprezentačné družstvo školy v takom prípade musí pozostávať z ôsmich žiakov – štyroch dievčat a štyroch chlapcov.

„Slovenský olympijský a športový výbor verí, že aj v tomto školskom roku 2020/2021 sa podarí aktivovať čo najviac škôl a ich žiakov do projektu Olympijský odznak všestrannosti. SOŠV chce prostredníctvom tohto projektu zvýrazniť dôležitosť športovania ako najdôležitejšieho preventívneho prostriedku zdravej spoločnosti,“ hovorí koordinátor Olympijského odznaku všestrannosti, športový manažér SOŠV Roman Hanzel.

Školy sa do projektu môžu zapojiť do 30. septembra mailom na adrese [email protected]. V prihláške je potrebné uviesť názov školy, meno zodpovedného pedagóga spolu s telefónnym číslom a emailom a uviesť, či má škola záujem o testovanie jednotlivcov alebo o postupovú súťaž družstiev).

Po nahlásení informácií škola obdrží kompletné inštrukcie k ďalšiemu postupu smerom k realizácií projektu OLOV.

Počas predošlého školského roka sa do pilotného ročníka zapojilo 1350 žiakov, z ktorých 319 získalo zlatý, strieborný či bronzový odznak za splnenie predpísaných bodových kritérií. Každá zapojená škola získala od SOŠV zaujímavé ceny, každý zúčastnený žiak dostal certifikát s jeho bodovými výsledkami, tí, ktorí splnili podmienky na udelenie, majú už doma aj jednu z troch úrovní odznaku.

Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri